Het protocol ‘Verantwoord sporten’ van NOC*NSF biedt voor sportverenigingen richtlijnen voor versoepelingen die per 1 juli zijn ingegaan. De gemeente Rotterdam volgt in grote lijnen dit protocol en werkt daarnaast nog met de noodverordening van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Vanwege de meest recente ontwikkelingen rondom het coronavirus in Rotterdam kunnen beide protocollen op enkele punten van elkaar verschillen. De lokale noodverordening is in dat geval leidend. In dit artikel daarom de belangrijkste aandachtspunten voor de situatie in Rotterdam.

  • Voor de buitensport geldt vanaf 250 toeschouwers dat mensen moeten reserveren en geplaceerd dienen te worden, ook moet er door de club een gezondheidscheck plaatsvinden. Voor de binnensport is placeren altijd verplicht. Bij meer dan 100 toeschouwers dient ook de gezondheidscheck te worden gedaan en is reserveren noodzakelijk. Onder de 100 toeschouwers zijn de gezondheidscheck en het reserveren niet nodig. Wanneer de club toeschouwers laat reserveren hoeft zij bij binnenkomst niet de NAW-gegevens van de bezoekers te vragen en te bewaren. Let op: het aantal toegestane toeschouwers is ongeacht de leeftijd van de toeschouwers. Ook kinderen onder de 13 jaar tellen mee.

  • Het placeren van de bezoekers houdt in alle gevallen het toewijzen van zitplaatsen in (hiermee wijkt de noodverordening van onze regio af van hetgeen in de handleiding crowdmanagement van het NOC*NSF staat)! Een zitplaats kan een stoel zijn maar ook een vaste plek langs de kant van het veld waar men bijvoorbeeld in het gras kan zitten, in beide gevallen in acht nemende dat er anderhalve meter afstand wordt gehouden door mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen en/of boven de 18 jaar zijn.

  • Voor zowel binnensport- als buitensportverenigingen geldt vanaf bepaalde bezoekersaantallen bij binnenkomst een gezondheidscheck afgenomen dient te worden. Dit hoeft geen vragenlijst te zijn die mensen ondertekenen maar kan ook door middel van een A4-formulier waarop de checkvragen staan vermeld en waarbij je bezoekers erop wijst dat men alleen het complex mag betreden als alle vragen met nee kunnen worden beantwoord.

  • Voor teams die een uitwedstrijd spelen en met meerdere huishoudens in één auto zitten, is het dragen van een mondkapje verplicht voor kinderen vanaf 13 jaar. In eerste instantie was dit alleen voor mensen vanaf 18 jaar, maar dit is aangepast conform de richtlijnen van het openbaar vervoer. 

  • Op dit moment kijkt NOC*NSF samen met diverse sportbonden naar wat te doen als er tijdens de competitie regionale of stedelijke lockdowns komen. Zodra hier meer over bekend is, zullen we dit communiceren.   

Protocollen

Meer weten? Lees hier de belangrijkste maatregelen rondom het coronavirus voor sportverenigingen. De meest recente versies van de verschillende protocollen download je hieronder:

    1. Noodverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
    2. Protocol ‘Verantwoord sporten NOC*NSF
    3. Crowdmanagement NOC*NSF (aanvulling op protocol ‘Verantwoord sporten’)

Op grond van de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus worden bovenstaande documenten regelmatig vernieuwd. Controleer daarom of je nog de laatste versie voor handen hebt.
      Naast deze protocollen gelden de sportspecifieke protocollen die door de bonden zijn opgesteld. Raadpleeg jouw sportbond voor de meest actuele versie.

Vragen

Kom je er niet uit of heb je vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen? Neem dan contact op met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.


Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Beau de Leeuw

Beau de Leeuw

projectcoördinator Toekomstbestendige sportverenigingen