In de groep jongeren tussen 13 en 18 jaar is een belangrijke negatieve verschuiving gaande als het gaat om sportcommitment (toewijding om te sporten). Dit blijkt uit een onlangs gepubliceerd onderzoek van NOC*NSF over het sportgedrag binnen Nederland. Wat kan jouw vereniging doen om pubers aan je vereniging te binden?

In het onderzoek spreekt de sportkoepel over de verschillende ‘commitment levels’, oftewel: het niveau waarop iemand zich toewijdt aan sport. Zo verschilt het per individu hoeveel die persoon kan, wil en daadwerkelijk gaat sporten. Het onderzoek identificeert zes soorten ‘commitment levels’: de onverschillige en de probleemdenker (weinig commitment), twijfelaar en volger (gemiddeld commitment) en ten slotte, bereidwillige en ambassadeurs (veel commitment). Uit de cijfers blijkt dat in de groep jongeren tussen de 13 en 18 jaar slechts 44% sport met veel commitment. In de leeftijdsgroep 6 jaar 12 jaar is dit nog 62%. Dit laat zien dat vanaf 12 jaar de toewijding om te sporten sterk afneemt. 

Drijfveren en drempels

NOC*NSF deed ook onderzoek naar de drijfveren en de drempels die pubers stimuleren of juist weghouden bij het sporten. De drijfveren om te sporten bij een verenigingen die genoemd worden: het past in het leven van de sporter of veel vrienden zijn lid bij de verenigingen. Daartegenover staan de drempels: andere hobby’s dan sport, het sporten bij een vereniging is te duur. Ook worden de vaste trainingstijd en -dagen benoemd als lastig, net als de wedstrijddagen. Ouders en vrienden zijn voor de puberdoelgroep een inspiratie om te gaan en blijven sporten. 

In eerdere artikelen kwamen we al met drie succesfactoren voor het behouden van pubers. In dit artikel lichten we weer drie andere factoren toe die invloed hebben op of belangrijk zijn voor pubers om bij een vereniging te sporten. 

1) Communicatie

Communiceer direct met de jeugdleden. Informatie over de wedstrijden, uitslagen en trainingen verloopt vaak nog via ouders/verzorgers. Jongeren zijn zo afhankelijk van hun ouders om deze informatie te ontvangen. Uit meerdere Keep Youngsters Involved sessies blijkt dat jongeren graag directe communicatie hebben met de vereniging. Op deze manier weten zij zeker dat ze alle informatie ontvangen en kunnen ze zelf de wedstrijduitslagen en indelingen bekijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een WhatsApp-groep waarin de trainer alle informatie deelt. Vaak bestaan er al onderlinge WhatsApp-groepen waar een coach in kan aansluiten. Dit geeft ook de mogelijkheid voor jeugdleden om te reageren op mededelingen of mee te denken met de indeling van de training. Wees ook creatief in de communicatie. Instagram en Tiktok spreken de jeugd meer aan dan een nieuwsbrief of Facebook. 

Wil jouw vereniging weten hoe dit er precies uit kan zien voor jullie jeugdleden? De Keep Youngsters Involved sessie geeft inzicht in de behoeftes en ideeën van de pubers op de vereniging.   

2. Betrek jongeren

In een eerder artikel beschreven we al hoe belangrijk autonomie is voor jongeren. Gehoord worden en meepraten, dat vinden ze belangrijk. Het betrekken van pubers in de besluitvorming binnen de club verbetert ook de verbinding met de club. Aanvullend is het belangrijk om de jongeren in het vervolg van de besluitvorming ook een plek te geven in de uitvoering hiervan. Dit creëert eigenaarschap. Door de pubers als het ware ‘eigenaar’ te maken van hun eigen evenement of onderdeel, zullen zij gemakkelijker betrokken zijn bij het onderwerp. Daarnaast zijn pubers vaak ook bereid om te helpen wanneer dit direct aan hen wordt gevraagd. Een mooi voorbeeld is het verhaal van de jeugdcommissie van Tempo 34. Eerder verscheen er al een video en interview met drie commissieleden. Wij zien dit als een inspirerend praktijkvoorbeeld hoe verenigingen hun jongeren een stem kunnen geven en kunnen betrekken in de organisatie binnen de vereniging.  

3. Rolmodel (functie trainer)

Een gratis T-shirt, een leuke clinic, een uitnodigende flyer. Dit zijn vaak de ingrediënten die ervoor zorgen dat jongeren geïnteresseerd raken in de sport of sportvereniging. De trainer is in veel gevallen echter de voornaamste reden dat jongeren ook daadwerkelijk blijven sporten. Een goede trainer bewaakt de cultuur en sfeer in de groep, bewaakt de normen en waarden, zorgt voor veiligheid (of niet) en biedt een luisterend oor. De trainer bepaalt ook voor het grootste deel hoe de sporters zich voelen: vertrouwen in zichzelf, gevoel van waardering, gezien en gehoord worden, het gevoel dat ze zich ontwikkelen.  
     Kortom, de trainer bepaalt voor een groot deel hoe gemotiveerd de jongeren zijn om te blijven. Hoe sterker en positiever de relatie is tussen trainer en sporter, hoe groter de kans is dat ze blijven sporten. De relatie tussen trainer en sport wordt nog vaak onderschat. Het goede nieuws? Je kunt als vereniging heel veel invloed uitoefenen op deze succesfactor. Waar de agenda van de jongeren, de andere verleidingen en het kostenaspect ver buiten je invloedssfeer liggen, kun je er wél voor zorgen dat de juiste trainers voor deze groepen staan of ervoor zorgen dat deze trainers werken aan hun “social-skills”.  
 
Dit was slechts een kleine introductie voor het thema ‘rolmodel’ en de functie van de trainer. In onze vorige podcast hadden we het ook al over de rol van de trainer. De trainer/sporter-relatie is zo belangrijk in de ervaring van een (jeugd)lid, dat dit onderwerp meer verdieping vraagt. In de nabije toekomst zullen we hier dan ook verder op ingaan in de vorm van een nieuwe podcast. Houd onze website en de socials in de gaten! 

Contact 

Wil jouw vereniging aan de slag met een van de bovenstaande thema’s? Neem dan contact op met verenigingsconsulenten Frank Vermeulen en Beau de Leeuw via f.vermeulen@rotterdamsportsupport.nl / beau.de.leeuw@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder! 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden
Janny van Bergeijk

Het percentage sportende Nederlanders is sinds 2013 nog nooit zo laag geweest, blijkt uit onderzoek van NOC*NSF. De dalende sportdeelname onder pubers is het meest zichtbaar en verontrustend. Waar voor de coronacrisis 78% van de jongeren nog minimaal één per week sportte, is dat nu nog maar 64%. Er wordt daarom ook wel gesproken over een ‘beweegcrisis’. In dit artikel geven verenigingsconsulenten Frank Vermeulen en Beau de Leeuw 3 tips voor trainers en bestuurders om pubers (weer) in beweging krijgen. 

1. Voor bestuurders: maak pubers onderdeel van de besluitvorming

Pubers willen graag meepraten en -beslissen. Organiseer daarom een informele avond voor pubers waar ze hun mening kunnen geven over het beleid binnen de vereniging. Bestel wat pizza’s, creëer een sfeer die aanspreekt (muziek, leuke film, barbecue) en ga op een laagdrempelige manier met deze groep in gesprek. Noteer de aangedragen ideeën, probeer er ook écht iets mee te doen en kom er daarna weer op terug.   

2. Voor trainers: creëer activiteiten die verbondenheid stimuleren

Trainers hebben mogelijkheden om van een groep een hecht team te maken. Investeer aan het begin van het seizoen veel tijd in de relaties tussen spelers onderling, maar ook in de relatie tussen trainer en sporter. Plan bijvoorbeeld gesprekken in met de spelers en toon oprechte interesse. Stel open vragen en vraag door, zonder dat het te snel heel persoonlijk wordt. Door bijvoorbeeld een teamweekend te organiseren vol met leuke activiteiten, creëer je een hechte band tussen de sporters en de trainer. Zo’n sportweekend is bovendien een waardevolle herinnering voor de rest van hun leven! Als je vervolgens wekelijks bewust tijd investeert in het behouden van de relaties, zul je zien dat de verbondenheid een hele positieve invloed heeft op de sportdeelname.

3. Voor besturen & trainers: bedenk aanbod dat niet vaststaat en de agenda van de jongeren beïnvloedt

Het is nu eenmaal zo: pubers anno 2022 hebben een drukke agenda. Bijbaantjes, vrienden/vriendinnen, huiswerk en daarnaast willen ze ook nog tijd voor zichzelf. Een belangrijke reden dat pubers zich afmelden bij een vereniging, is dat zij zich niet meer kunnen committeren aan vaste tijdstippen. Probeer ook eens na te denken over het vormen van een flexibele schil binnen de club. Sportaanbod met “chill-out” (relaxte) sfeer, laagdrempelige wedstrijdjes, een locatie of activiteiten binnen de vereniging waar jongeren vrienden kunnen meenemen of sport zelf kunnen inplannen. Vorm een “community” (gemeenschap) van jongeren binnen de club die vervolgens ook eigenaarschap krijgt over de inhoud en de vorm van hun activiteiten, binnen de kaders die je als bestuur stelt. De pubers die je eigenlijk kwijt zou raken, blijven op deze manier mogelijk wel lid. En misschien staan ze ook wel open voor vrijwilligerswerk.

Probeer eens aan deze drie knoppen te draaien. Wees niet bang om out-of-the-box te denken of nieuwe initiatieven uit te rollen die je als vereniging nog nooit eerder hebt geprobeerd. Immers, if you do what you did, you get what you got (als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg).

Contact

Benieuwd hoe jullie binnen de vereniging zaken anders kunnen regelen voor pubers, maar hebben jullie moeite om dit concreet te maken? Neem dan contact met ons op en we gaan samen met jullie aan de slag!

E: f.vermeulen@rotterdamsportsupport.nl

E: b.deleeuw@rotterdamsportsupport.nl

T: 010 24 29 315

Bewustwording

Ook wij ontvangen de signalen dat het aantal sportende pubers afneemt. Het zijn vooral de binnensporten die sinds de coronacrisis veel lidmaatschapsopzeggingen hebben onder pubers. Waar bijvoorbeeld de voetbalclubs in aangepaste vorm hun activiteiten konden doorzetten, bleven de binnensportlocaties lang gesloten. In de onderstaande video geeft verenigingsconsulent Frank Vermeulen, die in het dagelijks leven als trainer veel werkt met pubers, zijn ervaringen over het trainen van deze groep.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

P&O medewerker
Sandra Sonneveld

Wie pubers verliest binnen de vereniging, verliest ook de toekomstige trainers, bestuurders of vrijwilligers die de club draaiende houden en mee helpen groeien. Daarom is het van groot belang om ze aan je vereniging te binden en uitval te voorkomen. Maar hoe houd je ze betrokken? Rotterdam Sportsupport gaat verenigingen die voor deze uitdaging staan praktische begeleiding bieden. Daarbij gaan we niet alleen over maar ook mét pubers in gesprek. Als je vereniging hier binnenkort mee aan de slag wil gaan, meld je dan bij ons aan!

Al jarenlang zien we dat jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 minder gaan sporten. Maar waarom schrijven pubers zich eigenlijk ‘ineens’ uit bij hun vertrouwde sportvereniging? Er zijn verschillende factoren waar verenigingen geen invloed op hebben. Denk aan school, het sociale leven, bijbaantjes en bijvoorbeeld blessures. Maar er zijn ook factoren waar een vereniging wél invloed op kan hebben. Het zijn vaak het bestuurders, trainers of ouders die beslissingen nemen over trainingen en andere activiteiten binnen de club. Maar jongeren vinden het prettig als ze het gevoel hebben dat ze belangrijk zijn en dat ze zelf kunnen bepalen wat ze doen. Dus waarom zou je ze hierin geen rol geven?

Advies op maat
Rotterdam Sportsupport gelooft in de kracht van pubers en wat zij kunnen betekenen voor de vereniging. Ze zijn de toekomst van de club; ze houden de club jong, stimuleren innovatie (door hun denkwijze en ideeën) en het zijn mogelijke vrijwilligers die de vereniging draaiende kunnen houden. Daarom gaan wij graag samen met bestuurders, vrijwilligers en/of trainers én pubers in gesprek. We nodigen clubs die hiermee aan de slag willen gaan uit om zich bij ons te melden. En omdat de situatie bij elke club anders kan zijn, bieden we advies op maat.

Keep Youngsters Involved
Met behulp van workshops en creatieve sessies hopen we de terugloop van leden in deze leeftijd te verkleinen. Om erachter te komen wat er leeft bij de pubers binnen de vereniging gaan we o.a. aan de slag met het Keep Youngsters Involved Kaartspel. Dit kaartspel is gebaseerd op een Europees onderzoek rond ‘drop-out’ bij pubers. Hier komen concrete acties uit die pubers belangrijk vinden en die zij zelf of met het clubbestuur willen opstarten. Zo betrek je ze bij de clubwerking en/of dat het sportaanbod van de vereniging beter bij ze past. En zo zorgen we ervoor dat de vereniging een aantrekkelijke plek blijft voor alle álle leden, dus ook voor pubers.

Wil jouw vereniging hier ook mee aan de slag? Neem dan contact op met Frank Vermeulen, f.vermeulen@rotterdamsportsupport.nl.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jonna van der Knaap

stagiaire
Jonna van der Knaap