Sportplusverenigingen zijn de koplopers van de verenigingsport in Rotterdam en kenmerken zich doordat zij een vitale vereniging zijn met een veilig sportklimaat. Daarnaast zijn de clubs financieel gezond, hebben ze de juridische zaken op orde en zijn ze maatschappelijk ondernemend met de deuren open voor de wijk en de stad. Rotterdam Sportsupport ondersteunt deze verenigingen bij hun maatschappelijke inzet en interne organisatie.

Taal- en beweegprogramma’s voor Rotterdammers met een taalachterstand, het verzorgen van trainingen voor cliënten van een jeugdzorgorganisatie of sporten met langdurig werklozen; het zijn zomaar wat voorbeelden van maatschappelijke activiteiten bij Sportplusverenigingen, die ook met een scherpe blik op inclusie, vernieuwing en toekomstbestendigheid verschillende vormen van lidmaatschappen aanbieden.

Een Sportplusvereniging wordt regelmatig getoetst door een onafhankelijke commissie. Deze commissie, met leden uit het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, heeft veel kennis over sport en maatschappelijke betrokkenheid. Bij een goed doorlopen toetsingstraject ontvangt de vereniging een predicaat met een geldigheidsduur van één, twee of vier jaar. De toetsingscommissie bestaat uit afgevaardigden van:

  • Kenniscentrum Sport en Bewegen
  • Rabobank
  • NLActief
  • Gemeente Rotterdam
  • Thuis op Straat (TOS)

De onderstaande 27 verenigingen beschikken op dit moment over de Sportplusstatus:

Meer informatie? Neem dan contact op met Monique de Groot of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Monique de Groot

Monique de Groot

projectcoördinator Sportplus