De Rijksoverheid heeft de bestaande leeftijdsgrens voor sporten op buitensportlocaties – op minder dan 1,5 meter afstand en in groepsverband -verhoogd tot en met 26 jaar. Deze verruiming betreft sporten in teamverband waarbij wedstrijden onderling met teams van de eigen vereniging zonder publiek zijn toegestaan. Regionale competities zijn hierbij niet mogelijk. In dit artikel lees je alles wat jouw vereniging over de verruiming van deze maatregel moet weten.

Per woensdag 3 maart 2021 gaat deze verruiming in. De Rijksoverheid doet verder een oproep aan sportverenigingen om bij het faciliteren en organiseren van sportactiviteiten zoveel mogelijk jongvolwassenen de kans te geven om mee te doen, dus ook de niet-leden van een vereniging. Hiermee wordt een stap gezet om het sociaal en mentaal welzijn van jongeren te vergroten te verbeteren tijdens de coronacrisis.

Overzicht met de belangrijkste informatie

  • Over de sportuitzondering voor 18 t/m 26 jarigen geldt de strakke lijn dat deze alleen van toepassing is op sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Cruyff courts vallen hier dus niet onder, georganiseerde activiteiten van welzijnswerk moeten plaatsvinden op sportaccommodaties.
  • Jongeren/jongvolwassenen tot en met 26 jaar, die sport beoefenen op een buitensportaccommodatie, hoeven tijdens de sportbeoefening geen 1,5 meter afstand te houden. Voor deze groep geldt verder geen vastgestelde norm voor groepsvorming.

Meest gestelde vragen

Wat is de definitie van een buitensportaccommodatie?
Het moet een gecontroleerd en een door een sportvereniging beheerde accommodatie zijn. De Cruyff Courts vallen hier dus niet onder, georganiseerde activiteiten van welzijnspartijen moeten plaatsvinden op een buitensportaccommodaties.

Is er een max. aan het aantal tweetallen dat ouder is dan 27 jaar bij sportactiviteiten op een buitensportaccommodaties?

Nee, die is er niet. Wel doen we een beroep om het aantal tweetallen te beperken tot slechts vier à vijf. De tweetallen moeten apart instructies ontvangen van de trainer(s).

Is er een max. aan het aantal deelnemende sporters onder de 27 jaar bij sportactiviteiten op een buitensportaccommodatie?
Nee, er is geen maximaal aantal sportende deelnemers vastgesteld. De uitzondering op groepsvorming en de 1,5 meterregel geldt enkel voor jongeren en jongvolwassenen t/m 26 jaar die sporten op een buitensportaccommodaties. Een bootcamples voor 18 t/m 26 jarigen kan dus wel op een buitensportaccommodatie, maar niet in het gewone park. Voor jongeren onder de 18 jaar is een groepsles wel toegestaan op een niet-sportaccommodatie (parken, courts, schoolpleinen, etc).

Blijft de leeftijdsgrens voor georganiseerde jeugdactiviteiten in de buitenlucht, die niet worden georganiseerd op een sportaccommodatie, nog steeds tot en met 17 jaar?
Ja, dat klopt.

Mogen overkapping en tentconstructies wel of niet met drie zijden open?
Ja, dat mag. Het naar buiten verplaatsen van de inrichting is echter niet toegestaan. Ook mag de tent niet ’s nachts blijven staan.

Geldt de uitzondering voor groepsvorming 27 jaar ook voor de scoutingsactiviteiten?
Nee, dit wordt niet gelijkgetrokken. De verruiming geldt enkel voor sport. Scouting valt dus onder georganiseerde jeugdactiviteiten.

Kunnen wij als binnensportvereniging naar een buitensportaccommodatie?
Wil je als binnensportvereniging je activiteiten naar buiten toe verplaatsen en ook profiteren van de versoepeling in de leeftijdsgrenzen? Dan dien je een (deel van) een buitensportaccommodatie te reserveren voor je sportactiviteiten.  Neem hiervoor contact op met het Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 0880.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.Meer weten?

Wil je op de hoogte blijven van het laatste ontwikkelingen rondom het coronanieuws? Lees dan alles in ons coronadossier. Met onder meer:

  • Meest actuele maatregelen voor (Rotterdamse) sportverenigingen.
  • Financiële gevolgen voor sportverenigingen.
  • Alles over organisatie, vrijwilligers en veilig sportklimaat.

Wij staan voor je klaar!

Beau de Leeuw

projectcoördinator Toekomstbestendige sportverenigingen
Beau de Leeuw