Welke sportvereniging prijst zich niet gelukkig met jonge leden die zitting willen nemen in het bestuur? Hun aanwezigheid is goed voor de continuïteit van de club én ze kunnen verfrissende nieuwe inzichten bieden. Speciaal voor jonge bestuursleden heeft Rotterdam Sportsupport drie inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Stijn Verhoeff (23) is enthousiast.

Rotterdam Sportsupport heeft daarom in samenwerking met Brug8 het traject ‘modern besturen’ georganiseerd. Het doel: (potentiële) bestuurders tussen de achttien en dertig jaar bagage meegeven om hun taken zo goed mogelijk uit te voeren. Als zij goed beslagen ten ijs komen, zullen zij ook eerder plezier beleven aan hun activiteiten en niet snel afhaken als bestuurder. In het voorjaar waren vijftien deelnemers drie keer van de partij tijdens een bijeenkomst in de accommodatie van honk- en softbalvereniging Neptunus. Dit jaar volgen er nog twee nieuwe bijeenkomsten binnen dit traject.

Stijn Verhoeff is één van hen. Behalve (jeugd)trainer en commissielid is hij sinds het najaar van 2016 bestuurslid bij handboogschietvereniging ARC Rotterdam. Verhoeff bezocht de bijeenkomsten samen met mede-ARC-bestuurslid Geoffrey Doornbosch, die 24 jaar is.

Niet alles zelf doen
‘We hebben bijvoorbeeld geleerd dat je als bestuur niet alle taken zelf moet uitvoeren’, vertelt Verhoeff. ‘In dat geval wordt de druk op het bestuur te groot. Het is belangrijk te beseffen dat andere leden óók in staat zijn bepaalde taken op zich te nemen en dat zij dit vaak leuk vinden. Dit kan gebeuren in de vorm van commissies.’

Gesprekstechnieken
Hoe is een sportvereniging georganiseerd? Welke rollen en taken zijn er? Wat zijn goede technieken om een gesprek te voeren met vrijwilligers? Met welke maatschappelijke ontwikkelingen moeten clubs rekening houden en hoe kunnen zij deze omzetten in mooie kansen? Dit zijn voorbeelden van vragen die aan bod kwamen tijdens het traject modern besturen. Rotterdam Sportsupport had Brug8 gevraagd de avonden te verzorgen. Brug8 begeleidt op het gebied van vernieuwing en verandering.

Vrijwilligers werven
Verhoeff: ‘Maar de bestuursleden van de verschillende verenigingen leerden zeker ook van elkaar. Een voorbeeld? ARC Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot de grootste handboogschietvereniging in de regio. Dan kán het bestuur ook niet alles doen. Maar als het ledenaantal blijft toenemen, hoe komen we dan aan de benodigde hoeveelheid vrijwilligers? Wij beschouwden alleen leden als potentiële vrijwilligers. Maar tijdens de bijeenkomst vertelden bestuursleden van korfbalverengingen dat het bij hen heel normaal is familie van leden te vragen een steentje bij te dragen. Dat gaan wij nu ook overwegen.’

Moderne sportconsument
‘De moderne sportconsument’ is een ander onderwerp dat Verhoeff zal inbrengen tijdens bestuursvergaderingen. ‘Gedurende het traject zijn nieuwe trends genoemd. Een voorbeeld daarvan is dat steeds meer mensen tegenwoordig hun verenigingscontributie betalen en vervolgens verwachten dat alles prima voor hen is geregeld, zonder een verdere tegenprestatie te leveren. Zoals je bijvoorbeeld ook ziet bij professionele sportscholen. Wat betekent deze ontwikkeling voor onze sportvereniging? Hoe gaan we hiermee om?’

Rotterdam Sportsupport ondersteunt en versterkt sportverenigingen op verschillende vlakken bijvoorbeeld het thema: organisatie en vrijwilligers. Meer weten over onze ondersteuning of geïnteresseerd in dit traject? Neem contact op met de accounthouder van jouw vereniging.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

Marcella Somers

officemanager