Geloven in je eigen kunnen. Daar draait het om bij het project Vamos.010 van Rotterdam Sportsupport. Onder begeleiding van een trainer en coach volgen jongeren (15 t/m 18 jaar) uit het praktijkonderwijs een intensief traject met als doel de psychische en lichamelijke gezondheid positief te ontwikkelen.

Je kan het niet, je haalt het niet of je bent niet goed genoeg. Doordat veel jongeren dit hun leven lang al horen is het vertrouwen in eigen kunnen (self-efficacy) flink gedaald. Dit kan van invloed zijn op het verdere succes in hun leven, bijvoorbeeld wanneer zij de stap van school naar werk gaan maken. Vamos.010 focust zich op het stimuleren van de ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden en het voorkomen van psychosociale problematiek.

Doelgroep

Vamos.010 richt zich op de doelgroep van jongeren (15-18 jaar) met een licht verstandelijke beperking (LVB) uit het praktijkonderwijs. Voor het project werkt Rotterdam Sportsupport samen met Het Praktijk College (HPC), dat twee locaties heeft in Rotterdam-Charlois.

Sport als middel

Binnen Vamos.010 wordt sport als belangrijk middel ingezet. Dat gebeurt door een veilige, praktische en aansprekende sportomgeving te creëren voor de jongeren. Door middel van (haalbare) challenges worden ze binnen die omgeving uitgedaagd om de self-efficacy te beïnvloeden. Zij worden hierbij begeleid door twee coaches/trainers, die intensief contact houden met de mentor van school en de schoolmaatschappelijk werker.

Verloop traject

Deelnemers van Vamos.010 volgen 13 weken lang twee keer per week groepstrainingen. Daarnaast hebben ze gemiddeld twee keer per week individuele coachingsgesprekken. Om het effect van de deelname te monitoren wordt de situatie van de jongeren gemeten op het gebied van self-efficacy en lichamelijke gezondheid. Dit gebeurt bij de start en op een later in het traject. Eveneens stellen de jongeren samen met hun coach een persoonlijk doel vast.

Het project Vamos.010 wordt gefinancierd door de gemeente Rotterdam (afdeling jeugd) en loopt van september tot en met december 2020. Meer informatie? Neem contact op met Carola Nagy.