Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aan de kamer laten weten dat sportverenigingen het recht hebben om hun leden en/of ouders van leden te verplichten om vrijwilligerswerk te doen en weigeraars een boete op mogen leggen.

Echter niet iedere vereniging kan deze ingrijpende verandering zomaar doorvoeren. In de statuten van een vereniging zijn de rechten en plichten van de leden vastgelegd. Vaak staat er o.a. dat leden de statuten, reglementen en besluiten van een orgaan van de vereniging moeten naleven. Als daarin is opgenomen dat leden verplicht zijn om vrijwilligerswerk te verrichten mag de vereniging dat dus ook eisen. Dit is echter vaak niet het geval.

Vaak staat in statuten omschreven dat nieuwe verplichtingen (die dus nog niet in statuten of reglementen staan) alleen kunnen worden opgelegd na toestemming van de Algemene Ledenvergadering (ALV). Indien een vereniging met dit artikel in de statuten de leden wil verplichten om vrijwilligerswerk te doen, zal de ALV hier toestemming voor moeten geven. Staat dit artikel niet in de statuten, dan zal de verplichting van vrijwilligerswerk opgenomen moeten worden in een (huishoudelijk) reglement. Maar ook dit reglement zal door de ALV moeten worden vastgesteld.

Kortom: indien niet in de statuten of reglementen van de vereniging staat dat een lid verplicht is om vrijwilligerswerk te doen, kan een vereniging dit niet zomaar aan haar leden opleggen. De ALV zal hierover een besluit moeten nemen.

Denkt uw vereniging erover om vrijwilligerswerk verplicht te stellen voor (de ouders van) de leden? Houd er dan rekening mee dat leden binnen een maand nadat het besluit tot deze verplichting is genomen met onmiddellijke ingang hun lidmaatschap op kunnen zeggen, tenzij in de statuten nadrukkelijk anders vermeld staat.

Rotterdam Sportsupport kan de statuten en reglementen van uw vereniging checken op bovenstaande punten en advies geven over het proces om verplicht vrijwilligerswerk in te voeren. Neem hiervoor contact op met uw gebiedscoördinator of met Liana Landman via l.landman@rotterdamsportsupport.nl.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Kim Santbulte

Kim Santbulte

projectleider Rotterdam Sport op Maat