Bewegen naar Werk vormde de opstap voor werkzoekenden om weer mee te doen aan de maatschappij. Het beweegprogramma bij maatschappelijk betrokken sportverenigingen brengt de ‘startmotor’ van werkzoekenden op gang, als eerste onderdeel van een proces naar werk. Werkzoekenden die voor het eerst bij Bewegen naar Werk kwamen stonden veelal stil; qua werk, gezondheid, sociaal en ook financieel.

Bij Bewegen naar Werk sportten de deelnemers twee keer per week onder begeleiding van een professional. De deelnemers kregen ook hulp van een lifecoach, die onder meer advies en ondersteuning biedt op het gebied van voeding, persoonlijke ontwikkeling, gedrag, zelfredzaamheid en omgang met stress.

Het doel van Bewegen Naar Werk was werkzoekenden letterlijk en figuurlijk in beweging brengen. Na deelname aan het programma moeten zij gemotiveerd en fysiek en emotioneel in staat zijn om aan de slag te gaan bij een werkervaringsplaats. Vervolgens moest de deelnemer de stap weer kunnen maken naar een betaalde baan. Daarnaast droeg Bewegen naar Werk bij aan het tegengaan van eenzaamheid en biedt het programma mogelijkheden om als vrijwilliger actief te worden en andere manieren voor zelfontwikkeling.