Het is de Week tegen Kindermishandeling. Slachtoffers van kindermishandeling kunnen vaak één iemand aanwijzen die voor hen de cirkel van geweld doorbrak. Zo’n persoon verandert het leven van een mishandeld kind voorgoed. Ook vrijwilligers bij een sportvereniging kunnen deze belangrijke rol vervullen.

Ieder jaar krijgen landelijk ca. 119.000 kinderen te maken met kindermishandeling. Dat is gemiddeld één kind per klas. 58% van alle situaties waarin mensen slachtoffer of getuige zijn van mishandeling vinden plaats binnen het gezin. Per jaar overlijden 50-80 jeugdigen aan de gevolgen van kindermishandeling. Op basis van deze cijfers is het zeer aannemelijk dat ook kinderen van jouw club momenteel slachtoffer zijn van kindermishandeling of getuige zijn van huiselijk geweld. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Nederlanders om iets te doen met signalen die (mogelijk) wijzen op kindermishandeling.

Het is echter niet niks om jouw twijfels hierover bespreekbaar te maken. Veel mensen vragen zich af: heb ik het wel goed gezien? Wat maak ik hiermee los? Wat zijn de gevolgen voor het kind? Ook is er soms ongeloof door de betrokkenheid die je met het gezin hebt: ‘ik ken deze vader, die zou dat nooit doen’ of ‘ik kan me niet voorstellen dat deze moeder….’. Wat je wilt is dat het kind en de ouders geholpen worden als dat nodig is.

Sportvrijwilligers die zich zorgen maken over een kind kunnen deze zorgen delen met één van onze pedagogisch adviseurs. Klik hier voor meer informatie en om contact op te nemen. Voor elke zorg, groot of klein, kun je bellen. Een pedagogisch adviseur luistert naar jouw verhaal en kijkt samen met jou naar de mogelijkheden. Je kunt ook altijd bellen met de hulplijn van Veilig Thuis om anoniem je zorgen te bespreken.

Wanneer jouw vereniging al contact heeft met het wijknetwerk of jij weet bij wie je in jouw wijk met vragen en signalen terecht kunt, dan kun je je rechtstreeks tot hen wenden.

 

Algemene informatie

Wat is kindermishandeling?

Kindermishandeling is niet alleen lichamelijk geweld. We onderscheiden de volgende vormen:

 • Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kind.
 • Emotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het kind opzettelijk bang.
 • Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft.
 • Emotionele verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid. Hieronder valt ook de situatie waarbij een kind getuige is van geweld tussen ouders en verzorgers.
 • Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind opdringt.

Welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling?

Mishandeling is soms moeilijk te zien. Er zijn verschillende signalen die je kunnen opvallen:

 • Stil en teruggetrokken gedrag, of juist heel druk gedrag.
 • Schrikken van aanrakingen, vaak verwondingen hebben op onlogische plekken. En daar ongeloofwaardige verklaringen voor geven.
 • Onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte kleren en ongewassen haren en lichaam.
 • Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Of een partner die je nooit buiten ziet.
 • Iemand die angstig, schrikachtig of depressief is.
 • Mishandeling of verwaarlozing van een huisdier: ook dat kan een teken zijn dat het niet goed gaat in het gezin.

Bespreek je onderbuikgevoel én de feiten altijd eerst met een professional voordat je zelf conclusies trekt.

Ga voor meer algemene informatie naar de website ‘De week tegen kindermishandeling’. Of bezoek de website ‘Voor een veilig thuis’.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Daan Baecke

Daan Baecke

verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk