Nederlandse denksportorganisaties, zoals bridge-, go-, schaak- en damverenigingen, worden vanaf 1 januari 2022 btw-plichtig. Denksporten worden niet meer gekwalificeerd als ‘sport’ waardoor de btw-sportvrijstelling vervalt. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2022 een aantal zaken voor je club (kunnen) veranderen.

Hieronder worden de gevolgen van de btw-plicht voor denksportorganisaties weergegeven.

1. Gevolgen btw-plicht vanaf 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 worden alle Nederlandse denksportorganisaties btw-plichtig. Dit houdt in dat je wordt geacht een onderneming te drijven ‘voor de btw’. Deze vaststelling komt met een aantal verplichtingen:

  • Je moet btw in rekening brengen aan je leden over de contributie en over andere leveringen of diensten die je eventueel verricht.
  • Je dient een btw-administratie te voeren.
  • Je moet btw-aangiften indienen bij de Belastingdienst, in beginsel elk kwartaal.
  • Je hebt recht op aftrek van btw op kosten en investeringen voor je denksportorganisatie. Deze btw op kosten kun je in je btw-aangifte in aftrek brengen.

Is je denksportorganisatie al geregistreerd bij de Kamer van Koophandel? Dan heb je een zogeheten RSIN-nummer en derhalve ook een (slapend) btw-identificatienummer. Je dient dit nummer te heractiveren bij je belastingkantoor zodat je vanaf 2022 btw-aangiften kunt indienen.

Heb je geen KVK-registratie? Vraag dan een btw-identificatienummer aan bij de Belastingdienst zodat je ook vanaf 2022 btw-aangiften kunt indienen. Zelfs als informele (denksport)vereniging zonder rechtspersoonlijkheid ben je btw-plichtig!

2. De Kleineondernemersregeling (KOR)

Wil je bovenstaande btw-verplichtingen vanaf 2022 liever vermijden? Dan bestaat wellicht voor jouw denksportorganisatie de mogelijkheid om gebruik te maken van de zogenaamde Kleineondernemersregeling (KOR). Klik hier voor meer informatie.

3. Voorbeeldbrief en formulier

Eind september 2021 heeft je club een brief van de Belastingdienst ontvangen met uitleg en een formulier voor een naadloze aanmelding voor de btw-vrijstelling voor kleine ondernemers (de KOR). Het is zaak hier direct op te reageren en het toegezonden formulier altijd terug te zenden (gebruik geen ander formulier!). Is je vereniging niet aangesloten bij een denksportbond en/of heb je op 15 oktober 2021 nog geen brief van de Belastingdienst ontvangen? Wacht dan niet langer maar neem zelf contact op met de Belastingdienst.

Vragen

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met de verenigingsconsulent uit jouw gebied. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Alles voor de penningmeesters
  • Subsidies
  • Fondsen
  • Sponsoring
  • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende
Antoine Schijf