Je vindt het belangrijk dat de vereniging een veilige plek is voor al de leden. Je wil graag aan de slag om ook bij jou op de vereniging een veilig sportklimaat te realiseren. Maar hoe pak je dit aan? Waar en met wie moet je beginnen? Daarvoor is het ‘Stappenplan Veilig sportklimaat’, zo kan je op een overzichtelijke manier een begin maken aan een veilig sportklimaat op jouw vereniging.  
 
Het stappenplan 

  1. Aanleiding en doel(en) van een veilig sportklimaat op de club 
  2. Organisatie en borging 
  3. Stellen van prioriteiten en die koppelen aan een tijdspad 
  4. Draagvlak binnen het bestuur, bij vrijwilligers en de rest van de leden 
  5. Starten 

Op deze pagina lees je een korte weergave van het stappenplan Veilig Sportklimaat. Het volledige stappenplan, met daarin alle gedetailleerde informatie, kun je rechtsboven downloaden.

1. Aanleiding en doel(en) van een veilig sportklimaat 

Wat is binnen de vereniging de aanleiding om te starten met het werken aan een veilig sportklimaat? Waarom wil de vereniging hiermee aan de slag en wat wil je ermee bereiken? Het is belangrijk om, voordat je naar de andere stappen gaat, een duidelijke visie te hebben op wat een veilig sportklimaat voor jouw vereniging betekent. Het is goed om vooraf goed na te denken welk doel of welke doelen je als club hiermee nastreeft.  

2. Organisatie en borging 

Hoe wil je dit thema binnen de vereniging oppakken? In de meeste gevallen wordt ervoor gekozen om een werkgroep Veilig Sportklimaat op te zetten. Deze werkgroep verdiept zich in het thema en bekijkt op welke manier je er als club invulling aan gaat geven. De werkgroep kan tijdelijk van aard zijn, na de opstartfase kun je kijken of het mogelijk is om de taken bij een al bestaande commissie onder te brengen. Vaak blijft een dergelijke werkgroep bestaan of wordt er een Waarden- en Normencommissie opgericht, die zich echt alleen met het veilig sportklimaat bezighoudt. 

3. Stellen van prioriteiten en koppelen aan een tijdspad 

Een veilig Sportklimaat is heel breed en het is aan de vereniging om te bepalen aan welke maatregelen prioriteit wordt gegeven. Dat kan voor elke vereniging anders zijn. De maatregelen kunnen toegespitst worden op bijvoorbeeld sociale veiligheid (VOG-verklaringen voor vrijwilligers) of fysieke veiligheid (goede verlichting, veilige weg ernaar toe). Na het bepalen van de volgorde van prioriteiten, wordt uitgewerkt hoe ieder punt aangepakt wordt, wie hiervoor verantwoordelijk is en binnen welk tijdspad het wordt opgepakt. 

4. Draagvlak bestuur, vrijwilligers en de rest van de leden 

Als er besloten is wat en hoe de aanpak is, dan is het belangrijk om hier draagvlak voor te creëren. In eerste instantie binnen het bestuur. Mogelijk zijn ze vanaf de start betrokken, omdat zij de opdracht hebben verstrekt. Als het vanuit een aantal leden zelf komt, is het raadzaam om het bestuur zo vroeg mogelijk mee te nemen in het proces. Naast het bestuur moeten ook de leden op hoofdlijnen op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren. 

5. Starten 

Dit is waar het allemaal om draait: starten! De meeste vrijwilligers willen meteen aan de slag en resultaat bereiken, toch is het goed om voorgaande stappen eerst goed te doorlopen. Dat levert in een later stadium meer op. Dus, eerst met elkaar goed nadenken over wat je gaat doen, waarom je het gaat doen, wanneer je het gaat doen en met wie je het gaat doen.  

Ineke Kalkman

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen

Meer weten?

Wil je dat jouw club veiliger wordt voor leden en bezoekers? Heb je vragen over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie? Of wil je aan de slag met VOG’s en ander preventiebeleid?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Vertrouwenscontactpersoon
  • Waarden- en normenbeleid & gedragsregels
  • Ouderbetrokkenheid
  • Zorgsignalen
  • VOG en ander preventiebeleid

Neem contact op met Ineke Kalkman voor meer informatie.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie