Het kabinet heeft op 21 april aangekondigd dat kinderen en jongeren tot en met 18 jaar vanaf 29 april onder begeleiding buiten met elkaar mogen sporten. Premier Rutte benadrukte tijdens de persconferentie het belang van sport voor ieders gezondheid. Wij zijn trots dat de waarde van sport gezien wordt én dat een deel van onze sector als eerste – samen met het onderwijs – de kans krijgt om weer op te starten. Hier spreekt groot vertrouwen uit naar de sportverenigingen die voor het overgrote deel door vrijwilligers georganiseerd worden. Het weer mogelijk maken van het sporten – en hierbij het opvolgen van de protocollen – brengt voor bestuurders en overige vrijwilligers wel een grote extra verantwoordelijkheid met zich mee. We doen we ons uiterste best verenigingen extra te ondersteunen. Ook van onze partners gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam, Rotterdam Topsport, NOC*NSF en sportbonden ervaren we begrip voor de situatie bij verenigingen en drive om hen te steunen.

Wat kunnen we voor jouw club betekenen?

We zien en horen dat verenigingen enthousiast zijn om weer te kunnen gaan sporten met hun jeugd. Ook voor niet-leden gaat ongetwijfeld aanbod komen. Een deel van de clubs regelt dit alles geheel zelfstandig, maar we verwachten dat veel verenigingen hier graag advies en ondersteuning bij krijgen. Wij hopen dat verenigingen hun ervaringen met elkaar blijven delen en staan als Rotterdam Sportsupport op diverse manieren paraat. Wat ons betreft indien nodig ook met hulp in de uitvoering, zowel in de voorbereidende fase als ter plekke bij de vereniging. Wij raden verenigingen aan om eerst de activiteiten voor eigen jeugdleden goed en veilig te organiseren alvorens deze open te stellen of aparte activiteiten te organiseren voor niet-leden.  

Binnen- en buitensport

Buitensportverenigingen gaan open indien zij daar zelf toe besluiten. Binnen sporten mag nog niet. Wil je als binnensportvereniging gebruik maken van een buitensportaccommodatie bij jou in de buurt, vul dan dit aanvraagformulier in met je wensen. Sportbedrijf Rotterdam neemt contact met je op en gaat samen met jou op zoek naar een passende oplossing.

Welke protocollen zijn er ontwikkeld of komen beschikbaar?

Er zijn verschillende protocollen opgesteld die alle verenigingen moeten volgen:

 • Landelijk sportprotocol ‘verantwoord sporten’
  Met dit protocol geeft NOC*NSF de gemeenten en uitvoerende partijen richting hoe te handelen en reikt zij aandachtspunten voor nadere uitwerking aan. Zo willen ze zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.
 • Sportspecifiek protocol per sporttak
  Dit protocol biedt richtlijnen die van toepassing zijn op jouw specifieke tak van sport. Ga voor het protocol naar de website van jouw sportbond of neem contact op met jouw contactpersoon bij de bond. Let op: niet alle sportspecifieke protocollen zijn op dit moment gereed. Sommige sportbonden komen op 28 april nog met hun sportspecifieke protocol. Enkele kleinere sportbonden komen mogelijk niet met een sportspecifiek protocol. Is het sportspecifieke protocol van jouw sporttak niet op tijd beschikbaar? Handel dan in elk geval naar het landelijk sportprotocol
  ‘verantwoord sporten’ of stel openstelling voor jeugd nog even uit. Bij twijfel kun je contact met ons opnemen.
 • Gemeentelijk protocol
  Gemeente Rotterdam volgt het landelijk sportprotocol ‘verantwoord sporten’. Mocht de lokale noodverordening – die op dinsdag 28 april wordt vastgesteld – nieuwe, lokale richtlijnen opleveren dan zal de gemeente verenigingen hierover informeren.

Op basis van deze protocollen adviseert Rotterdam Sportsupport verenigingen, als expert op hun eigen accommodatie/doelgroep/sportaanbod, om na te denken wat er aanvullend nodig is om veilig en verantwoord te kunnen sporten.

Heeft jouw vereniging hulp nodig bij het toepassen van de protocollen binnen de eigen club? Of wil je hulp bij het opstellen van de aanvullende clubregels. We helpen je graag!

Onze ondersteuning

Wij merken dat er momenteel veel informatie op verenigingen afkomt. Het omzetten van alle informatie naar noodzakelijke acties vraagt veel van de club. Rotterdam Sportsupport stelt een checklist op om dit voor verenigingen eenvoudiger te maken, deze wordt dinsdagavond beschikbaar gesteld. Ook worden overige tools, tips en veelgestelde vragen uitgewerkt en gedeeld en intervisie tussen clubs gefaciliteerd. In het bijzonder voor bestuurders en trainersbegeleiders. Houd hiervoor onze website en sociale media in de gaten. Daarnaast is bij verenigingen ondersteuning in de praktijk mogelijk.

Op dit moment staan er twee online sessies op de kalender die specifiek gaan over het sporten in de anderhalvemetersamenleving en waar verenigingen zich voor kunnen inschrijven:

 • Op dinsdag 28 april om 13.00 uur is er een webinar van het Sportbedrijf Rotterdam over training geven in de coronaperiode. Klik hier voor meer informatie.
 • Op woensdag 29 april om 19.30 uur is er een digitale creatieve sessie die kan leiden tot (vernieuwende) oplossingen, ideeën, inzichten en concrete plannen voor jouw vereniging. Klik hier voor meer informatie.
 • Tevens komen er diverse sessies met verenigingen in dezelfde tak van sport. Voor vragen hierover kun je contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

Checklist voorwaarde voor openstelling verenigingen

De gemeente stelt veiligheid voorop en volgt hierbij het landelijk sportprotocol ‘Verantwoord Sporten’, dat is opgesteld door NOC*NSF samen met de Vereniging Sport en Gemeenten. Daarnaast gelden de sportspecifieke protocollen die door de sportbonden zijn opgesteld. De gemeente Rotterdam verwacht van alle sportverenigingen dat zij deze protocollen in praktijk brengen én handhaven. Hiervoor heeft Rotterdam Sportsupport deze checklist ontwikkeld:

Checklist openstelling verenigingen docx, 2 MB

Deadline voor insturen

De gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport verwachten dat u deze bijgevoegde checklist invult en uiterlijk twee dagen voorafgaand aan de start van de eerste activiteit toestuurt aan Rotterdam Sportsupport via het e-mailadres coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Voor verenigingen die 29 of 30 april al starten geldt een aangepaste deadline van 4 uur voor aanvang van de activiteit.

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15.

Meer weten?

Wil je jouw accommodatie beter benutten? Heb je vragen over toegankelijkheid of duurzaamheid? Of wil je verbouwen, uitbreiden of verhuizen?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Fondsen en subsidies
 • Duurzaamheid
 • Wet- en regelgeving
 • Vergunningen
 • Extern reclamebeleid

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum
Anouk Meeter