Om geluidsoverlast te voorkomen, zijn landelijke geluidsnormen vastgelegd. Sportverenigingen dienen zich hieraan te houden. De geluidsnormen gelden niet voor alle vormen van geluid. Ze zijn van toepassing op muziekgeluid en geluid uit (muziek)installaties. Dit geldt niet voor stemgeluiden van bezoekers en piekgeluiden veroorzaakt door sportactiviteiten. 

Controles door DCMR 

De DCMR voert controles uit, zoals het uitvoeren van geluidsmetingen op de gevel van nabijgelegen woningen. Hierover informeert DCMR niet van tevoren. Wanneer de geluidnormen zijn overschreden, kan de DCMR de gemeente adviseren bestuursrechtelijke maatregelen te nemen. In de meeste gevallen komt dit neer op het opleggen van een last onder dwangsom. Daarnaast wordt een strafrechtelijke boete opgelegd. De hoogte van deze boete is afhankelijk van de hoogte van de overschrijding en ligt tussen €1.500,- en €4.000,-. 

Wat kun je doen? 

In het informatieblad ‘Geluidsoverlast bij sportverenigingen’ van DCMR vind je praktische informatie en tips voor het voorkomen van geluidsoverlast. De belangrijkste tip is: omwonenden voorafgaand aan de festiviteit te informeren over de mogelijke geluidsoverlast om ergernis te voorkomen. Dit kan de club het beste schriftelijk een week voor de festiviteit doen. De informatie kan bijvoorbeeld de reden zijn, het tijdstip waarop deze zullen aanvangen en eindigen en een telefoonnummer waarop aanvullende informatie is te verkrijgen. 

Kraskaart in Rotterdam 

Rotterdamse sportverenigingen kunnen een kraskaart aanschaffen om laagdrempelig incidentele festiviteiten, waarbij de vereniging extra geluid produceert aan te melden. Dit mag tien keer per jaar. Een incidentele festiviteit moet ten minste 48 uur van tevoren gemeld zijn. De melding maak je per sms of online, je geeft hierbij een code van een van de vakjes op de kraskaart door. 

Naast een kraskaart voor geluid (een ‘geluidje’), is er ook een kraskaart om langer open te blijven. Zo’n ‘verlaatje’ kan vijftien keer per jaar gebruikt worden en is uitsluitend bedoeld voor de sluitingstijd. Voor geluid dient altijd een aparte melding gemaakt te worden. 

Een kraskaart kost (in 2019) € 28,-. Meer informatie over de kraskaart is hier te vinden. 

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Fondsen en subsidies
  • Duurzaamheid
  • Wet- en regelgeving
  • Vergunningen
  • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Laura van Velzen

Laura van Velzen

strategisch adviseur Interne organisatie