Een groot succes. Een kennismaking die is bevallen. Een initiatief dat voor herhaling vatbaar is. Deze woorden vielen tijdens de evaluatie van de proefles roeien voor basisscholieren bij Sportplusvereniging Skadi Rotterdam. De roeivereniging voor studenten en de welzijnsorganisatie Noorderbreedte bezorgden dertien basisscholieren op 4 oktober een leerzame en spannende middag. Onder begeleiding bewogen de kinderen zich voort op het Noorderkanaal.

Betekenis voor de stad
“Onze vereniging stelt niet alleen studenten in de gelegenheid te roeien. We willen de sport in Rotterdam ook breder onder de aandacht brengen en bovendien iets betekenen voor de stad. De proefles voor basisscholieren past daar prima bij.” Dat vertelt Beatrice Meijer. Zij is commissaris Externe Betrekkingen bij Skadi, dat zich als Sportplusvereniging inzet op sociaal en maatschappelijk gebied.

Breder perspectief
Meijer heeft dit jaar de contacten van haar voorganger met Noorderbreedte voorgezet. Louisa van der Meij is jeugdwerker bij die organisatie. Zij zegt: ‘Als welzijnsorganisatie proberen wij voortdurend de samenwerking te zoeken met partijen uit andere sectoren. Zo kunnen we het perspectief van wijkbewoners verbreden, in dit geval van kinderen. Voetbal en streetdance zijn populair onder deze groep, maar nu weet een aantal kinderen ook wat roeien inhoudt.’ Meijer: ‘Mocht ik van Louisa horen dat kinderen enthousiast zijn geraakt, dan kan ik verwijzen naar roeiverenigingen waar ook niet-studenten lid kunnen worden.’

Voorbereiding
Elf deelnemers bezoeken de Imeldaschool, dat de proefles flink onder de aandacht bracht. De overige twee kinderen raakten enthousiast over de proefles na een promotiefolder te hebben gelezen. De jongens en meisjes, studenten van Skadi en jeugdwerkers van Noorderbreedte verzamelden zich bij de Imeldaschool. Daar lunchten zij en werden de deelnemers voorbereid op de sessie bij Skadi zelf.

Erg leuk
Meijer: ‘Bij de vereniging bestond het programma uit drie onderdelen. Eerst de slag te pakken krijgen op een roeiapparaat. Daarna buiten roeitechnieken oefenen in een waterbak. En tot slot roeien op het water zelf. Een roeiboot werd bemand door twee kinderen en twee leden van onze vereniging.’ Van der Meij: ‘De kinderen vonden het erg leuk. Er was er niet één die niet voor een tweede keer het water op wilde, maar daarvoor was onvoldoende tijd.’

Samenwerking en respect
Als het aan Meijer en Van der Meij ligt, gaan kinderen vaker roeien bij Skadi. Laatstgenoemde: ‘Dit was een korte kennismaking, maar ik zou roeien graag inzetten als een vast leermiddel. Bij roeien zit je letterlijk in hetzelfde schuitje. Je moet samenwerken en respectvol met de ander omgaan om het tot een goed einde te brengen.’

Meijer: ‘Wij willen de samenwerking met welzijn ook graag voortzetten. Zoals gezegd: Skadi heeft als doel zich verdienstelijk te maken voor de stad. Zo hebben studenten meegeholpen aan de Zomerse Noord4daagse en gecollecteerd voor het Fonds Gehandicaptensport. Ook verzorgen we roeilessen op middelbare scholen.’

De samenwerking tussen welzijnspartij Noorderbreedte en sportplusvereniging Skadi is een voorbeeld van hoe zorg- en welzijnsorganisaties en sportverenigingen elkaar versterken. Het programma Sport in het Jeugdnetwerk helpt deze organisaties sterke samenwerkingsverbanden te ontwikkelen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Frank Vermeulen

Frank Vermeulen

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat