Op 17 oktober stonden we tijdens de bijeenkomst ‘De gelukkige sportvereniging’ samen met de Rotterdamse sportverenigingen stil bij het 20-jarig bestaan van Rotterdam Sportsupport. 20 december deden we dit met onder andere onze samenwerkingspartners en opdrachtgevers, Sportplusverenigingen, aanvoerders van Omarm Rotterdam, leden van Wijkraden, collega’s en oud-collega’s. Een deel van de speech die Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport, daar hield delen we graag met jou als lezer:

“We hebben met elkaar een interessante weg afgelegd want ruim 20 jaar geleden was het ondersteunen van sportverenigingen nog onbekend terrein. Er waren geen goede voorbeelden en over de waarde van sport hoorde je toen nauwelijks iemand. De oprichting van onze organisatie is het resultaat van een politieke motie, of politiek lef van Stefan Hulman en Lucas Bolsius; (“richten naast de stichting Rotterdam Topsport een stichting breedtesport op”) wat met zo’n 5 medewerkers de start betekende van Rotterdam Sportsupport in het toenmalige kantoor op het Brainpark. In 20 jaar tijd is er veel veranderd en hebben we van alles bereikt waar we trots op zijn. Ik pik er een paar punten uit:

Het meest trots ben ik op de goede relatie die we hebben met verenigingen. De club is voor veel vrijwilligers toch ‘hun kindje’. En op tips over de opvoeding zitten maar weinigen te wachten. Dus om vertrouwd te worden en te mogen helpen moet je hard werken aan een goede relatie. Tijdens corona of nu in de energiecrisis zien we de waarde van deze goede relatie. Clubs durven zich kwetsbaar op te stellen en hulp te vragen. Dat heeft geresulteerd in zo’n 6000 ondersteuningstrajecten in de afgelopen 20 jaar! 

En dan natuurlijk ons team! Doordat we dagelijks in gesprek zijn met bestuurders, vrijwilligers, trainers en sporters zien we wat er nodig is. Combineer dat met onze oprechtheid en pro-actieve houding (2 van onze kernwaarden) en je krijgt een soort chemische reactie waar veel energie bij vrij komt en die veel inzichten oplevert. De ongevraagde adviezen en acties die hieruit voortkomen worden soms onder de categorie Pietje Bell geschaard, maar we hebben ervaren dat dit sportverenigingen en de stad veel gebracht heeft. Ik noem; 

  • De Schoolsportvereniging: in 2005 (sportjaar) constateerden we met elkaar dat er wijken waren in Rotterdam waar sporten bij een vereniging niet mogelijk was. Er zat geen club in de buurt en de drempel naar omliggende wijken was te hoog. We openden o.a. in samenwerking met Spartaan’20 op Katendrecht de eerste Schoolsportvereniging. We brachten sport naar school en organiseerden de sport dichtbij huis. Inmiddels doen we dit op 22 plekken in de stad en sporten er ruim 3000 kinderen via de Schoolsportvereniging.
  • Pedagoog op de Club; ik schat dat het ook een kleine 2 decennia geleden is dat ik in Crooswijk een vooruitstrevende corporatiedirecteur tegen kwam, Karel van Berk, die zei; “Ik wil niet alleen stenen stapelen maar ook verantwoordelijkheid nemen in het plezieriger wonen in deze wijk”. Hij omarmde voetbalvereniging HOV en bood het bestuur hulp aan bij de zorgen die ze hadden over jeugd op de club waar het niet goed mee ging (armoede, mishandeling, ongecontroleerd gedrag etc). De eerste sportpedagoog van Nederland was geboren; Ineke Kalkman! In deze tijd leverde dit veel gefronste wenkbrauwen op, een pedagoog op een sportvereniging? Helaas maakte de dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen pijnlijk duidelijk dat dit geen luxe is maar broodnodig. Een veilig sportklimaat is voorwaarde voor het ervaren van sportplezier. En gelukkig heeft minister Helder hier onlangs een speerpunt in haar beleid van gemaakt. We beschikken inmiddels over een team pedagogen en begeleiden nu clubs bij preventie en veilig sportklimaat, maar ondersteunen ook intensief bij ingrijpende casussen zoals omgaan met jongeren met suïcidale gedachten, armoede bespreekbaar maken, lachgasgebruik, gevallen van grensoverschrijdend gedrag in de sport en het aanpakken van het toenemende messengeweld. 
  • Beweegcoach.nl; zo’n 5 jaar geleden experimenteerden we onder de naam ‘Bewegen naar Beter’ met fysiotherapeuten van fysioholland en huisartsen met het in beweging brengen van Rotterdammers die chronisch ziek zijn. Voorspellingen zijn dat 1 op 4 Nederlanders in 2030 hiermee te kampen heeft. Mensen met diabetes en hart- en vaatziekten met name. Ook dit leverde vele inzichten op en één daarvan was dat eerstelijnszorg aangaf dolgraag te willen doorverwijzen naar bewegen maar de weg niet wist te vinden en er de tijd niet voor had. Daarnaast wilden ze graag het effect van hun doorverwijzing kunnen volgen. Daarop hebben we met elkaar een platform gebouwd, Beweegcoach.nl dat daarin voorziet.  

Wij halen heel veel energie uit het verlagen van drempels en het verbinden van werelden. In het laatste geval verlagen we zowel de drempel voor de zorgprofessional om te verwijzen, de Rotterdammer om te sporten en met Beweegplus verlagen we de drempel voor de sportvereniging om activiteiten op te zetten voor deze groep Rotterdammers. 

Als we dit zo voorbij horen komen, komt het eigenlijk in de basis allemaal neer op de kracht van verenigen en dat relaties ertoe doen! Een relatie in het bijzonder pik ik daar even uit en dat is de gemeente Rotterdam. Dank voor het vertrouwen, jullie geduld en dank voor de open werkrelatie met het bestuur en ambtenaren. Zonder jullie hadden we hier nu niet gestaan en had de sport in Rotterdam er echt anders uitgezien dan nu het geval is. 

En dan de toekomst… Gek genoeg heb ik daar ondanks de enorme uitdagingen waar we met z’n allen voor staan (de crises volgen elkaar snel op) een heel positief gevoel over. Mijn inschatting is dat de sportvereniging om allerlei redenen steeds belangrijker worden, als schakel in een veel grotere ketting die mensen om hun nek kunnen doen om kansrijk te worden of blijven. De kracht van bewegen, sporten en verenigen doet er meer dan ooit toe en dat vinden wij niet alleen, maar dat vinden gelukkig ook de beleidsbepalers lokaal en landelijk. 

Succes valt of staat alleen wel met onderling vertrouwen, openheid en ruimte voor het experiment en ongewone dingen, die later ineens heel gewoon blijken te zijn. 

Sportsupport was 20 jaar geleden ongewoon en we hopen dat we dat nog lang kunnen blijven want daarmee maken we met u samen het verschil.” 

Wil je reageren of in gesprek over samenwerking? Mail naar Gert-Jan Lammens via gj.lammens@rotterdamsportsupport.nl. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emile van der Weg

verenigingsconsulent Organisatie
Emile van der Weg