Rotterdam Sportsupport is als kennis- en sparringpartner en ondersteuner in de uitvoering betrokken bij het Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport. Dit netwerk is een initiatief van Erna Truijens en Marita Verkaik. Wij bevragen Rotterdamse sportverenigingen op diversiteit in het bestuur en stimuleren en ondersteunen verenigingen om meer vrouwen actief te krijgen in vooral bestuurs- en managementfuncties. 

Wie wij zijn?

Wij zijn Erna Truijens en Marita Verkaik, initiatiefnemers van het Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport (ook voor mannen!). Met groot plezier dragen wij bij aan het sportverenigingsleven. Erna voorheen bij Hockeyclub Rotterdam en nu vooral bij de stichtingen Sportspullenbank en Hockey voor iedereen. Marita voorheen bij korfbalvereniging Korbatjo in Oud-Beijerland en nu, naast haar werk voor Rotterdam Sportsupport, als vrijwilliger/bestuurder bij het Korfbalverbond en de Sportraad Hoeksche Waard. Begin 2018 hebben we elkaar ontmoet en in juni van dat jaar bleek, na een gesprek met nog tien andere vrouwen uit de Rotterdamse sportwereld, dat we onze krachten wilden bundelen voor meer vrouwen in de sport. Omdat we het zonde vinden dat relatief weinig vrouwen bij sportverenigingen actief zijn in bestuurs-, management- en andere (top)functies, zoals coaches en scheidsrechters. Het initiatief werd geboren!

Wat motiveert ons?

Wij geloven in de kracht van diversiteit, vrijwilligers én verbinden. Ook in de sport! Rechtvaardigheid vinden we belangrijk maar bovenal een positieve benadering. Positief, prikkelend, stimulerend en mét energie werken wij aan meer diversiteit en inclusie in de sport, primair gericht op vrouwen.

Wat verstaan we onder diversiteit en inclusie? Diversiteit gaat over ‘de mix’, de verschillen. Het zijn van een goede afspiegeling van de club/wijk/stad, in aantallen of percentages. Denk aan o.a. verhouding man/vrouw, verschillende achtergronden en leeftijden, lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, mensen met een beperking. Diversiteit brengt verschillen in opvattingen en werkstijl met zich mee.

Inclusie gaat over hoe we met die verschillen omgaan. Over gedrag, waarden, spelregels. Mensen werkelijk betrekken, opnemen in de groep, zich thuis laten voelen. Ieders kwaliteiten zien en inzetten. De juiste balans creëren met verschillende individuen.

Voordelen van een divers bestuur en inclusie:

  • Leden van clubs identificeren zich makkelijker met het bestuur. Meer herkenning en draagvlak. 
  • Ieder individu voegt iets anders toe. Een meer divers bestuur heeft meer inzichten/perspectieven, meer expertise, meer creativiteit en een nieuwe dynamiek tot gevolg. Het bestuur kan flexibeler reageren op een turbulente en veranderende sportomgeving. 
  • Jongeren, vrouwen, etc. vinden makkelijker hun weg naar bestuursfuncties en houden dit langer vol. De diverse talenten zien en benutten is van groot belang voor het ontwikkelen en behouden van deze doelgroepen.
  • Uit onderzoek is gebleken dat besturen (mannen en vrouwen) zelf vinden dat ze beter functioneren wanneer er ongeveer evenveel mannen als vrouwen in vertegenwoordigd zijn. 

Met elkaar?

Wij vinden het zonde dat nog maar weinig vrouwen actief zijn in besturen en management van sportverenigingen en andere sportorganisaties, maar ook als coaches, scheidsrechters en in andere (top)functies. Wij stimuleren vrouwen om op te staan, willen hen een steuntje in de rug geven en zien graag dat andere vrouwen – en mannen! – dit ook doen.

Wat?

Bestuursleden stimuleren we om binnen hun sportvereniging aan de slag te gaan met diversiteit en inclusie. Ook stimuleren we vrouwen om op te staan en hen een steuntje in de rug te geven. Bestuurders, zowel vrouwen als mannen, kunnen bij ons terecht voor ondersteuning.

Goed voorbeeld doet volgen, dus vrouwen en mannen met een mooi verhaal geven we graag een podium. Via social media- en andere communicatiekanalen zetten wij het thema diversiteit/vrouwen in de sport op de agenda. Ook organiseren we, in samenwerking met Rotterdam Sportsupport en andere organisaties en personen, bijeenkomsten.

Kitty Kalkman

projectleider Toekomstbestendige sportverenigingen
Kitty Kalkman

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum
Anouk Meeter