Stadsontwikkeling, de gemeentelijke dienst die in Rotterdam onder andere verantwoordelijk is voor de verhuur van de (sport)accommodaties, heeft 27 maart jl. een brief over de invoer van kostendekkende huren verzonden aan de Rotterdamse sportverenigingen. De gemeente communiceert in deze brief nogmaals de naderende datum van 1 januari 2014, waarop de kostendekkende huren voor sport- en recreatievoorzieningen in gemeente Rotterdam worden ingevoerd. Rotterdam Sportsupport maakt zich zorgen over de ontwikkelingen en berichtgeving over de invoer van de kostendekkende huren.

Anno april 2013, een kleine negen maanden voor de invoer van de kostendekkende huren, ontbreekt nog veel belangrijke informatie. Zo zijn nieuwe huurprijzen en daarmee waarschijnlijke kostenstijgingen nog niet bekend. Over de beheermodellen (meer zelfbeheer bij het groot onderhoud) zijn de verenigingen wel geïnformeerd, maar de concrete invulling is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of en hoe mogelijk onoverkomelijke prijsstijgingen gecompenseerd kunnen worden door deelgemeenten of gemeente.

Onduidelijke consequenties, afgezet tegen het resterende tijdpad, maken het in onze ogen onmogelijk voor verenigingen zich zorgvuldig op forse lastenverzwaring te kunnen voorbereiden. We voeren daarom intensief gesprekken met gemeente Rotterdam en de deelgemeenten om de nadelige gevolgen van de invoer van de kostendekkende huren inzichtelijk te maken en tot een minimum te beperken. Om goed beslagen ten ijs te komen laten we tevens een onafhankelijk onderzoek uitvoeren om de gevolgen van de invoer van de kostendekkende huren onderbouwd in beeld te brengen. Naar verwachting zijn deze resultaten op korte termijn bekend. Rotterdam Sportsupport zal zich, gesteund door deze informatie, inspannen om in het besluitvormingsproces van de gemeente Rotterdam de continuïteit van het verenigingsleven te waarborgen.

In de tussentijd ondersteunen we de Rotterdamse sportverenigingen om zich voor te bereiden op een solide financiële toekomst. Als uw vereniging interesse heeft in deze ondersteuning, kunt u contact opnemen met Liana Landman via l.landman@rotterdamsportsupport.nl.

Via onze website, nieuwsbrief en social media houden we u op de hoogte van vermeldenswaardige ontwikkelingen rondom de kostendekkende huren.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Frank Vermeulen

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat
Frank Vermeulen