Binnen een vereniging zijn veel vrijwilligers actief, sommige krijgen hier een vrijwilligersvergoeding voor. Andere verenigingen hebben ook mensen in dienst of werken met een overeenkomst van opdracht. Als de vereniging werkgever of opdrachtgever is, moet er met diverse wet- en regelgeving rekening gehouden worden.

Vrijwilligersvergoeding of loondienst? 

Aan vrijwilligers mag je een vergoeding geven. Deze vergoeding mag echter niet meer zijn dan €170,- per maand en €1700,- per jaar. Wordt er een vergoeding per uur gegeven dan mag dit bovendien niet meer dan €5,- per uur zijn. Voor jongeren tot 23 jaar is dit niet meer dan €2,75. Komt de vergoeding boven deze bedragen uit, dan bestaat er mogelijk een dienstverband. Via het stroomschema van de WOS (Wergevers in de Sport) kun je uitzoeken of er sprake is van een dienstverband.

Werkgeverschap 

Als de vereniging één of meer mensen in dienst heeft, dan is de vereniging werkgever. De vereniging moet dan voldoen aan bepaalde wet- en regelgeving zoals ARBO en de Wet werk en zekerheid, een loonadministratie bijhouden en loonbelastingen afdragen. Dit kan een zware belasting zijn voor de (vrijwillige) bestuursleden. Ook is niet altijd de juiste kennis en kunde binnen de vereniging voor handen. Het kan dan verstandig zijn om het werkgeverschap uit te besteden. Via Sportkader Nederland kan dit. Sportkader Nederland neemt dan het formeel werkgeverschap op zich, terwijl de vereniging de werknemer inhoudelijk blijft aansturen.

Overeenkomst van opdracht 

Naast een vrijwilligersvergoeding of een dienstverband kan de vereniging ook werkzaamheden laten uitvoeren middels een overeenkomst van opdracht. Gebruik hiervoor een modelovereenkomst die goedgekeurd is door de Belastingdienst. Met een modelovereenkomst weet je zeker dat er geen sprake is van een dienstverband, mits je in de praktijk ook werkt volgens hetgeen in de overeenkomst staat. Er zijn drie modelovereenkomsten specifiek voor de sport, deze kun je hier vinden.

Meer weten?

Wil je aan de slag met de organisatiestructuur van jouw club? Heb je vragen over het opstellen van een nieuw beleidsplan. Of wil je aan de slag met bestuurlijke vernieuwing?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Bestuursontwikkeling
  • Beleidsplan
  • Communicatie
  • Begeleiding trainers en coaches
  • Diversiteit en inclusie

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie