Hoe zorgt een sportvereniging ervoor dat ouders betrokken zijn bij hun sportende kind én het wel en wee van de club? Dat zij hun zoon of dochter komen aanmoedigen en eventueel vrijwilligerswerk doen? Vier tips.

Aanmeldprocedure
Pak je kans zodra een nieuw jeugdlid zich aanmeldt. Dit is meestal ook het eerste contactmoment met één van de ouders, dus investeer hierin. Zorg ervoor dat de vereniging een helder en goed werkende aanmeldprocedure voor nieuwe leden heeft. Hier vind je een voorbeeld. Voorzie leden en ouders van duidelijke informatie. Zo weten ze voortaan bijvoorbeeld precies bij wie ze terechtkunnen. Dat wekt direct vertrouwen in de verenigingsorganisatie.

Een duidelijke procedure is ook prettig voor de club zelf, want je kunt geen stap over het hoofd zien en het leidt ertoe dat elk nieuw lid op dezelfde manier wordt behandeld.

Hier vind je nog meer tips en informatie voor een warm welkom.

Intakegesprek
Tijdens een intakegesprek kun je ouders alle benodigde informatie geven voor hun sportende kind. Bespreek praktische zaken, zoals afspraken over trainingen en wedstrijden, kleding en materiaal. Gebruik het intakegesprek ook om uit te leggen hoe het verenigingsleven in elkaar steekt, dat het draait op vrijwilligers. Vraag waarin de ouder goed is en op welk vlak hij of zij een handje zou kunnen helpen. Noteer dit en zorg ervoor dat hieraan een vervolg wordt gegeven.

Een intakegesprek is ook nuttig om de verenigingsregels en -afspraken omtrent gedrag door te nemen. Welk gedrag wordt gewaardeerd en geaccepteerd en welk niet? Als jouw vereniging een waarden- en normencommissie en/of een vertrouwenspersoon heeft, licht je dit toe. Dit is een voorbeeld van een checklist voor een intakegesprek.

Ouderbijeenkomsten
Ouders stellen er prijs op een vast contactpersoon te hebben bij de vereniging. Dat vergroot de herkenbaarheid en het vertrouwen. Meestal is de trainer/coach van hun kind de contactpersoon. Voorzie de jeugdtrainers van de juiste contactgegevens van ouders. Zo kunnen zij één of twee keer per seizoen ouders uitnodigen om bij elkaar te komen. Tijdens die sessies worden de clubregels doorgenomen en kunnen ze de aanwezigen specifieke teamafspraken maken. De bijeenkomsten zijn natuurlijk ook uitermate geschikt om eventuele openstaande vacatures rondom het team of elders in de club onder de aandacht te brengen.

Gezelligheid
Richt een Kidsclub op die puur activiteiten organiseert voor jeugdleden. Tijdens deze activiteiten heb je mooi de gelegenheid om ouders weer eens te spreken. Investeer in het contact.

Zorg voor een uitnodigende kantine. Als ouders de omgeving prettig vinden, zullen ze er graag vertoeven en blijven zitten. Tips hiervoor:

  • Houd de kantine schoon
  • Bied gratis wifi
  • Schenk lekkere koffie
  • Zet een plantje op tafel

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach