Een club met een veilig sportklimaat is een club waar iedereen op een verantwoorde manier kan sporten, de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn en de kans krijgt zich te ontwikkelen. Zo’n vereniging heeft maatregelen getroffen om grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie en/of misbruik, te voorkomen.

Rotterdam Sportsupport ondersteunt clubs die streven naar een veilig sportklimaat. Zo hebben verenigingsbestuurders de mogelijkheid op maandag 16 oktober en maandag 30 oktober van 19.30-21.30 een cursus van twee avonden bij te wonen bij ons. Zij leren hier onder andere welke maatregelen ze kunnen treffen op preventief beleid en hoe deze worden geïmplementeerd. Met preventief beleid wordt bedoeld dat een club bijvoorbeeld werkt met gedragsregels voor vrijwilligers, leden en bezoekers, dat er een aannamebeleid is voor vrijwilligers en dat er een vertrouwenscontactpersoon aanwezig is binnen de vereniging. Klik hier om je aan te melden voor deze instapcursus.

Precieze rol
Wat zoal aan de orde komt tijdens de instapcursus? Hoe je het werken met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en/of gedragscode bespreekbaar maakt onder vrijwilligers. En hoe je gedragsregels opstelt. Maar ook hoe je aannamebeleid ontwikkelt en hoe vrijwilligers kunnen worden geschoold. Wat is bijvoorbeeld de rol van de vertrouwenscontactpersoon en welke mogelijkheden tot scholing zijn er?

Verklaring Omtrent het Gedrag
Steeds meer verenigingen vragen vrijwilligers een VOG te overleggen. Hiermee bevestigt het ministerie van Veiligheid en Justitie dat iemands gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt om bijvoorbeeld met minderjarigen te werken. Deze preventieve maatregel draagt bij aan het realiseren van een veilig sportklimaat. De bezoekers van de instapcursus VSK horen ook hoe VOG’s kunnen worden aangevraagd. Bij deze aanvragen is het belangrijk dat je als vereniging kan aantonen ook andere preventieve maatregelen te hebben getroffen

Bijdrage Jeugdsport
Wist je overigens dat Rotterdamse sportverenigingen sinds dit jaar alleen in aanmerking komen voor de Bijdrage Jeugdsport als ze zijn toegelaten tot de Regeling Gratis VOG? Voor dit laatste dien je als club te kunnen aantonen preventief beleid te hebben. Je ontvangt van Rotterdam Sportsupport de Bijdrage Jeugdsport van tien euro voor ieder actief spelend jeugdlid door het jaarlijkse Vitaliteitsonderzoek in te vullen én uiterlijk op 1 oktober te zijn toegelaten tot de Regeling Gratis VOG.

In 2018 zetten we de volgende stap: dan moeten vrijwilligers die actief met jeugdleden werken – bijvoorbeeld trainers, coaches, leiders en jeugdcoördinatoren – daadwerkelijk in het bezit zijn van een VOG.

Hoe je als vereniging gratis VOG’s kan aanvragen, is stap voor stap te lezen in de Handleiding Gratis VOG-aanvraag.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

interim projectleider Beweegcoach
Marcella Deters