De uitbraken van het coronavirus in Nederland zijn nu vooral plaatselijk, in regio’s en steden. Om de verspreiding van het coronavirus in te dammen, worden daarom veel lokale maatregelen getroffen. Voor Rotterdam geldt dat met ingang van zondag 20 september samenkomsten met meer dan 50 personen uiterlijk 48 uur voor aanvang moeten worden gemeld bij de veiligheidsregio. Hoe zit dit voor situaties bij Rotterdamse sportverenigingen?

Let op: dit artikel is gemaakt op basis van de informatie voor zover die op maandag 21 september bekend was bij Rotterdam Sportsupport. Zodra er meer bekend is over de nieuwe maatregelen, zullen wij dat zo spoedig mogelijk verwerken in dit artikel.

De situatie is gecompliceerd en kan bij sportverenigingen wellicht leiden tot vragen. In dit artikel proberen we de situatie zo helder en overzichtelijk mogelijk te duiden en waar nodig zullen we aanvullende informatie verstrekken. Het belangrijkste onderscheid moet worden gemaakt in samenkomsten en gezelschap. Hiervoor geldt:

  • Samenkomsten van meer dan 50 personen moeten worden gemeld bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dit betekent dat er melding gemaakt dient te worden van alle momenten dat er meer dan 50 personen worden verwacht op de accommodatie.
  • Het is verboden om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Dit geldt zowel binnen als buiten.

Wanneer is iets een samenkomst en wanneer een gezelschap? 

  • Alle activiteiten die direct met sport samenvallen worden verstaan onder verenigingsrecht en worden zodoende gezien als samenkomsten (en zijn een uitzondering op gezelschap). In dit geval moet er bij meer dan 50 personen dus wel melding gemaakt worden. Dit geldt ook voor de sportactiviteiten, zoals trainingen of wedstrijden, maar bijvoorbeeld ook voor informatie- of sponsoravonden.
  • Alle zaken die binnen de vereniging niet direct met sport samenvallen, zoals feesten, partijen en evenementen worden verstaan onder gezelschap. Hierbij zijn dus nog maar maximaal 50 personen toegestaan. Meer toelichting op het begrip gezelschap is hier te vinden.

Samenvattend

  • Alle samenkomsten boven de 50 melden.
  • Gezelschappen van 50 of meer zijn toegestaan voor sportactiviteiten of zaken die direct met de sport samen hangen (voorbeeld: training, wedstrijd, scheidsrechter bijeenkomst).
  • Verbod op gezelschappen van 50 of meer voor niet sport gerelateerde activiteiten zoals feesten, borrels en evenementen.

Melding maken van samenkomst

Op de website van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kun je melden dat je een samenkomst organiseert of laat organiseren voor meer dan 50 personen (personeel niet meegerekend). Let op: de meldplicht voor samenkomsten geldt voor alle leeftijden. Het gaat hierbij dus ook voor groepen onder de 18 en onder de 13 jaar. Via dit formulier kun je als vereniging ook al meerdere samenkomsten op het zelfde adres in één keer melden.

Vragen?

Kom je er niet uit of heb je vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen? Neem dan contact op met René Biemans of Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

Ellen Breedveld

projectmedewerker Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging