Voetbal is een fantastische sport waar duizenden Rotterdammers van houden. Met elkaar dragen we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit zo blijft. Iedereen moet op een veilige en plezierige manier van de sport kunnen genieten. Rotterdam Sportsupport en de KNVB maken zich hier hard voor door de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen een nieuw leven in te blazen. Hoe ziet de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen eruit?

Vechtpartijen, discriminatie, bedreigingen. Het aantal incidenten op en rondom de velden bij Rotterdamse voetbalverenigingen is (de afgelopen jaren) gestegen. Ook ontvangt Rotterdam Sportsupport steeds meer vragen van bestuurders die behoefte hebben aan ondersteuning op het bieden van een veilig en positief voetbalklimaat. “Dat vormde voor ons de basis om de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen een nieuw leven in te blazen,” zegt Ineke Kalkman, projectleider Veilige verenigingen met sterke jeugdafdelingen bij Rotterdam Sportsupport. “Incidenten zijn helaas van alle tijden, maar de laatste jaren zien we dat het aantal is toegenomen en dat voetbalverenigingen steeds meer moeite hebben om hier op een goede manier mee om te gaan.”

“Ik ben sportman, heb kinderen en kleinkinderen. Ik kom al van jongs af aan op de velden en heb in de loop der jaren genoeg meegemaakt waardoor ik denk dat de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen keihard nodig is. Niets doen is geen optie.”

John de Wolf

Startbijeenkomst

Op dinsdag 10 oktober organiseerde Rotterdam Sportsupport in het Topsportcentrum Rotterdam een startbijeenkomst voor bestuurders van Rotterdamse voetbalverenigingen. Het doel van de avond was om van bestuurders te horen tegen welke uitdagingen zij aanlopen en wat zij nodig hebben om iedereen op hun vereniging veilig te laten voetballen. Hier kwamen de volgende aandachtspunten uit:

 • Het opleiden, begeleiden en beschermen van scheidsrechters.
 • Incidentenmanagement (rollen, taken en procedures).
 • Wijknetwerk in beeld brengen. Welke sociale instituten zitten in de buurt?
 • Voorbeeldrollen door trainers en coaches.
 • Het gedrag van ouders lang het veld.
 • Samenwerking met andere verenigingen, de gemeente of KNVB.
 • Het tegengaan van discriminatie.

Wat kunnen jullie verwachten?

De Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen liep van 2012 tot 2018 en hielp voetbalclubs bij het realiseren van een veilig voetbalklimaat. Het doel van deze aanpak was samenwerken aan een Rotterdams voetbalklimaat waarin sportiviteit en respect centraal staan. Want dat zorgt voor nog meer plezier op en rond de velden! Binnen de Rotterdamse aanpak streven we naar een aanspreekcultuur en een eenduidig normen- en waardenbeleid voor de Rotterdamse voetbalclubs.
   Bij de nieuwe aanpak focussen we ons meer op het begeleiden en beschermen van scheidsrechters, het managen van incidenten op de vereniging en het in kaart brengen van de sociale kaart van de omgeving. Daarnaast willen we de kennis die we in het verleden hebben opgedaan herhalen. Er zijn de afgelopen jaren veel bestuurswisselingen geweest, waardoor we met de nieuwe bestuurders ook weer deels de basis van de RAVV willen meenemen.
Feyenoorder John de Wolf is ambassadeur van de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen. Zijn inmiddels legendarische reactie op de supportersincidenten tijdens de Klassieker in het voorjaar van 2023, is reden geweest om hem te vragen als boegbeeld voor deze aanpak. Voetbalverenigingen zullen De Wolf dan ook regelmatig tegenkomen op de bijeenkomsten. Ook zal hij diverse promotieactiviteiten doen voor de aanpak. Wij zijn in ieder geval erg blij met zijn medewerking!

John de Wolf (r) is ambassadeur van de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen. “Niets doen is geen optie,” aldus De Wolf.

“Ik moest zeggen wat in me opkwam. Dat was kort en krachtig. Je kon een speld horen vallen. Ook ik baalde van het incident, maar ik moest ook mijn verantwoordelijkheid pakken.”

John de Wolf over incident bij Feyenoord-Ajax in april 2023

Projectcoördinator

Bianca Post is de projectcoördinator van de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen. De verenigingsconsulent bij Rotterdam Sportsupport was van 2019 tot 2023 voorzitter van voetbalvereniging sv CWO uit Vlaardingen. Ze is daarom goed op de hoogte van wat er speelt op en langs de voetbalvelden. In de rol als projectcoördinator is ze het eerste aanspreekpunt voor de Rotterdamse voetbalverenigingen, verantwoordelijk voor het organiseren van de bijeenkomsten en zorgt ze voor de opvolging van de plannen en acties.
     “Elke voetbalbestuurder herkent het; dat mailtje in het weekend van een andere club met een melding dat een van jouw teams betrokken was bij een incident,” zegt Post. “Je verontschuldigt je aan de andere bestuurder en gaat uitzoeken wat er is gebeurd. Hoor en wederhoor toepassen is de basis; je zorgt ervoor dat het incident goed in kaart wordt gebracht door zoveel mogelijk betrokken te spreken. Dat kost tijd, tijd die je veel liever met positieve acties voor de club vult. En soms lijkt het wel of het elke week raak is. Hoe zorg je ervoor dat je het als bestuurder nog leuk, sportief en veilig houdt voor je spelers, trainers en scheidsrechters en al die andere voetballiefhebbers? Dat is soms nog een hele kluif, met emoties, verschillende belevingen van een incident en soms ook onderliggende historie of stromingen waar je als bestuurder simpelweg geen idee van hebt. Wil je dat als club goed managen, dan heb je gewoon hulp nodig en handvatten. Dan is het fijn om te weten dat je er niet alleen voor staat. Daarvoor is de RAVV, om met alle clubs in Rotterdam samen het spelletje weer leuk en veilig te maken voor spelers, publiek en bestuur.”

Medewerkersfotografie Bianca Post - van der Hoek
Bianca Post, projectcoördinator van de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen.

En hoe nu verder?

 • Eind november ontvangen de voetbalverenigingen een vragenlijst. Hierin worden zij bevraagd naar de huidige situatie op de onderdelen van een veilig voetbalklimaat.
 • Nadat we de reacties hebben ontvangen uit de vragenlijst, plannen wij met iedere vereniging een startgesprek in. We bespreken wat er verwacht wordt van clubs die aansluiten bij de Rotterdamse Aanpak Veilig Voetballen en hoe Rotterdam Sportsupport hierbij kan ondersteunen.
 • De reacties uit de vragenlijst en startgesprekken (de 0-meting) gebruiken we voor de verdere invulling van onder meer trainingen, bijeenkomsten en ondersteuningstrajecten.
 • Zet dinsdag 6 februari 2024 vast in je agenda, want dan is er een platformbijeenkomst. Bij deze bijeenkomst staat het thema scheidsrechters centraal en gaan we met het elkaar hebben over het werven, opleiden en beschermen van jouw scheidsrechters.
 • Op woensdag 24 april organiseren we een tweede platformbijeenkomst. Deze bijeenkomst richt zich op de start van het nieuwe seizoen.  
 • We organiseren ook nog een speciale sessie voor scheidsrechters waar we verenigingsscheidsrechters helpen omgaan met lastig gedrag en weerbaarheid. De datum volgt nog.
 • Het komende half jaar focussen we ons vooral op een preventief plan voor het seizoen 2024-2025 waar voetbalverenigingen op kunnen terugvallen.
 • We vragen meer aandacht voor de fysieke veiligheid. Dit doen we door het netwerk van de wijkagent, handhaving, gebiedsadviseur veiligheid, jongerenwerk beter in kaart te brengen. We hopen dan ook op een bredere betrokkenheid bij de uitdagingen van de clubs op dit thema.

Contact

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met projectcoördinator Bianca Post via b.post@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Bianca Post – van der Hoek

verenigingsconsulent vitale en toekomstbestendige sportverenigingen / verenigingsconsulent Scouting
Bianca Post – van der Hoek

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Vertrouwenscontactpersoon
 • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
 • Ouderbetrokkenheid
 • Zorgsignalen
 • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Anne Nurra

clubkadercoach / projectcoördinator Statushouders blijvend in beweging
Anne Nurra