In het feestelijke decor van een gewonnen kampioenswedstrijd van het eerste voetbalelftal van V.O.C. is op zondag 6 mei 2012 aan deze vereniging de officiële Sportplusstatus toegekend. De cricket- en voetbalvereniging is hiermee de zevende Sportplusvereniging van Rotterdam.

In het bijzijn van portefeuillehouder Sport Arian Pleizier van deelgemeente Hillegersberg Schiebroek en Gert Jan Lammens, directeur Rotterdam Sportsupport, vertelden een aantal direct betrokken V.O.C.’ers, bijgestaan door experts op bepaalde thema’s, over de maatschappelijke stappen die V.O.C. aan het zetten is. Voor V.O.C. zijn de thema’s gezondheid, onderwijs, duurzaamheid en de ontwikkeling van meisjes/damesvoetbal eerste prioriteit.

Voorzitter Arjan Nataraj gaf aan dat V.O.C. zich door de jaren heen eigenlijk altijd al wel heel bewust is geweest van de grotere tol van betekenis voor haar leden en de omgeving. ‘Met ruim 1300 leden waarvan een grotere groep jeugdleden word je vanzelf geconfronteerd met de problematiek die op breder gebied speelt. Je kunt je ogen niet sluiten voor alles wat daaromheen speelt: normen en waarden, sociale problemen, schoolprestaties, de fysieke gezondheid van kinderen etc. Dat alles heeft ook invloed op de sportieve prestaties en het functioneren van mensen. Het zijn onderwerpen die automatisch ook op het bord van trainers, begeleiders en bestuur komen. Het is mooi dat hier vanuit Sportplus nu in de breedte aandacht voor is en dat er bewust over die rol die  V.O.C. inneemt wordt nagedacht.’

Uiteindelijk zullen er in 2014 in Rotterdam dertig Sportplusverenigingen zijn. Zij gaan inzetten op maatschappelijke terreinen als onderwijs, gezondheid, veiligheid, werk/re-integratie en participatie. Ondersteund door Rotterdam Sportsupport maken de Sportplusverenigingen plannen om hun maatschappelijke ambities vorm en inhoud te geven.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen