Binnen een vereniging zijn veel vrijwilligers actief, soms krijgen zij hier een vrijwilligersvergoeding voor. Er zijn ook verenigingen die mensen in loondienst hebben of werken met een overeenkomst van opdracht voor een ZZP-er of freelancer. Als de vereniging werkgever of opdrachtgever is, moet er met diverse wet- en regelgeving rekening gehouden worden.

We leggen je graag de vele mogelijkheden voor een goed georganiseerde beloningssystematiek voor.

Vrijwilligersvergoeding of loondienst?

Allereerst is het van belang om te bepalen of iemand die zich inzet voor de club een vrijwilliger is of toch gezien wordt als werknemer. De belastingdienst zegt hierover:

Er is sprake van een vrijwilliger wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • De werkzaamheden worden verricht voor een sportvereniging, sportstichting of een ANBI en hier bent u niet in loondienst.
  • De werkzaamheden worden niet als beroep uitgeoefend, er is geen persoonsgebonden arbeid. De vrijwilliger is vervangbaar door ieder willekeurige ander.
  • De vergoeding is geen loon, maar een onkostenvergoeding. Er mag geen sprake zijn van een marktconforme vergoeding.

Op de site van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden welke regels er gelden voor vrijwilligers en hun inkomen.

Aan vrijwilligers mag je een onkostenvergoeding geven. Deze vergoeding (jaar 2022) mag echter niet meer zijn dan €180,- per maand en €1800,- per jaar. (Wordt er een vergoeding per uur gegeven dan mag dit bovendien niet meer dan €5,- per uur zijn. Voor jongeren tot 23 jaar is dit niet meer dan €2,75.)

Bijvoorbeeld wanneer een vereniging een vrijwilliger € 15,- betaalt voor één uur training per week, dan is er geen sprake van een vrijwilligersvergoeding, maar sprake van een dienstverband, waarvoor belasting en premies moet worden afgedragen. Het risico is een naheffing van belasting en premies plus boete, welke tot maximaal zeven jaar terug kan gaan. Maak dus geen uren afspraken, maar betaal max. € 180,- per maand voor de uitvoering van een taak en leg de uren niet vast. Het bijhouden van een urenadministratie is niet verplicht. Indien je toch uren wil afspreken, neem dan in de administratie op dat de vergoeding voor één uur training bestaat uit meerdere uren inzet. Denk aan het voorbereiden van de training, opruimen achteraf, naar wedstrijden gaan, enzovoort.

Het heeft dan ook de voorkeur om binnen de vereniging de vrijwilligersbijdrage terug te brengen tot de maximale vergoedingen. Overtuig de vrijwilligers van de risico’s die de organisatie en ook de vrijwilliger zelf anders loopt. Komen de vergoedingen wel boven deze bedragen uit, dan bestaat er mogelijk van een dienstverband. Via het stroomschema van de WOS (Werkgevers in de Sport) kun je uitzoeken of er sprake is van een dienstverband.

Welke vergoedingen je als club wil betalen voor bepaalde functies, is afhankelijk van wat je wil betalen en kan betalen; je bent als club vanzelfsprekend vrij om zelf een keuze te maken. Als je wil weten wat er gemiddeld betaald wordt voor een trainer, met of zonder diploma’s of met behaalde resultaten of ervaringen in een bepaalde klasse, kun je in dit benchmarktrapport teruglezen.

Naheffing

Regelmatig geven sportorganisaties het incidenteel teveel aan betaalde vrijwilligersvergoedingen op aan de Belastingdienst middels een IB 47 formulier. De vrijwilliger krijgt daarvoor een naheffing bij zijn aangifte Inkomstenbelasting (IB) en de organisatie voorkomt daarmee problemen. Echter bij structureel betalen van te hoge vrijwilligersvergoedingen is er sprake van een schijndienstverband (geen incidenteel werk). Het op deze manier structureel ontwijken van een dienstverband wordt soms gedoogd, maar is feitelijk strafbaar.

Overeenkomst

Om ook met vrijwilligers goede afspraken te maken over hun inzet en de wederzijdse verwachtingen kan het voor een aantal functies handig zijn om een vrijwilligersovereenkomst op te stellen. Er staan veel voorbeelden hierover op de website van NOC*NSF. Het is ook verstandig om zaken omtrent Veilig Sportklimaat en het bezitten van een VOG hierin vast te leggen.

Werkgeverschap

Er is sprake van een dienstbetrekking wanneer wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden:

• Er is sprake van een gezag relatie tussen werkgever en werknemer.

• Werknemer is verplicht zijn of haar arbeid persoonlijk te verrichten.

• Werkgever is verplicht loon te betalen voor de werkprestatie.

Als de vereniging één of meer mensen in loondienst heeft, dan is de vereniging werkgever. De vereniging moet dan voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving zoals ARBO en de Wet werk en zekerheid, een loonadministratie bijhouden en loonbelastingen afdragen. Dit kan een zware belasting zijn voor de (vrijwillige) bestuursleden. Ook is niet altijd de juiste kennis en kunde binnen de vereniging voor handen. Het kan dan verstandig zijn om het werkgeverschap uit te besteden. Via Sportkader Nederland kan dit. Sportkader Nederland neemt dan het formeel werkgeverschap op zich, terwijl de vereniging de werknemer inhoudelijk blijft aansturen.

CAO

Kies je er als vereniging voor om wel zelf het werkgeverschap uit te voeren, dan zijn er twee Collectieve Arbeidsovereenkomsten in de sport die van kracht zijn:

De CAO Sport is een overeenkomst tussen de Werkgevers in de Sport en de vakbonden (FNV Sport & Bewegen, De Unie en CNV Vakmensen), waarin zij arbeidsvoorwaarden hebben vastgelegd. Deze arbeidsvoorwaarden gelden voor alle werknemers van wie de werkgever is aangesloten bij de WOS. Lees hier meer.

Daarnaast sluiten de vijf leden van de werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport al sinds 2003 de CAO Sportverenigingen met FNV Sport & Bewegen. Het doel van de CAO is het regelen van de rechtspositie van de werknemers in de sector georganiseerde amateursport.

De CAO Sportverenigingen is beschikbaar voor leden van Netwerk in de Sport. Iedere lokale sportvereniging (of sportorganisatie zonder winstoogmerk) met een bestuur bestaande uit vrijwilligers en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening of de stimulering van deelname daaraan, kan lid worden van de werkgeversvereniging. Lees hier meer.

Vanuit de CAO’s worden eisen gesteld aan de uitvoering van het werkgeverschap, van arbeids- en rusttijden, vastlegging in overeenkomsten, vakantiedagen en pensioenafdrachten. Bepaal dan ook voor jouw vereniging wat jullie zelf kunnen uitvoeren en wat beter uitbesteed kan worden.

Overeenkomst van opdracht

Naast een vrijwilligersvergoeding of een dienstverband kan de vereniging ook werkzaamheden laten uitvoeren met een overeenkomst van opdracht, door een ZZP-er. Een ZZP-er voert een opdracht uit als zelfstandig ondernemer zonder personeel. Er mag dus tussen de opdrachtgever en de ZZP-er geen gezag relatie bestaan. Een ZZP-er dient zelf belasting en premies af te dragen aan de Belastingdienst. Om deze constructie goed te regelen, gebruik je een modelovereenkomst die goedgekeurd is door de Belastingdienst. Met een modelovereenkomst weet je zeker dat er geen sprake is van een dienstverband, mits je in de praktijk ook werkt volgens hetgeen in de overeenkomst staat. Er zijn modelovereenkomsten specifiek voor de sport, deze kun je hier vinden.

Contact

Er komt dus heel wat bij kijken bij het werken met vrijwilligers of met betaalde krachten binnen een vereniging. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Bianca Post of Paul Baans via b.post@rotterdamsportsupport / p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Alles voor de penningmeesters
  • Subsidies
  • Fondsen
  • Sponsoring
  • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Lennert van Driel

contentspecialist
Lennert van Driel