Rotterdam Sportsupport is als een kennis- en sparringpartner en ondersteuner in de uitvoering betrokken bij het Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport. Dit netwerk is een initiatief van Erna Truijens en Marita Verkaik. In 2019 bevragen wij Rotterdamse sportverenigingen op diversiteit in het bestuur.

Wie wij zijn?
Wij zijn Erna Truijens en Marita Verkaik, initiatiefnemers van het Rotterdams netwerk voor vrouwen in de sport (ook voor mannen!). Met groot plezier dragen wij bij aan het sportverenigingsleven. Erna vooral bij Hockeyclub Rotterdam. Marita bij korfbalvereniging Korbatjo in Oud-Beijerland en als manager bij Rotterdam Sportsupport. Begin 2018 hebben we elkaar ontmoet en in juni bleek, na een gesprek met nog tien andere vrouwen uit de Rotterdamse sportwereld, dat we onze krachten wilden bundelen ten behoeve van meer vrouwen in de sport. Het initiatief werd geboren! Inmiddels is ons team versterkt met Jessica Helios (Hockeyclub Rotterdam) en Dorinde Hoogsteden (Rotterdam Basketbal).

Marita Verkaik
Erna Truijens
Jessica Helios
Dorinde Hoogsteden

Wat ons motiveert?
Wij geloven in de kracht van diversiteit, vrijwilligers én verbinden. Ook in de sport! Wij werken aan meer diversiteit en inclusie in de sport, primair gericht op vrouwen. Dit doen wij positief, prikkelend, stimulerend en mét energie!

Met elkaar?
Wij vinden het zonde dat nog maar weinig vrouwen actief zijn in besturen en management van sportverenigingen en andere sportorganisaties, maar ook als coaches, scheidsrechters en in andere (top)functies. Wij stimuleren vrouwen om op te staan, willen hen een steuntje in de rug geven en zien graag dat andere vrouwen – en mannen! – dit ook doen.

Rechtvaardigheid vinden we belangrijk maar bovenal een positieve benadering. Goed voorbeeld doet volgen, dus vrouwen met een mooi verhaal geven we graag een podium.  Via social media- en andere communicatiekanalen agenderen wij het thema diversiteit c.q. vrouwen in de sport. Persoonlijk contact vinden we echter de prettigste manier van communiceren. Twee keer per jaar organiseren we een bijeenkomst. Voor andere initiatieven staan we altijd open; organisaties en personen nodigen we dan ook van harte uit om inspiratie met ons te delen, acties of bijeenkomsten te initiëren en nieuwsgierige mensen uit te nodigen, enthousiasmeren en verbinden.

Belangrijk vinden wij, op zijn Rotterdams gezegd, “niet lullen maar poetsen”. Prikkelend op inhoud en mét energie: tot de kern komend, zingevend, van betekenis zijnde voor een ander, uitdagend en het daadwerkelijk bewerkstelligen van beweging/verandering, hands-on, doorpakken!

We zien Rotterdam Sportsupport als een belangrijke kennis- en sparringpartner en ondersteuner in de uitvoering. In 2019 bevraagt zij Rotterdamse sportverenigingen op diversiteit in het bestuur. Mede op basis daarvan bepalen wij onze inspanningen en beoogde resultaten voor 2020.

Achtergrondinformatie
Wat verstaan we onder diversiteit en inclusie? Diversiteit gaat over ‘de mix’, de verschillen. Het zijn van een goede afspiegeling van de club/wijk/stad, in aantallen of percentages. Denk aan o.a. verhouding man/vrouw, verschillende achtergronden en leeftijden, lesbische vrouwen en homoseksuele mannen, mensen met een beperking. Diversiteit brengt verschillen in opvattingen en werkstijl met zich mee.

Inclusie gaat over hoe we met die verschillen omgaan. Over gedrag, waarden, spelregels. Mensen werkelijk betrekken, opnemen in de groep, zich thuis laten voelen. Ieders kwaliteiten zien en inzetten. De juiste balans creëren met verschillende individuen.

Voordelen van een divers bestuur en inclusie:

  • Leden van clubs identificeren zich makkelijker met het bestuur. Meer herkenning en draagvlak.
  • Ieder individu voegt iets anders toe. Een meer divers bestuur heeft meer inzichten/perspectieven, meer expertise, meer creativiteit en een nieuwe dynamiek tot gevolg. Een dergelijk bestuur kan flexibeler reageren op een turbulente en veranderende sportomgeving.
  • Jongeren, vrouwen, etc. vinden makkelijker hun weg naar bestuursfuncties en houden dit langer vol. De diverse talenten zien en benutten is van groot belang voor het ontwikkelen en behouden.
  • Uit onderzoek is gebleken dat besturen (mannen en vrouwen) zelf vinden dat ze beter functioneren wanneer er ongeveer even veel mannen als vrouwen in vertegenwoordigd zijn.

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

René Biemans

René Biemans

Gebiedscoördinator Hoek van Holland, Rozenburg, Pernis, Hoogvliet en Centrum