Huis- en gedragsregels hebben is één. Maar huis- en gedragsregels bij iedereen tussen de oren krijgen, is een ander verhaal. Hoe zorgt jouw vereniging ervoor dat breed wordt kennisgenomen van de regels om een veilige en prettige omgeving te creëren voor spelers, vrijwilligers, supporters en bezoekers? Hoe voorkomt de club dat pas aan de regels wordt gerefereerd nádat een keer iets is misgegaan? 9 tips van communicatieadviseur Floor Vierboom.

Het uitgangspunt: communiceer de clubregels structureel en positief. Negen adviezen helpen daarbij:

  1. Vermeld de regels op het inschrijfformulier en bespreek deze met de nieuwe leden en/of hun ouders. Geef de regels ook mee op papier, zodat ze deze thuis kunnen nalezen.
  2. Bespreek de regels bij de intake van nieuwe vrijwilligers of leden. Leg ook uit waarom de vereniging deze regels heeft.
  3. Organiseer aan het begin van het seizoen een leden- of ouderavond. De regels krijgen veel aandacht tijdens deze bijeenkomst. Besteed halverwege het seizoen nogmaals aandacht aan de regels.
  4. Besteed in het clubblad en op de website regelmatig aandacht aan de regels. Laat bijvoorbeeld telkens een vrijwilliger uitleggen dat naleving van een bepaalde regel belangrijk is.
  5. Hang borden met gedragsregels op in de kantine, op het sportcomplex, langs de sportvelden en in de kleedkamer.
  6. Breng de regels creatief in beeld op Facebook. Maak bijvoorbeeld foto’s die de regels uitbeelden of laat (jeugd)leden poseren met een bord waarop de regels staan vermeld.
  7. Maak een leuk filmpje waarin (jeugd)leden de regels inspreken. Deel het filmpje vervolgens via de website, Facebook en Twitter.
  8. Informeer de tegenstander met een flyer waarin de regels zijn te lezen. De gastheer/vrouw of de coach van jouw vereniging kan deze flyer aan de coach van de tegenpartij overhandigen wanneer deze wordt verwelkomd.
  9. Spreek elkaar aan op naleving van de regels. Bestuurders, leden van de normen- en waardencommissie en vrijwilligers geven hierbij het goede voorbeeld.

Positief
Kies altijd voor een positieve benadering. Voorkom dat je belerend overkomt wanneer je communiceert over de regels. Ga uit van ieders goede bedoelingen. Het is niet nodig te dreigen met sancties. Kortom, creëer op een positieve manier begrip en draagvlak voor naleving van de regels.

Uitleggen
Leg uit waarom een regel is opgesteld. Dat leidt tot begrip en naleving. Iedereen zal bijvoorbeeld beseffen dat de sporttassen in het tassenrek moeten worden geplaatst, omdat anders de vluchtroutes niet worden vrijgehouden en de brandveiligheid in het geding is. Na een dergelijke uitleg onthouden mensen de regel ook beter dan wanneer je slechts zegt: ‘Het is verboden om je tas hier neer te zetten’. Dergelijke uitleg kun je uitstekend verschaffen via bijvoorbeeld de website en het clubblad. Je kunt er ook op ingaan tijdens een presentatie of persoonlijk gesprek.

Gedeelde waarden
Iedereen wil een veilig clubhuis, een plezierige wedstrijd en een schone kleedkamer. Speel bij uitleg van regels in op deze ‘gedeelde waarden’. Zo heb je ook meteen een positieve insteek te pakken!

Vragen over het opstellen of communiceren van gedragsregels? Neem contact op met Floor Vierboom via f.vierboom@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

Marcella Somers

officemanager