Een Sportplusvereniging is een vitale vereniging met een veilig sportklimaat. De club is financieel gezond, heeft de juridische zaken op orde en is maatschappelijk ondernemend met de deuren open voor de wijk en de stad. Een Sportplusvereniging is hiermee een sterke samenwerkingspartner voor partijen uit de zorg, het onderwijs en re-integratie. Maar ook andere sectoren waarvoor sport en bewegen een rol van betekenis kan hebben. Rotterdam Sportsupport ondersteunt deze verenigingen bij hun maatschappelijke inzet en interne organisatie.

Taal- en beweegprogramma’s voor Rotterdammers met een taalachterstand, het verzorgen van trainingen voor cliënten van een jeugdzorgorganisatie of sporten met langdurig werklozen; het zijn zomaar wat voorbeelden van maatschappelijke activiteiten bij Sportplusverenigingen, die ook met een scherpe blik op vernieuwing en toekomstbestendigheid verschillende vormen van lidmaatschappen aanbieden.

Een Sportplusvereniging wordt regelmatig getoetst door een onafhankelijke commissie. Deze heeft veel kennis over sport en maatschappelijke betrokkenheid. Bij een goed doorlopen toetsingstraject ontvangt de vereniging een predicaat met een geldigheidsduur van één, twee of vier jaar. De toetsingscommissie bestaat uit afgevaardigden van:

  • Kenniscentrum Sport
  • Rabobank
  • NLActief
  • Gemeente Rotterdam
  • Thuis op Straat (TOS)

De onderstaande 28 verenigingen beschikken op dit moment over de Sportplusstatus:

Meer informatie? Neem contact op met Monique de Groot.

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus