De 350 Rotterdamse sportverenigingen zijn kampioen in verenigen. Zij zorgen ervoor dat Rotterdammers niet alleen sportief maar ook maatschappelijk kunnen meedoen. Rotterdam Sportsupport is trots op al die vrijwilligers en verenigingen die dit mogelijk maken. Vooral nu het belang van gezondheid, participatie en sociaal contact door de coronacrisis nog eens extra zichtbaar wordt.  

Diversiteit en inclusie

Voor iedereen die zich verbonden voelt met Rotterdam, de kracht van sport en sportverenigingen en het belang van diversiteit en inclusie, organiseert Rotterdam Sportsupport de communitybijeenkomst ‘Kampioen in verenigen’. Een interactief programma op woensdagavond 23 september dat in het teken staat van verbinden en inspireren. Rekening houdend met de coronamaatregelen, vindt het programma grotendeels online plaats. 

Interactief programma

Om 20.00 uur gaan wij live vanuit de studio. Onder leiding van Jan Dirk Stouten praten we over de kracht van verenigen. Wat zijn de uitdagingen voor én met het sportverenigingsleven in Rotterdam?
Na een korte introductie over de sportvereniging als belangrijke bouwsteen voor de sociaal-maatschappelijke toekomst van Rotterdam, gaan we dieper in op thema’s en acties gericht op toekomstbestendige sportverenigingen en op een veilig en inclusief sportklimaat. Diversiteit en inclusie zijn de rode draad van de avond.
Een gesprek met medewerkers van Rotterdam Sportsupport, vrijwilligers van sportverenigingen en andere inspirerende gasten. Een vlot programma van drie kwartier met de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Dezelfde avond vinden op drie Sportplusverenigingen in de stad tafelgesprekken plaats, met de thema’s: Toekomstbestendige sportverenigingen (Nikantes), Veilig en inclusief sportklimaat (Hockeyclub Delfshaven) en Sport, bewegen en verenigen als middel (Atomium ’61). Met aan tafel onder meer de wethouders Sven de Langen en Bert Wijbenga en directeur van Nationaal Programma Rotterdam Zuid Marco Pastors. Let op: in verband met de coronamaatregelen kunnen we maar een beperkt aantal gasten ontvangen. Aanmelden voor deze locaties is daarom helaas niet meer mogelijk! Uiteraard kun je je wel gewoon inschrijven voor de online-uitzending.

 • (Aanmelden voor deze locatie is helaas niet meer mogelijk. Vragen of interesse in het thema? Neem dan contact op met Kitty Kalkman via k.kalkman@rotterdamsportsupport.nl) 

  De wereld is continu in verandering. Om bestaansrecht te houden, moeten ook sportverenigingen blijven meebewegen, zoals met behoeften van (potentiële) leden. Maar wat is nou precies een toekomstbestendige vereniging? En wat maakt dat belangrijk voor jouw vereniging?  In hoeverre speelt diversiteit een rol? En hoe kan het Actieprogramma Sportverenigingen aan de ontwikkeling van jouw vereniging een bijdrage leveren? Wethouder Sven de Langen en experts van onder meer Rotterdam Sportsupport gaan hier graag met je over in gesprek.

  Datum: woensdagavond 23 september
  Tijd: 19.30 – 21.00 uur
  Locatie: Sportvereniging Nikantes, Botreep 10, Hoogvliet Rotterdam

 • (Aanmelden voor deze locatie is helaas niet meer mogelijk. Vragen of interesse in het thema? Neem dan contact op met Marco van de Geer via m.vandegeer@rotterdamsportsupport.nl) 

  Sport verbindt! Sport is voor iedereen. Maar helaas niet altijd.
  Discriminatie in de sport kent vele uitingsvormen. Denk aan de antisemitische of racistische spreekkoren die regelmatig te horen zijn vanaf voetbaltribunes. Of aan scheldpartijen op het veld of langs de lijn. Maar ook op individueel niveau komt discriminatie voor en lopen lhbti’ers (lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen en transgender of intersekse personen) in de sportwereld nog regelmatig tegen een gebrek aan acceptatie aan. Wanneer je als club open en inclusief wil zijn, wat betekent dit dan? Rotterdam Sportsupport wil hier graag met jou over in gesprek, samen met experts van RADAR en John Blankenstein Foundation, Rotterdam Sportsupport en wethouder en van integratie en samenleven Bert Wijbenga.

  Datum: woensdagavond 23 september
  Tijd: 19.30 – 21.00 uur
  Locatie: Hockeyclub Delfshaven, Energieweg 15, Rotterdam

 • (Aanmelden voor deze locatie is helaas niet meer mogelijk. Vragen of interesse in het thema? Neem dan contact op met Robert van der Hart via r.vanderhart@rotterdamsportsupport.nl) 

  Vanuit Rotterdam-Zuid praten we over de waarde die sport, bewegen en verenigen kan hebben voor onze mooie stad en de meest kwetsbare Rotterdammers in het bijzonder. We hebben het dan over Rotterdammers waar het aan hulpbronnen zoals inkomen, sociaal netwerk, opleiding, taalvaardigheid en gezondheid ontbreekt. Want dat is ook inclusie: zorgen dat ook zij mee kunnen doen. De coronacrisis heeft de kwetsbaarheid van vele Rotterdammers blootgelegd. Sport, bewegen en verenigen zijn belangrijke sleutels in het wegnemen daarvan veelal in combinatie met andere elementen. Maar hoe kunnen we die rol ook echt pakken en er met elkaar voor zorgen dat Rotterdam sterker uit deze crisis komt? Marco Pastors, directeur Nationaal Programma Rotterdam Zuid en andere aanwezigen vanuit o.a. de domeinen gezondheid, sport, welzijn, jeugd en taal gaan hier graag met elkaar en met jou over in gesprek.
  Datum: woensdagavond 23 september
  Tijd: 19.00 – 21.00 uur
  Locatie: Sportvereniging Atomium ’61, Sparrendaal 91, Rotterdam

Vernieuwende variant

Deze communitybijeenkomst organiseert Rotterdam Sportsupport in plaats van het traditionele Sportcongres, waarvoor eerder dit jaar een save the date is verstuurd. Juist in deze tijd is de behoefte aan samenzijn groot. Met deze bijeenkomst kunnen we een brede(re) doelgroep bereiken en grotere stappen maken om Rotterdam en de verenigingen vooruit te helpen. 

Deelnemen

Wil je deelnemen aan de online bijeenkomst? Meld je dan hier aan of klik op de button in het informatiemenu.

Meer informatie

Houd voor actuele informatie over de communitybijeenkomst de website en social media-kanalen van Rotterdam Sportsupport in de gaten.