Sportplusverenigingen zijn verenigingen die maatschappelijke activiteiten ontplooien en hun zaken goed op orde hebben; financieel, juridisch, organisatorisch en op gebied van een veilig sportklimaat. Sportplusverenigingen bieden een prettige omgeving aan (nieuwe) leden en zijn een stabiele en betrouwbare samenwerkingspartner. Rotterdam Sportsupport stimuleert, adviseert en begeleidt Sportplusverenigingen.

Taal- en beweegprogramma’s voor Rotterdammers met een taalachterstand, het verzorgen van trainingen voor cliënten van een jeugdzorgorganisatie of sporten met langdurig werklozen; het zijn zomaar wat voorbeelden van maatschappelijke activiteiten bij Sportplusverenigingen, die ook met een scherpe blik op vernieuwing en toekomstbestendigheid verschillende vormen van lidmaatschappen aanbieden.

Een Sportplusvereniging wordt regelmatig getoetst door een onafhankelijke commissie. Deze heeft veel kennis over sport en maatschappelijke betrokkenheid. Bij een goed doorlopen toetsingstraject ontvangt de vereniging een predicaat met een geldigheidsduur van één, twee of vier jaar. De toetsingscommissie bestaat uit afgevaardigden van:

  • Kenniscentrum Sport
  • Rabobank
  • NLActief
  • Gemeente Rotterdam
  • Thuis op Straat (TOS)

De onderstaande 28 verenigingen beschikken op dit moment over de Sportplusstatus:

Meer informatie? Neem contact op met Monique de Groot.