Verbinden, elkaar inspireren, van elkaar leren. Open staan voor andere inzichten, ideeën, initiatieven. Kennisdeling tussen verenigingen, met elkaar de discussie aangaan over thema’s die er spelen, om samen tot nieuwe ideeën te komen. Zodat elke vereniging met een eigen actiepunt aan de slag kan gaan, met of zonder hulp van een andere partij. Dit is samenwerken aan een plezierig voetbalklimaat. De praktijkgerichte benadering creëert een neveneffect van vertrouwen en binding. Niet wij-zij maar het wij-wij gevoel wordt hiermee gestimuleerd.

Tijdens de bijeenkomsten van de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen wordt hier aan gewerkt. Samenwerken om tot punten te komen waar iedere vereniging aan kan werken om zo een veilig sportklimaat te creëren binnen de Rotterdamse voetbalwereld. De volgende actiepunten zijn tijdens de laatste platformbijeenkomst op papier gezet:

Er worden afspraken gemaakt met andere verenigingen met betrekking tot aandachtswedstrijden

 • Dropbox met contactpersonen en links naar documenten;
 • Vooraf elkaar ontmoeten. Tip: aangrenzende regio’s betrekken;
 • Grenzen uitbreiden geheel West 2;
 • Niet alleen bij risicowedstrijden afspraken maken;
 • Verras tegenstander en gasten met cultuur;
 • Evaluatiemoment met gasten en starten met eigen reflectiemoment;
 • Raster binnen eigen club beïnvloeden;
 • Vooraf brief aan gasten meegeven door wedstrijdsecretariaat met plattegrond complex en omgangsregels + contactpersoon;
 • Randvoorwaarden creëren bijvoorbeeld: keuze scheidsrechter;
 • Scheidsrechtersbegeleider is vooraf en tijdens de wedstrijd aanwezig;
 • Borgen zichtbare regels. De regels dienen voor iedereen te zijn en niet 1 persoon in de club.

De vereniging werkt met richtlijnen ter voorkoming van wangedrag.

 • Trainers coachen de teams op een positieve manier;
 • Bij lid worden: Eerst proef om te kijken of het kind/ouder past bij de vereniging;
 • Trainers/leiders: Hoe willen we met elkaar omgaan?;
 • In de nieuwsbrief informeren over bijvoorbeeld risicowedstrijden;
 • Informatie-avond voor ouders: Hoe gaan we met elkaar om?;
 • Steekproef pasjes tegen illegale spelers;
 • Bij wangedrag trekt het elftal zich terug.

De vereniging werkt met richtlijnen bij wangedrag

 • Communicatie over richtlijnen. Is iedereen op de hoogte van de richtlijnen binnen de vereniging?;
 • Plezier voorop bij trainers. Training wordt positief en sportief gecoacht;
 • Er komt een beter incidenten management aanpak aan vanuit de KNVB;
 • Bij ouderavonden is er persoonlijk contact over afspraken en gedrag;
 • Scherp aannamebeleid: wie haal je binnen?;
 • Registratie formulieren;
 • Korte en snelle lijnen binnen de vereniging. Het duurt vaak te lang via een gedragscommissie;
 • Vervolg na incidenten; volgen van de afspraken bij de vereniging en over begeleiding bij risicowedstrijden.

De vereniging werkt met gedragsregels en draagt deze actief uit.

 • Normen & Waarden commissie koppelt terug;
 • Leidersbijeenkomst;
 • Zichtbaar zijn;
 • Ouderavonden;
 • Tafeltjesavond Mini – F pupillen. Een 10 minuten gesprek met ouder en kind;
 • Afmelden via telefoongesprek en niet via WhatsApp;
 • Beloning bij goed gedrag;
 • Kaartensysteem;
 • Actief thema’s op de agenda;
 • Teamavonden begin van het seizoen;
 • Startpakket;
 • Welkomstbrief bezoekende teams;
 • Inbreng van leden.

Aan de slag met ‘handen schudden’ voorafgaande aan (jeugd) wedstrijden

 • Rol geven aan scheidsrechters;
 • Instrueren van leiders/trainers;
 • Categorie A+B, begeleiding van de vrijwillige scheidsrechter;
 • Tegenstander welkom heetten en instructies meegeven op papier;
 • Bij andere verenigingen meekijken;
 • Senioren betrekken; zijn vaak andere afdelingen binnen de vereniging;
 • Verhouding trainers en eigen scheidsrechters moet beter.

Overige punten bij de praktijkgerichte benadering

 • Zorg voor een up-to-date ledenbestand, inclusief contactgegevens (e-mailadres en tel. nr.);
 • Gebruik positieve marketing! Met mogelijk een keurmerk voor de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen;
 • Streng en duidelijkheid is verschillend. Zorg als bestuur-/kaderlid voor duidelijkheid;
 • Zorg voor goede begeleiding bij ‘aandachtswedstrijden’ en ‘aandachtselftallen’;
 • Breng sportief coachen onder de aandacht;
 • Gebruik een meldingsformulier ook voor tegenspelers;
 • De Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen is nooit af.

Actiepunten waar we mee aan de slag gaan in 2017-2018:

 • Flyer met regels voor zowel eigen leden als voor tegenstanders (4x genoemd)
 • Gedragscommissie oprichten (3x genoemd)
 • Knelpuntenanalyse maken
 • Aandacht voor voorbeeldgedrag
 • Richtlijnen uitschrijven
 • 10 min. gesprek met ouder & kind
 • Korte(re) lijntjes met gedragscommissie
 • Actieve scheidsrechtersbegeleider (voor zowel organisatie als continu ontwikkeling)
 • Contact met andere verenigingen vergroten
 • Normen en Waarden statuut opstellen
 • Digitaal smoelenboek met aaneengesloten verenigingen (incl. contactgegevens)
 • Gemeentelijk brede analyse van incidenten (trend waarneembaar)

Kortom:
Dit is waar alle partijen gezamenlijk op in gaan zetten om het allemaal nog beter te maken dan het al is. Het werken aan een plezierig voetbalklimaat is zoals gezegd niet lastig en/of ingewikkeld, het vraagt alleen continue aandacht. Het mooie van deze samenwerking, is dat dit een gegeven is binnen de gemeente Rotterdam, tezamen met haar verenigingen.

De Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen telt nu al 27 verenigingen, met als stip op de horizon alle (58) voetbalverenigingen! Iedereen die kan en wil bijdragen is meer dan welkom om zich aan te sluiten. Dus zeg het voort!

De Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen is een project van Rotterdam Sportsupport dat voetbalverenigingen ondersteunt in het creëren van een Veilig Sportklimaat in Rotterdam. Lees hier meer over dit project.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur