Op donderdag 7 december 2023 organiseerde Rotterdam Sportsupport een themabijeenkomst voor Sportplusverenigingen. Op locatie van R.C. & V.V. V.O.C stonden twee verschillende thema’s op de agenda, die veel interesse hebben bij Sportplusverenigingen: ‘huiswerkbegeleiding op de vereniging’ en ‘statushouders in beweging’. 

Huiswerkbegeleiding op de club

Wat is de waarde van huiswerkbegeleiding op de club? Voor de verschillende clubs lagen de details net iets anders, maar in algemene zin verwachten zij vooral dat het een effect heeft op (jeugd)ledenbehoud. Het aanbieden van huiswerkbegeleiding betekent iets extra’s voor jeugdleden en hun ouders/verzorgers waardoor er nog meer binding met de club ontstaat. Als de clubs de huiswerkbegeleiding ook nog eens laten geven door de oudere jeugd, ontstaat ook daar extra binding tussen jeugd en club en tussen jeugd onderling. Het stimuleert het gevoel van met elkaar verenigen. Waar de ene club huiswerkbegeleiding vooral wil inzetten voor kinderen voor wie dat echt zinvol is om de leerprestaties te bevorderen, ziet de andere club het als invulling van de huiskamerfunctie die de club wil hebben. Soms puur voor de eigen leden, soms ook breder voor de wijk. Met de kennis van Max Uphoff van Blijles werd doorgepraat over de manier van organiseren van huiswerkbegeleiding en hoe je dit duurzaam zou kunnen maken op de vereniging.

“Door de Sportpluscommunity aan de voorkant te betrekken bij deze thema’s, krijgen we duidelijk waarom en op welke wijze de verenigingen met een thema willen ondernemen.”

Carola Nagy (Rotterdam Sportsupport)

Statushouders in beweging

De Sportplusverenigingen bespraken met elkaar wat ze kunnen betekenen voor jonge statushouders (17-28 jaar) die momenteel bezig zijn met hun opleiding aan het Albeda Startcollege. Wat opvalt is dat een aantal van deze jonge statushouders vooral het individueel te beoefenen fitness kent, terwijl ze aangeven dat ze hopen dat sport hen nieuwe contacten en vriendschappen oplevert. Het sporten bij sportverenigingen kan voor hen de toegang zijn naar meer binding met andere leden en wijkbewoners. Om de verbinding tussen jonge statushouders en Sportplusverenigingen te maken is het van belang om naar de individuele personen te kijken. De jongvolwassenen wonen bijvoorbeeld verspreid over de stad, hebben hun eigen sportvoorkeur en verschillen in woonsituatie, inkomen en vervoersmogelijkheden. Ook denken de Sportplusverenigingen dat het belangrijk is om de jonge statushouders de tijd te geven om te ervaren of een sport en club echt bij hen past. Daar kan iedere club op zijn eigen manier invulling aan geven.

Uiteindelijk hopen de clubs dat ze een beperkt aantal statushouders echt een nieuw thuis binnen de club kunnen geven. Vrijwilligerswerk doen kan daarbij ook een rol spelen. Dat helpt in het opbouwen van contacten en misschien zelfs in een stukje werkervaring opdoen. De betrokken Sportplusverenigingen zien onderlinge samenwerking op dit onderwerp als randvoorwaarde. Met elkaar kunnen ze het meeste betekenen voor deze nieuwe Rotterdammers.

Sportplusverenigingen konden tijdens de themabijeenkomst hun input geven.

Enthousiasme

Er was veel enthousiasme over de nieuwe manier van samenkomen rondom deze specifieke thema’s. “Door de Sportpluscommunity aan de voorkant te betrekken bij deze thema’s, krijgen we duidelijk waarom en op welke wijze de verenigingen met een thema willen ondernemen,” zegt Carola Nagy, projectleider Sportplus. “Zo sluiten onze ambities met Sportplus één-op-één aan bij wat de Sportplusverenigingen willen en kunnen. En wij weten wat er nodig gaat zijn om dit te realiseren. Het voordeel is ook dat Sportplusverenigingen samen kunnen ondernemen en in dat proces van elkaar kunnen leren.”

In de komende periode gaan de verenigingen het thema waar ze actief op willen worden verder bespreken binnen de vereniging. Hierna volgt de concrete actie: meestal één of meerdere door Rotterdam Sportsupport begeleide pilots waarin geëxperimenteerd en geleerd wordt. We draaien de pilots niet om het daarbij te laten. In de pilotfase onderzoeken we hoe we het maatschappelijk ondernemen duurzaam kunnen maken en kijken we wat er nodig is om dit voor nog meer Rotterdamse verenigingen te realiseren.

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met Danny Rijnhout, verenigingsconsulent maatschappelijk ondernemen via d.rijnhout@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06-48368200. We helpen je graag verder!

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur
Carola Nagy

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring, onderzoek en verantwoording projecten
Bryan Bastiaanse