Hoe betrek je millennials bij je sportvereniging? Dat was één van de vragen die centraal stond tijdens de bijeenkomst ‘De Toekomst van de Sportvereniging’, die op 12 maart werd georganiseerd door Rotterdam Sportsupport in de Theatherbibliotheek Rotterdam. Margot van Beusekom, oprichtster van Firma Leef! en gastspreker, vertelde aan de hand van zes weetjes hoe je de nieuwe generatie kunt binden aan je vereniging. Voor SportKnowHowXL zette Margot al eerder de kenmerken voor de millennials op een rijtje.

1. Millennials zijn constant verbonden maar hechten veel waarde aan F2F-contact en real life ervaringen
“Het gebruik van ‘nieuwe’ media is echt een randvoorwaarde in de omgang met millennials. Van appgroepjes tot Instagram, dat zijn de kanalen die deze doelgroep gebruikt om met elkaar te communiceren. Zeker waar het snel en efficiënt kan, hebben digitale media de voorkeur. Maar het is een misvatting dat deze generatie alleen in zijn of haar telefoon leeft. Het is juist ook deze generatie die op zoek is naar real life ervaringen: memorabele ervaringen om te delen met anderen. Het is niet voor niets dat de meer extreme sporten zo in opkomst zijn. Maar ook het succes van festivals, in allerlei vormen, en het maken van verre reizen zijn uitingen van deze zoektocht naar mooie ervaringen.”

2. Millennials zijn de drijvende kracht achter de ‘deeleconomie’
“De deeleconomie gaat over het niet meer per se willen bezitten van goederen maar om het kunnen gebruiken ervan. Bekende voorbeelden zijn Car2Go en Peerby, respectievelijk het kunnen ‘lenen’ van een auto op het moment dat je er eentje nodig hebt en het ‘lenen’ van materialen (boormachines, grasmaaiers, etc.) van mensen bij jou in de buurt. Millennials zijn de drijvende kracht achter deze nieuwe economie. Het belangrijkste onderliggende inzicht is dat deze generatie veel minder waarde hecht aan bezit. Het ‘bezitten’ van een mooie auto geeft bijvoorbeeld helemaal geen status meer. En daar raken we het woord ‘status’. Het zijn van voorzitter van een sportorganisatie was ook altijd een vorm van status. Millennials zijn hier een stuk minder gevoelig voor.”

3. Millennials zoeken flexibiliteit en afwisseling maar zijn zeer loyaal en merk georiënteerd
“Millennials zoeken dus geen status. Ze zoeken wel afwisseling en zelfontplooiing. Ze willen uitgedaagd worden. Repeterende taken en het vervullen van ‘functies’ past deze generatie niet. Ze willen zichzelf én hun omgeving ontplooien. Dat betekent echter niet per se dat het hoppers en switchers zijn. Millennials zijn namelijk best loyaal en merkvast. Maar wel alleen als deze merken voor genoeg verrassing en vernieuwing zorgen en genoeg ruimte laten voor dialoog en eigen initiatief.”

4. Millennials zijn niet formeel maar wel informeel solidair
“Een steentje bij moeten dragen omdat het hoort. Dat is iets waar millennials niet voor te porren zijn. Deze vorm van ‘formele solidariteit’ past niet bij de levensinstelling van deze generatie die juist de vrijheid zoekt om te kunnen doen waar zijn of haar hart ligt. Voor iets dat daadwerkelijk dicht bij het hart ligt, is de millennial zeker bereid zich in te zetten. Hetzelfde geldt voor mensen die dichtbij staan. Dat noemen we ook wel informele solidariteit.”

5. Millennials zijn ondernemend en kritisch naar gezag
“Met deze opmerking wil ik nog wel eens wat fronsende gezichten uitlokken maar ‘millennials hebben het niet zo op babyboomers’. En al helemaal niet om mee samen te werken. Laat staan in vrijwillig verband. In beginsel al omdat babyboomers het niet zien als ‘samenwerken’ maar als ‘leiding geven aan’. Babyboomers zijn namelijk wel hiërarchisch ingesteld, millennials helemaal niet. Een sprekende quote van een millennial: ‘Dat het jou niet lukte betekent niet dat het mij ook niet lukt’. Dit is tekenend voor de behoefte van millennials om wél gewoon het wiel opnieuw uit te willen vinden, want misschien dat het nu wel lukt. Daar tegenover staat de quote van een bestuurslid van een sportorganisatie: ‘Het bestuur is er om het beleid te bepalen en om het bureau hierop te controleren’. Hier zit een duidelijke mismatch.”

6. Millennials zijn niet lui! Ze zijn efficiënt. Ze zoeken naar snelle en makkelijke oplossingen
“Millennials worden vaak aangemerkt als lui. Eerlijk gezegd kan ik me vinden in die duiding, als je het vanuit het perspectief van de oudere generaties bekijkt. Dan klopt het dat millennials eerder een werkbocht af zullen snijden als dat mogelijk is. Ze zetten niet eerst alle opties op een rij, werken deze vervolgens ook niet tot in de puntjes uit, bediscussiëren dit liever niet tot er een gedragen oplossing voor is en werken het dan ook niet netjes uit in de notulen. Millennials willen snel resultaat zien. Dat kun je zien als lui of als snel en resultaatgericht.”

Hoe nu verder?
De bijeenkomst “De Toekomst van de Sportvereniging” was bedoeld om vrijwilligers van verenigingen inzicht te geven in de trends en ontwikkelingen en ze te inspireren de vertaling te maken naar de eigen vereniging. Hoe kan je als vereniging nu profiteren van technologische ontwikkelingen en flexibilisering? Hoe kun je millennials bereiken en als vrijwilliger actief krijgen? Deze vraagstukken kwamen onder andere aan de orde. De belangrijke vraag na de bijeenkomst is: hoe gaan we hier nu verder mee aan de slag, wat is de volgende stap? Hoe blijven we aandacht houden voor dit thema, zodat het niet blijft bij deze ene inspirerende en leerzame avond?

Het vervolg bestaat uit het opzetten van een panel met vrijwilligers uit het Rotterdamse verenigingsleven, welke online en offline met elkaar nader gaan kijken naar de toekomst en concreter gaan maken welke kansen en uitdagingen er voor clubs liggen en hoe ze hierop ondersteund willen worden. Aanwezige deelnemers in Bibliotheektheater Rotterdam konden zich hiervoor aanmelden. Wil je ook graag onderdeel uitmaken van het panel, dan ben je van harte welkom. Je kunt je aanmelden door een mailtje te sturen naar info@rotterdamsportsupport.nl. Vermeld in het onderwerp dat het gaat om het “panel sportclubs2030”.

Verder gaat er een vervolg op de toekomst van de sportvereniging komen tijdens het Sportcongres dat dit najaar plaatsvindt. Zodra er meer bekend is over het congres, ontvangen de Rotterdamse verenigingen hier bericht over. Ten slotte staat dit thema hoog op de agenda bij Rotterdam Sportsupport en zal er in de nieuwsbrief regelmatig aandacht aan worden besteed. Heb je vragen over dit thema? Dan kun je contact opnemen met Kitty Kalkman, e-mail k.kalkman@rotterdamsportsupport.nl of tel. 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen
Martine Willemse