Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. De Rijksoverheid heeft daarom 89,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verenigingen om de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni 2020. Maar hoe werkt deze regeling precies in Rotterdam? En moet je als vereniging nou wel of geen actie ondernemen?

Hoe wordt het bedrag verdeeld?

In de eerste plaats wordt een bedrag van € 89,5 miljoen uitgekeerd aan de verhuurders ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten. Alle verhuurders die sportaccommodaties verhuren aan amateursport kunnen een aanvraag indienen bij het Rijk via de regeling ‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’. De € 89,5 miljoen wordt naar rato verdeeld indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt.

Waarover gaat de regeling?

Via deze regeling stelt het Rijk extra geld beschikbaar om de huren aan amateursportorganisaties over de periode 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 kwijt te schelden. Op basis van de SBI-code wordt bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Lees hier welke SBI-codes gelden voor amateursportorganisaties.

Hoe is de situatie in Rotterdam?

Het grootste gedeelte van de Rotterdamse sportverenigingen huurt de accommodatie via Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum of de gemeentelijke dienst SO Vastgoed. De gemeente Rotterdam dient voor deze partijen gezamenlijk een aanvraag in bij de Rijksoverheid, dan wel loopt dit via de genoemde organisaties.
      Een belangrijke voorwaarde voor verhuurders om van de regeling gebruik te maken is dat zij aan hun huurders hebben laten weten dat de huur over de maanden maart, april en mei is kwijtgescholden. De aanvragen kunnen door de verhuurders vanaf 15 september worden ingediend. De gemeente spreekt met de genoemde verhuurders af dat zij voor 15 september een brief sturen aan de huurders, die onder deze regeling vallen, over de kwijtschelding. Sportbedrijf Rotterdam heeft dit bijvoorbeeld al gedaan.

Wat als je bij een andere verhuurder zit?

Als je huurder bent bij een andere verhuurder dan Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum of SO Vastgoed dan moet die verhuurder zelf een aanvraag indienen en jouw vereniging de huur kwijtschelden. De verhuurder kan de tegemoetkoming aanvragen voor 15 oktober en moet daaraan voorafgaand een bericht van kwijtschelding over de maanden maart, april en mei naar de vereniging hebben gestuurd. Als je hierover nog niets vernomen hebt: neem hierover spoedig contact op met je verhuurder en stimuleer hem/haar, indien nodig, om de tegemoetkoming aan te vragen. Heb je hierbij ondersteuning nodig? Neem dan via onderstaande gegevens contact op met Rotterdam Sportsupport. Klik hier voor meer informatie over het proces én de geldige SBI-codes.

Wat als we onze accommodatie onderhuren?

De regeling heeft betrekking op het kwijtschelden van de hoofdhuur, dus de huur die direct betaald wordt aan Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum, SO Vastgoed of een andere verhuurder. Als een vereniging onderhuurt aan andere verenigingen, valt dit niet direct onder de regeling. Maar die vereniging wordt, als zij huurkwijtschelding krijgt, wel geacht op zijn beurt de onderhuur kwijt te schelden. 

En hoe nu verder?

Houd onze website in de gaten voor de meest actuele informatie. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, lees je dat uiteraard hier.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

René Biemans

René Biemans

Eerste aanspreekpunt voor clubs met vragen over het coronavirus

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Fondsen en subsidies
  • Duurzaamheid
  • Wet- en regelgeving
  • Vergunningen
  • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde