Van veel faciliteiten van sportverenigingen, zoals kantines, kleedruimtes en opstallen wordt op dit moment geen gebruik gemaakt. Het is daarom van belang rekening te houden met de kans op legionellabesmetting. In dit artikel een overzicht van de maatregelen die je kunt treffen.

De legionellabacterie vermenigvuldigt zich vooral in stilstaand water met een temperatuur tussen de 25°C en 60°C. Als besmet water wordt verneveld (hele kleine druppeltjes, zoals tijdens het douchen) kan de bacterie worden ingeademd. Dit kan leiden tot een legionellabesmetting. Het drinken van of handen wassen met legionella besmet water geeft geen risico’s.

Het risico op legionella kun je verkleinen/voorkomen door gebruik te maken van onderstaande tips.

 • Voorkom (langdurig) stilstand van water in een systeem.
 • Zorg ervoor dat het warmwatertoestel op minimaal 60 graden staat ingesteld.
 • Spoel tappunten die niet wekelijks worden gebruikt. Denk hierbij aan een gevelkraan, douches, kranen in alle ruimtes van de opstallen. Spoel deze punten minimaal één keer per week gedurende een minuut goed door. Doe dit zowel met het warme als koude water. Let hierbij op bij verneveling van water.
 • Maak apparaten die water vernevelen of sproeien regelmatig schoon. Laat geen water in deze apparaten staan als het langer dan een week niet wordt gebruikt. Voorbeeld:
  • Tuinslang, hoge drukspuit en andere sproeiende (speel)apparaten na gebruik goed leeglopen. Leeg ook de plantenspuit na ieder gebruik.
 • Bij het “opnieuw” in gebruik nemen van de accommodatie is het van belang dat het water in het gehele watersysteem ververst wordt. Spoel daarom voor gebruik alle waterpunten één tot twee minuten door.

Wil je ook weten wat je kunt doen om je sportcomplex sluitklaar te maken? In dit artikel hebben we een aantal handige tips op een rij gezet.

Voor de inhoud van dit artikel hebben we gebruik gemaakt van informatie van de websites van het RIVM, NOC*NSF en Xigna. Op deze pagina’s vind je ook meer over legionellapreventie.

Miranda Monster

Miranda Monster

Expertadviseur kantine- en horecazaken

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Fondsen en subsidies
 • Duurzaamheid
 • Wet- en regelgeving
 • Vergunningen
 • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

Ellen Breedveld

projectmedewerker Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging