Elke vereniging kan een zogenoemd sponsorhuis (uit)bouwen. Partners kunnen bijvoorbeeld staan voor de wanden, leveranciers voor de inrichting en een hoofdsponsor voor het overkoepelende dak. Het fundament van een eigen sponsorhuis zijn de eigen leden.

Heeft jouw vereniging liever een grotere overeenkomst met vijf of zes partijen dan heel veel losse sponsoren, zoals ook gebruikelijk bij de grote internationale opzet van sponsorhuizen? Wij gaan voor alle clubs met hun eigen Champions League-model! Of je nu een jeu de boules-, korfbal- of voetbalvereniging bent, de denkwijze is hetzelfde. Lees hieronder meer in het stappenplan. 

Stappenplan sponsorhuis 

 1. Draag allereerst zorg voor een groep gemotiveerde leden, liefst met een commerciële achtergrond en/of bekwaam in marketing en communicatie.  
 2. Sponsorwerving start met het bepalen van het doel/de doelen waar sponsoring voor gebruikt wordt of gaat worden. Zonder doelstelling(en) is een concreet plan waar mensen of merken zich in kunnen vinden moeilijk te bewerkstelligen. Dit kan een speeltuin voor de jongste jeugd zijn, verbeteringen aan het complex of het aantrekken van een trainer voor bepaalde doelgroepen. 
 3. Hoogte van de gewenste gelden die nodig zijn om het doel/de doelen te behalen moeten concreet zijn. 
 4. Inventarisatie van sponsoren/ partners/ leveranciers die al verbonden zijn aan de vereniging. Wie zijn deze partijen? Wat doen ze nu of hebben ze in de laatste drie jaar betekend voor de vereniging? Pluis daarbij ook de huidige contracten uit. 
 5. Inventarisatie van alle mogelijke communicatiemiddelen, online en offline, die ter beschikking zijn gesteld en kunnen worden aan huidige en potentiële sponsoren. Maak deze lijst bij voorkeur zo lang mogelijk!  
 6. Het doel, de benodigde gelden, huidige partijen en mogelijke communicatie middelen verenigen in een uit te leggen model. Een model dat recht doet aan wat de huidige partijen reeds doen en waar alle bestaande rechten, en toe te voegen rechten in verwerkt worden. Dit model is het sponsorhuis, oftewel: het eigen Champions League model!  
 • Een hoofdsponsor met circa 30-35% van alle rechten uit stap 5. 
 • Twee of drie partners met ieder circa 15% van alle rechten uit stap 5. 
 • Twee of drie leveranciers met ieder circa 7,5% van alle rechten uit stap 5. 
 • Verdeling van huidige partijen over bovenstaande categorieën. 
 • Benoemen van partijen die gewenste invulling van “lege plekken” kunnen zijn.  
 1. Indien jouw vereniging bovenstaande al grotendeels op orde heeft ontstaan er andere mogelijke toevoegingen aan het sponsorhuis. Denk hierbij aan een club van X (een businessclub, de vrienden van of soortgelijk). En, afhankelijk van de huidige status van bestaande sponsorafspraken, kan het sponsorhuis toegepast worden op de gehele vereniging inclusief alle ‘eigen’ activiteiten en evenementen. Indien een vereniging al een bestaand model heeft, maar meerdere doelen die gelden nodig hebben kunnen meerdere sponsorhuizen opgezet worden. Bijvoorbeeld een jaarlijks toernooi met veel deelnemers dat een eigen sponsorhuis kan neerzetten.
 2. Belangrijk: ken je huidige leden! Zodra een sponsorhuis is opgezet zijn je leden de eerste bron van mogelijke invullers van lege plekken. 

Voor specifieke sponsorwerving onderscheiden we drie verschillende types sportverenigingen. Voor alle types gelden echter dezelfde uitgangspunten om tot een eigen sponsorhuis te komen. Klik op de onderstaande uitklapbalken voor meer informatie.

  • Inventarisatie huidige sponsorcontracten. 
  • Wat is er nu aan exposure mogelijkheden? 
  • Inventarisatie totale mogelijke exposure. 
  • Inrichten sponsorhuis gekoppeld aan doelstelling en huidige partijen. 
  • Invulling totale mogelijke exposure binnen het sponsorhuis. 
  • Stappenplan om nieuwe sponsorhuis in te richten:

   – Nieuwe sponsorhuis kenbaar maken aan huidige sponsoren.
   – Aanpassen evt. bestaande contracten.
             * Huidige exposure herverdelen, en vernieuwen indien nodig.
             * Branding zoals borden langs het veld, vlaggen, sponsoroverzichten.
   – Verdienmodel! Voorbeeld: Er hangen nu trespa borden, vervangen door PVC met inkoop van circa 12,50 euro per m2 en verkopen voor 25 euro per m2. 
   – ‘Lege plekken’ in de exposure koppelen aan gewenste partijen die leden willen activeren.
   – 1 pagers maken voor deze lege plekken. Tip: eerst binnen de eigen leden kijken.
   – De boer opgaan indien binnen de leden de lege plekken niet opgevuld zijn.
   – Deal(s) maken met partijen, liefst zo lang mogelijke termijn.
   – Exposure mogelijkheden invullen en start communicatie campagnes.
   – Voortgangsevaluaties met alle betrokken partijen.
   – Successen en opbrengsten delen met de leden. 

  • Inventarisatie huidige sponsorcontracten 
  • Wat is er nu aan exposure mogelijkheden? 


  Vrijwel zeker zit in bovenstaande een issue voor de betreffende verenigingen. Feit is dat de meeste clubs hun accommodatie huren 
  van een eigenaar en weinig tot geen exposuremogelijkheden hebben. Om dit te doorbreken kan een onderzoek gedaan worden naar digitale mogelijkheden. Er zijn bijvoorbeeld verschillende bedrijven die in staat zijn om met één of meerdere camera`s verschillende sporten te registreren, scores bij te houden en sponsoren exposure te geven. Hierdoor ontstaan verschillende kansen. Een aantal voorbeelden:  

  • Livestreamen van wedstrijden / Contentdeling op social media (highlights etc) / Statistieken generatie.  
  • Videoanalyse van wedstrijden / Delen van beelden tussen verschillende clubs tbv analyse. 
  • Narrowcasting per vereniging. 

   

  Idee kan zijn om met een aantal van deze partijen in gesprek te gaan om te bekijken wat ze kunnen bieden. In de ideale situatie zou de eigenaar van de accommodatie investeren in systemen die voor meerdere sporten te gebruiken zijn en deze kosten bijvoorbeeld doorrekenen in de zaalhuur die verenigingen betalen. 

 • Bij een combinatie van verenigingen moeten we onderscheid maken in verenigingen met een gezamenlijke structuur die boven de verenigingen hangt, zoals een beheerstichting, of aparte verenigingen zonder gezamenlijke structuur. Voorbeelden hiervan zijn Victoria in Kralingen en sportpark Noordrand in Schiebroek.

  In dat geval kan het sponsorhuis zo ingericht worden dat het complex gesponsord kan worden middels een sponsorhuis en dat de verenigingen op hun eigen gebruiksoppervlak een eigen sponsorhuis neerzetten, zoals beschreven in de bovenstaande hoofdstukken. Bij een mix van verenigingen moet altijd maatwerk worden toegepast.

  Echter, de voorkeur zou hebben dat de verschillende verenigingen samenwerken in één sponsorhuis. Daardoor kunnen sponsoren betere en exclusievere exposure krijgen en is er veel minder kans op discussie. Eén tak die met Albert Heijn werkt en de ander met Jumbo is bijvoorbeeld minder sterk. Daarnaast worden verenigingen door de gezamenlijkheid gedwongen samen te werken en op een goede manier te communiceren richting de leden. Doordat die sponsoring in de beheerstichting valt moet dit leiden tot een voordeel voor alle verenigingen. De revenuen kunnen door een korting in de afdracht naar de stichting of bijvoorbeeld in de verdeling van het geld naar rato van het aantal leden gebeuren.. 

  Bij een combinatie van verenigingen zonder structuur erboven is het advies om een sponsorhuis per vereniging samen te stellen en te bezien of er combinaties mogelijk zijn. Ook hier is het uitgangspunt om zoveel als mogelijk te bundelen of om afspraken te maken over welke soort partijen/branches bij de ene vereniging passen en welke bij de andere(n). In dit geval zullen er wel aparte contracten afgesloten moeten worden. 

Wil jouw vereniging ook een eigen Champions League-model? Paul Baans, verenigingsconsulent financiën bij Rotterdam Sportsupport, verkent graag de mogelijkheden. Hij is bereikbaar per mail via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of telefonisch op 010-24 29 315.

Paul Baans

Verenigingsconsulent financiën
Paul Baans

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Alles voor de penningmeesters
 • Subsidies
 • Fondsen
 • Sponsoring
 • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Rosanne Verhoeven

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde
Rosanne Verhoeven