Elke sportvereniging zegt dat iedereen welkom is. Maar is dat ook altijd zo? Biedt jouw club bijvoorbeeld een dusdanig veilig klimaat, dat homoseksuelen voor hun geaardheid durven uit te komen? Excelsior Rotterdam geeft het goede voorbeeld.

Bij voetbalvereniging Excelsior is de -R niet alleen een letter uit de clubnaam, maar ook het begin van de kernwaarde ‘respect voor geloof, geaardheid en cultuur’. Iedereen die de accommodatie betreedt, kan het lezen op een doek.

‘Bestuursleden, beleidsmakers, sponsors, trainers en vele anderen dragen dergelijke waarden nadrukkelijk uit’, zegt Hoofd Jeugdopleidingen Marco van Lochem. ‘Kijk, Excelsior is een club met een open mind. In de directe omgeving wonen welgestelden, mensen die het financieel gezien minder hebben en Rotterdammers uit vele verschillende culturen. Om het op z’n Rotterdams te zeggen: Excelsior wil voor al die mensen een veilige haven zijn.’

Gelijke behandeling
Onze club is er voor iedereen. Het is snel en gemakkelijk gezegd, maar menige homo in ons land ervaart het anders, vertelt Jochen Dekker. Hij is contactpersoon Sport & Maatschappij bij Stichting RADAR, een bureau voor gelijke behandeling en tegen discriminatie.

Dekker: ‘Er zijn qua homo-acceptatie nog stappen te zetten in de sport. Vooral mannelijke homo’s die een teamsport beoefenen, durven vaak niet uit de kast te komen. Dat is meestal het gevolg van een bepaalde sfeer. Bij sommige clubs wordt bijvoorbeeld dikwijls ‘homo’ als scheldwoord gebruikt. Dat leidt ertoe dat een homo zich niet veilig voelt en zijn geaardheid voor zichzelf houdt.’

Leren van fouten
Van Lochem: ‘Bij Excelsior corrigeren trainers degene die een ander uitscheldt voor homo. Weet je wel wat je zegt en weet je wel hoe je die ander kwetst als hij misschien wel homo is? Tegelijkertijd maken we het onderwerp niet te zwaar. Iedereen moet fouten kunnen maken om te leren. Op het moment dat iemand zegt dat de ander voetbalt als een mietje, heb je een gelegenheid om hem te laten nadenken over wat hij heeft geroepen. Een mooie kans om een stap te zetten.’

Bespreekbaar maken
Dekker plaatst homo-acceptatie in een bredere context. ‘Als een homo zich veilig kan voelen bij een vereniging, zal iedereen zich er veilig kunnen voelen. Homo-acceptatie zou dan ook onderdeel moeten zijn van een groter geheel: een veilig sportklimaat binnen de club. Als vereniging moet je ernaar streven dat iedereen zich veilig voelt en zichzelf kan zijn. Hierbij moet er wél specifiek aandacht voor seksuele diversiteit / homo-acceptatie zijn, anders blijft het thema een taboe. Hoe je dit alles doet? Als bestuur moet je niet van bovenaf beleidsregels opleggen, maar het onderwerp bespreekbaar maken binnen de club.’

Niet kwetsen
Van Lochem: ‘Het moet niet dwingend, maar spontaan gaan. Je slaat door als je bijvoorbeeld iemand erop aanspreekt wanneer hij heeft gezegd dat iets hem geen flikker interesseert. Wij vinden ook dat je geintjes moet kunnen maken met elkaar, zolang het uitgangspunt is dat je niemand kwetst. Tijdens het dollen kun je er weleens iets uitfloepen. Check dan of de ander zich niet beledigd voelt.’

Breed gedragen
Dekker vertelt hoe een club veranderingen kan bewerkstelligen: ‘Zorg ervoor dat kaderleden, leden en ouders nadenken over wat voor vereniging jullie willen zijn. Iedereen zal het erover eens zijn dat je naar een sportvereniging gaat om plezier te hebben. En ook dat een club niet zou moeten willen dat een gevoel van onveiligheid en ‘niet-jezelf-kunnen-zijn’ dat in de weg staat. Via dit soort gesprekken binnen de vereniging kom je bijvoorbeeld tot breed gedragen gedragsregels, onder meer over een veilig sportklimaat. Dan heb je een basis voor onderling corrigerend gedrag wanneer bijvoorbeeld iemand wordt uitgescholden voor homo.’

Wil jouw vereniging homo-acceptatie bespreekbaar maken? Doe je voordeel met Stichting RADAR. Die kan meedenken, adviseren en uit haar netwerk putten. Zoek contact via info@radar.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten