In het eerder gepubliceerde artikel over de netwerkbijeenkomst blikten we al terug op deze geslaagde avond met meer dan 150 aanwezigen van onder andere meer dan 50 verenigingen en scoutinggroepen en tevens de wethouder, allerlei partners uit het netwerk en collega’s van Rotterdam Sportsupport. Onderdeel van het programma waren rondetafelgesprekken over diverse thema’s. Wat is er opgehaald tijdens deze tafelgesprekken?

De avond bij Spartaan’20 stond in het teken van verbinden, elkaar inspireren en het uitwisselen van informatie op de verschillende thema’s. Door een willekeurige tafelindeling tijdens de tafelgesprekken in drie rondes is er voor gezorgd dat de aanwezigen in gesprek gingen met anderen die men waarschijnlijk anders niet zou spreken. Een voetbalclub die informatie uitwisselt met een biljartvereniging en een scoutinggroep met een volleybalvereniging. Dit zorgde voor een mooie interactie en uiteindelijk ook zeer veel aantekeningen op de tafelkleden. Een kleine greep hieruit:

Een onweerstaanbare club

In dit thema stond centraal hoe je de club onweerstaanbaar kan maken voor jouw huidige leden en natuurlijk nieuwe leden, maar misschien ook sponsoren of andere partijen. Aan veel tafels met dit thema kwamen vergelijkbare zaken ter sprake, bijvoorbeeld zorgen voor een identiteit en onderscheidend vermogen, het kennen van je eigen leden en anderzijds ook de wijk, spreek de juiste taal van je leden, zorg voor de juiste sfeer en een familie- en thuisgevoel, zorg voor voldoende (sport)activiteiten, zorg de de accommodatie op orde is (aantrekkelijk, zichtbaar en bereikbaar) en zorg voor een warm welkom. Dit lijken misschien allemaal vanzelfsprekende zaken voor iedere sportvereniging of scoutinggroep, maar is dat wel zo? Het kan een idee zijn om dit als vereniging of groep eens bij jezelf te toetsen en te kijken waar dit nog beter of anders kan en vraag dit natuurlijk ook aan de huidige leden.

Netwerkbijeeenkomst verenigingen verenigen

Een veilige vereniging voor iedereen

Hoe zorg je voor een veilige vereniging voor iedereen, ofwel wat is hier voor nodig? Dit is een breed thema en hierin wordt vaak onderscheid gemaakt tussen fysieke veiligheid en sociale veiligheid. Beiden belangrijk. Als het gaat om fysieke veiligheid werden zaken benoemd als een veilige accommodatie, een veilige route van en naar de club (bijv. verlichting), veilige materialen en kennis van EHBO, BHV en beschikbaarheid van een AED. Bij sociale veiligheid kwam zaken naar voren als sociale controle en zorgzaamheid binnen de club, alert blijven naar elkaar, respect en normen en waarden zijn belangrijk, evenals voorbeeldgedrag, want cultuur bepaalt grotendeels gedrag. Iets wat zowel fysieke als sociale veiligheid raakt, is het contact met de mensen om de vereniging heen, zoals de wijkagent en de jongerenwerkers van welzijn. Er werden ook concrete ideeen geopperd, zoals een lief en leed commissie voor oudere leden en een vertrouwenscommissie van meerdere personen die zorg draagt voor een veilige vereniging.

(Maatschappelijk) ondernemen en besturen

Bij dit thema werd besproken hoe je meer van buiten naar binnen kan halen. Wat veel genoemd werd is het openen van de deuren voor de wijk en samenwerkingen zoeken met de partners in de wijk. Er zijn best al wat voorbeelden gegeven door aanwezige verenigingen die ruimte bieden aan groepen van buiten de vereniging, zoals een groep van Pameijer of ouderen uit de wijk. Een goede vraag die kan helpen is wat je als vereniging of groep van andere partijen nodig hebt en andersom wat je als vereniging of groep juist aan hen te bieden hebt. Ditzelfde geldt voor het aantrekken van sponsoren. En daarnaast speelt communicatie en zichtbaarheid een belangrijke rol om gevonden te worden.

Netwerkbijeeenkomst verenigingen verenigen

Alle aantekeningen van de tafelkleden zijn gebundeld in één document inclusief foto’s van ieder tafelkleed, zodat deze teruggelezen kan worden: klik hier.

Ondersteuning

Vitale en veilige verenigingen maken het verschil voor Rotterdammers. Nu én in de toekomst. Wij helpen jouw vereniging hier graag bij. Wil je weten waar we je jouw vereniging bij kunnen helpen? Lees meer op onze website!

Nogmaals bedankt voor een ieders komst en bijdrage aan deze geslaagde avond. En ook Spartaan’20 nogmaals dank voor de gastvrijheid.

Contact

Heb je naar aanleiding van de netwerkbijeenkomst of dit document nog vragen? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Irene Pekaar

Evenementencoördinator
Irene Pekaar

Meer weten?

  • Vitale, veilige en toekomstbestendige sportverenigingen
  • Rotterdammers blijvend in beweging
  • Impact op mensen én de stad
  • Adviseren en pionieren vanuit het belang en de kracht van sport en verenigen

Zó brengen we Rotterdammers met sport en verenigen blijvend in beweging en maken we impact op mensen én de stad. Lees hier meer over wat wij doen.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen / leidinggevende
Antoine Schijf