Sport- of beweegaanbod voor mensen met een beperking opzetten? Een goed idee. Het verrijkt uw vereniging en onderstreept haar maatschappelijke betrokkenheid. Veel clubs hebben dan ook de ambitie aangepast sporten op te nemen in hun pakket. Misschien geldt dat ook voor uw vereniging, maar weet u niet waar te beginnen? Klop in dat geval aan bij Rotterdam Sport op Maat. U kunt er terecht voor nog veel meer ondersteuning bij aangepast sporten.

Mensen met een beperking begeleiden op weg naar een passend sportaanbod. Verenigingen helpen diensten voor deze doelgroep te creëren, uit te bereiden of te verbeteren. Het zijn de hoofddoelen van Rotterdam Sport op Maat. Dat is een netwerkorganisatie van partijen uit de wereld van sport, zorg en welzijn. De daarbinnen werkzame adviseurs helpen u graag.

Wat kan Rotterdam Sport op Maat betekenen? Allereerst ondersteuning bij het opzetten van een beweegactiviteit voor de doelgroep. Welke groep wil de vereniging bedienen, welke sport heeft zij voor ogen en wat zijn de consequenties voor bijvoorbeeld de promotie, benodigde materialen en kwaliteit van trainers? Op basis van hun kennis en ervaring geven verenigingsadviseurs u raad over hoe u aangepast sporten een structurele plek kunt geven in de club. En hoe staat het ervoor met de toegankelijkheid van uw accommodatie? Via samenwerkingspartners van Rotterdam Sport op Maat laat u onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn.

Maar er is meer. Rotterdam Sport op Maat peilt aan welke kennis en kunde de vereniging behoefte heeft. Daarna kan de koppeling worden gemaakt met opleidingen en cursussen van sportbonden en opleidingsinstituten. Het is ook mogelijk dat de combinatiefunctionaris van Rotterdam Sport op Maat via een train-de-trainer-aanpak kennis en vaardigheden op het gebied van aangepast sporten overdraagt aan trainers. Of u krijgt bij pedagogische vraagstukken hulp van een gespecialiseerde adviseur van Rotterdam Sportsupport. Die leert bijvoorbeeld een trainer hoe hij rekening houdt met een bepaalde stoornis en omgaat met een specifiek type negatief gedrag.

Rotterdam Sport op Maat wordt gecoördineerd door Rotterdam Sportsupport en bestaat verder uit MEE Rotterdam Rijnmond, Rijndam Revalidatiecentrum, Pameijer, Rotterdam Topsport, Gehandicaptensport Nederland en NOC*NSF.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

Marita Verkaik

manager / plaatsvervangend directeur