Moeite om tieners en twintigers als vrijwilliger te werven? Ga langs op scholen en stel je club voor. Dat is aanstekelijker dan een schriftelijke oproep.

Het is één van de tips die Myriam van de Vliervoet heeft voor verenigingen. Zij is assistent manager – met vrijwilligersbeleid in de portefeuille – bij het Ronald McDonald Huis Sophia. Deze organisatie draait grotendeels op vrijwilligers – ongeveer 180 zijn het er – van wie plusminus 15 procent tussen 18 en 28 jaar oud is. Vanuit haar expertise deelt Van de Vliervoet graag tips en ervaringen met sportverenigingen

Tip 1: ga naar scholen in de buurt
Van de Vliervoet: ‘Zoals gezegd: kweek een persoonlijke band met jongeren door hen te bezoeken op scholen of in buurthuizen. Vertel wat jouw vereniging doet en voor wie dat allemaal wordt gedaan. Als je iemand in de ogen kijkt en een boeiend verhaal vertelt, heb je meer kans mensen te enthousiasmeren dan met bijvoorbeeld een brief of een online tekst. Bij het Ronald McDonald Huis Sophia zijn we ervan overtuigd dat veel mensen bereid zijn vrijwilligerswerk te verrichten. Maar dan moet je jezelf wel eerst goed zichtbaar maken aan de doelgroep.’

Tip 2: benoem jeugdleden tot ambassadeur
‘Vaak kun je de doelgroep beter bereiken door iemand in te zetten met wie men zich kan identificeren. Als een jeugdlid van jouw vereniging bijvoorbeeld tijdens een clubpresentatie op een school of in een buurthuis aan leeftijdsgenoten vertelt over zijn positieve ervaringen als vrijwilliger, is het verhaal eerder herkenbaar. Let op: laat het jeugdlid vooraf zijn praatje repeteren bij de club. Dan kun je de zaken perfectioneren. Het is helemaal goed als een jeugdlid en een oudere vrijwilliger samen naar een school gaan. Dan krijgen de scholieren een vollediger beeld.

Je kunt er ook een wedstrijd van maken: het jeugdlid dat de meeste vrijwilligers aandraagt, krijgt een prijs.’

Tip 3: sluit aan bij een jeugdactiviteit
‘Vrijwilligers kunnen ook een presentatie houden bij de vereniging zelf. Stel, er is een feestavond voor oudere junioren en jongere senioren. Praat ze bij over het fenomeen vereniging. Een vereniging kan alleen blijven functioneren als er voldoende vrijwilligers zijn. Tijdens de festiviteiten wordt weer eens onderstreept hoeveel plezier je kunt hebben bij de vereniging. En in de presentatie ervóór is duidelijk gemaakt dat de avond niet mogelijk zou zijn zonder vrijwilligers.’

Tip 4: vrijwilligerswerk kun je sámen doen
‘Bied jongeren de gelegenheid sámen vrijwilligerswerk te verrichten. De animo is groter als iemand weet dat hij de werkzaamheden samen met een vriend of vriendin kan verrichten. Denk aan een gezamenlijke bardienst.’

Tip 5: lever maatwerk
‘Je richt je op een doelgroep, dus je moet de behoeften van je doelgroep kennen. Ga in gesprek met jongere leden. Welk vrijwilligerswerk zouden ze leuk vinden? Waar zien ze tegenop? Wat staat hen in de weg om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Op basis van die informatie kun je maatwerk bieden. Een voorbeeld? Bijna iedereen heeft het druk. Dan moet je niet heel veel van iemand vragen. Een korte taak die wekelijks op een vast moment moet worden verricht, is dan wellicht een beter idee. Dat is overzichtelijk en niet veeleisend.’

Tip 6: benut mensen in hun kracht
‘De meeste mensen willen graag worden gewaardeerd, willen het gevoel hebben werkelijk iets bij te dragen. Kijk dan ook of iemand vanuit zijn sterke punten iets voor de club kan betekenen. Je kunt bijvoorbeeld twee leden hebben van wie de ene beroepshalve juridische kennis heeft en de andere communicatieadviseur is. Zij zijn beiden leider van een pupillenteam. Houd dat vooral in stand. Maar misschien kunnen ze de vereniging extra waarde leveren en extra complimenten oogsten door ook hun specifieke expertise in te zetten voor de club.’

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ron Stieding

Ron Stieding

verenigingsconsulent Organisatie en Vrijwilligers