De sterk stijgende energieprijzen raken ook sportverenigingen. Paul Baans en Pepijn Geldof, verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport, maakten een eerste analyse en onderzochten de impact hiervan op Rotterdamse verenigingen. Veel verenigingen verwachten de contributie te moeten verhogen als gevolg van de stijgende energieprijzen.

(Lees hier ons eerder gepubliceerde artikel met tips om de stijgende energieprijzen – deels – te kunnen ondervangen)

Vanwege de stijgende energietarieven heeft Rotterdam Sportsupport ervoor gekozen op korte termijn een eerste analyse te doen op basis van verschillende bronnen. Vanuit het vitaliteitsonderzoek en de aanstaande gesprekken van onze verenigingsconsulenten met clubs verwachten we later nog een completer beeld te kunnen schetsen.

Contributie

“Ervaring leert dat de energierekening van verenigingen gemiddeld zo’n 6% van de totale lasten bedraagt,” aldus Baans. “Dit waren althans de gemiddelden vóór de corona- en energiecrisis. Bij sporten met (grote) eigen accommodaties zoals tennis, hockey en voetbal liggen de kosten met gemiddeld 15% tot 20% nog flink hoger. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft uitgerekend dat de energieprijzen tussen 1-1-2021 en 1-1-2022 met 86% zijn gestegen. Als verenigingen geen investeringen hebben gedaan om het verbruik te verlagen, betekent dit dat de energielasten op de sportvereniging gemiddeld zijn gestegen naar 11% van de totale lasten. Bij de sporten met een (grote) eigen accommodatie is het gemiddelde gestegen naar 25% tot 32%.” 

Baans vervolgt: “Als we uitgaan van gemiddeld € 35.000 totale lasten bij een sportvereniging, dan stijgen de jaarlijkse energielasten gemiddeld per vereniging van €2.100 naar €3.900. Voor grote sportverenigingen met een eigen accommodatie liggen deze kosten zelfs nog veel hoger. Clubs die een energiecontract met vaste tarieven hebben zien de kosten op dit moment wellicht nog niet stijgen, maar zodra het contract afloopt zal dit wél het geval zijn. Dit heeft een enorme impact op de exploitatierekening omdat er geen bezuinigingen of extra inkomsten tegenover de stijgende energielasten staan. Veel clubs zijn daarom genoodzaakt de contributie te verhogen. Ik heb al meerdere verenigingen gesproken die vrezen voor het opzeggen van lidmaatschappen.” 

Uitvraag sportverenigingen 

Op 29 maart heeft Rotterdam Sportsupport een oproep gedaan aan alle Rotterdamse sportverenigingen met de vraag of zij verwachten in de problemen te komen door de gestegen energietarieven. Op deze oproep hebben meerdere verenigingen gereageerd. Meer dan de helft van deze verenigingen geeft aan zich zorgen te maken over de gestegen energietarieven, maar heeft nog niet inzichtelijk welk effect het precies gaat hebben. 

“Veel clubs zijn genoodzaakt de contributie te verhogen. Ik heb al meerdere verenigingen gesproken die vrezen voor het opzeggen van lidmaatschappen.” 

Paul Baans (verenigingsconsulent)

Andere verenigingen geven aan dat zij verwachten in de problemen te komen door de gestegen energietarieven. Een greep uit de onderbouwingen daarvoor: verenigingen geven aan dat duurzaamheidsmaatregelen te duur zijn, ze een fors hoger voorschot moeten betalen en/of ze terughoudend zijn met investeringen omdat zij niet weten of en hoe hun clubgebouw in de lopende gebiedsontwikkeling past. Ook geven een aantal verenigingen aan dat zij vooralsnog niet in de problemen komen omdat zij de laatste jaren de nodige duurzaamheidsmaatregelen hebben genomen. Overigens geven de meeste verenigingen aan verder te willen verduurzamen. Rotterdam Sportsupport kan verenigingen ondersteunen en adviseren bij het verduurzamen van hun sportaccommodaties en de financiering hiervan (subsidies en fondsenwerving). 

Vitaliteitsonderzoek 

Rotterdam Sportsupport stuurt verenigingen jaarlijks een uitnodiging om deel te nemen aan het vitaliteitsonderzoek. Het vitaliteitsonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat een algemeen beeld geeft van de vitaliteit van verenigingen in Rotterdam. In dit onderzoek, verstuurd op 16 mei, is onder andere de volgende vraag opgenomen:  

‘Vanuit meerdere verenigingen zijn signalen gekomen dat zij zich zorgen maken over de mogelijk stijgende energieprijzen en de problemen die dit met zich meebrengt. Maakt de vereniging zich hierover zorgen en hebben jullie hierbij ondersteuning nodig?’. 

Op dit moment hebben 152 verenigingen het vitaliteitsonderzoek ingevuld en daarvan geeft 68% aan dat zij zich zorgen maken over deze ontwikkeling. Kijkend naar het type verenigingen lijkt het om alle soorten en type verenigingen te gaan. Dit beeld kan nog scherper worden naarmate meer verenigingen het onderzoek hebben ingevuld. 

Individuele contacten met verenigingen 

Tot slot zijn er meerdere verenigingen die zich via de mail en/of telefonisch bij ons gemeld hebben die verwachten in de problemen te komen. Hierbij een greep uit de reacties: 

 • “Op dit moment betalen we meer dan 3x zoveel (€ 5000 ipv €1500) energiekosten. Dit is niet vol te houden, zelfs niet met de besparingen die we kunnen treffen.” 
 • “Ik verwacht voor volgend seizoen bij gelijk blijvende kosten een stijging van de contributie van 10 à 20%.” 
 • “Wij komen in de problemen door het verhoogde voorschot van de energieleverancier, over een aantal maanden is het geld op. Daarnaast kunnen wij nu geen investeringen doen in duurzaamheid, omdat wij niet weten wat er met ons clubgebouw gaat gebeuren.”  
 • “De maandelijkse energiekosten zijn sinds januari verdubbeld ten opzichte van vorig jaar. Wij kregen verder bericht van onze energieleverancier om ons voorschotbedrag m.b.t. het gas te verdubbelen om zo te voorkomen dat we een megarekening krijgen in de zomer.” 
 • Naast een verhoging van de contributie zal veel gecompenseerd moeten worden door een lager verbruik van de verwarming, minder douchen en het naar voren halen van energiebesparende investeringen.” 

Conclusie 

Veel verenigingen hebben nu nog een vast energiecontract dat zij op termijn moeten aanpassen. Verenigingen met een variabel contract betalen nu al een hoger voorschot of lopen risico een flinke naheffing te krijgen. Zij hebben hier geen rekening mee gehouden in de begroting.  

Verenigingen willen wel aan de slag met verduurzaming maar hebben hier niet altijd voldoende financiële middelen voor. De bestaande subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen, zoals de gemeentelijke 1/3-regeling en de landelijke BOSA-regeling, vragen ook deels om een eigen investering. De BOSA-regeling moet daarnaast achteraf aan worden gevraagd. Dat betekent dus dat een sportvereniging moet voorfinancieren. Dit houdt sommige verenigingen tegen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen.  
 
Daarentegen kunnen verenigingen tot wel 63% van hun investeringen vergoed krijgen via de bestaande subsidieregelingen. Verschillende Rotterdamse clubs hebben de regelingen al succesvol aangevraagd. Hiernaast zijn er ook nog een aantal fondsen die aangevraagd kunnen worden voor duurzame investeringen. Duurzaamheid is een belangrijk thema voor fondsen, dus bij succesvol aanvragen zorgt dit ervoor dat er in sommige gevallen nauwelijks een eigen bijdrage is vereist. 

Wat doen we met deze inzichten? 

We adviseren de gemeente Rotterdam over de uitkomsten en doen suggesties hoe we hier samen in op kunnen trekken ten behoeve van de vitaliteit van Rotterdamse verenigingen. Ook gebruiken we de inzichten om onze eigen dienstverlening te verbeteren en verenigingen zo nog beter te kunnen helpen. 
  Onze verenigingsconsulenten zullen komende tijd gericht vragen naar de effecten die de gestegen energieprijs heeft voor de club. Verenigingen kunnen het vitaliteitsonderzoek nog tot uiterlijk 30 juni invullen. “We verwachten ook dit jaar uit te komen op zo’n 200 ingevulde onderzoeken dus dat is ook een rijke bron aan informatie,” aldus Baans.

SportStroom 

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor jouw vereniging? Of wat het kost als je bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting wil laten plaatsen? Dan kan SportStroom je wellicht helpen. Zij geven als betrouwbare samenwerkingspartner van Rotterdam Sportsupport advies en brengen offertes uit voor de gewenste energiebesparende maatregelen. Laat je de maatregelen via SportStroom realiseren, dan vragen zij ook bovenstaande subsidies namens jouw vereniging aan. 

Contact 

Heb je naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag! 

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Fondsen en subsidies
 • Duurzaamheid
 • Wet- en regelgeving
 • Vergunningen
 • Toegankelijkheid
 • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Rosanne Verhoeven

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde
Rosanne Verhoeven