We realiseren ons ten zeerste hoe de coronamaatregelen ook sportverenigingen raken. Ook in deze uitzonderlijke tijd staan wij uiteraard voor jouw club klaar! Wij zijn trots op de veerkracht die verenigingen tonen en op de creativiteit van verenigen die we in onze stad zien ontstaan. Zover bij ons bekend zijn al 34 verenigingen weer geopend voor jeugd. We merken ook dat coronamaatregelen grote gevolgen kunnen hebben voor de vitaliteit van verenigingen. In het bijzonder financieel, bijvoorbeeld door doorlopende kosten, het wegvallen van kantine-inkomsten en onzekerheid over het aantal leden en sponsors op langere termijn. Wat kunnen wij voor deze verenigingen betekenen? Wat vindt Rotterdam Sportsupport van het in rekening brengen van de huurkosten? Hoe verloopt ons contact met de gemeente? Enkele aan ons veel gestelde vragen op dit moment, waarop we bij dezen reactie geven.

Ondersteuning sportverenigingen

Alle 346 Rotterdamse sportverenigingen kunnen met (hulp)vragen bij ons terecht. Zo hebben we al 137 corona-gerelateerde vragen ontvangen. Een deel van deze vragen kan meteen beantwoord worden en daar waar informatie elders beschikbaar moet komen (bijvoorbeeld vanuit NOC*NSF, gemeente Rotterdam of sportbonden) gaan wij achter deze informatie aan. Daarnaast hebben onze gebiedsconsulenten proactief gesproken met 178 verenigingen. Wij monitoren alle vragen en signalen die wij binnenkrijgen van én over Rotterdamse verenigingen. Dagelijks voeren we overleg met de gemeente Rotterdam en veelvuldig ook met andere lokale en landelijke partners.

Advisering

Het samenbrengen van alle vragen en signalen maakt dat wij een goed beeld hebben van wat er speelt bij de Rotterdamse sportverenigingen. Deze kennis gebruiken we om naar verenigingen gericht te communiceren over actuele thema’s en we organiseren diverse online sessies, bijvoorbeeld intervisie voor coronacoördinatoren van verenigingen of voor verenigingen uit dezelfde sporttak.

Ook brengen we (gevraagd en ongevraagd) advies uit aan de gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Topsport. Enkele onderwerpen waarover wij afgelopen weken advies hebben uitgebracht:

  • Financiële tegemoetkoming  voor verenigingen
  • Communicatie naar sportverenigingen door de gemeente Rotterdam en Sportbedrijf Rotterdam
  • Bij het opstellen van een checklist als voorwaarde en hulpmiddel voor verenigingen om weer te kunnen starten voor jeugd (in plaats van, zoals we bij andere gemeenten hebben gezien, een plan van aanpak als voorwaarde)

Steunmaatregelen Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders heeft ervoor gekozen dat zij gezamenlijk beslissen over eventuele generieke financiële tegemoetkomingen van sectoren. Dit omdat alle sectoren hard geraakt worden en ze stadsbreed willen bezien welke maatregelen, op welk moment nodig zijn voor de vitaliteit van een bepaalde sector.  De crisis brengt een breed pallet aan organisaties financieel in moeilijkheden en ook de eigen financiële situatie is er bij de gemeente niet rooskleuriger op geworden. Wij hebben dan ook begrip voor het besluit van de gemeente om – vooralsnog, mede de landelijke ontwikkelingen afwachtend – geen generieke maatregel te nemen, maar te kiezen voor een maatwerkaanpak voor sportverenigingen.

De maatwerkaanpak voor sportverenigingen wil zeggen 1) dat de huur voor sportaccommodaties gewoon door het Sportbedrijf Rotterdam in rekening worden gebracht, maar dat wanneer de situatie van de club daarom vraagt er tegemoetkomingen mogelijk zijn en 2) dat Rotterdam Sportsupport op basis van een daartoe ontwikkeld stappenplan verenigingsondersteuning op maat verleent.

Stappenplan

Een grondige analyse door Rotterdam Sportsupport, in het bijzonder naar de financiële levensvatbaarheid van de vereniging, moet uitwijzen waar het bij de vereniging knelt en welke maatwerkoplossingen er mogelijk zijn. Rotterdam Sportsupport is verantwoordelijk voor het maken van deze analyse en voert deze zo vlot mogelijk uit. Zoveel mogelijk wordt ook gekeken naar lange termijn effecten en risico’s.

Het stappenplan resulteert in advies van Rotterdam Sportsupport (en haar partners, zoals Sportbedrijf Rotterdam) aan de vereniging over oplossingsrichtingen en eventueel advies van Rotterdam Sportsupport aan de gemeente Rotterdam over het maatwerk waarmee een specifieke vereniging geholpen zou zijn. Dit kan, weliswaar in uitzonderingsgevallen wegens beperkt beschikbaar budget, (ook) gaan om een financiële tegemoetkoming. De gemeente Rotterdam zal de adviezen met aandacht bekijken en besluiten over de mate waarin maatwerk kan worden verleend. In algemene zin merken we dat  de gemeente Rotterdam, Sportbedrijf Rotterdam en Rotterdam Topsport zich maximaal inspannen ten behoeve van de vitaliteit van Rotterdamse verenigingen én dat de maatschappelijke waarde van de sport breed gevoeld worden.

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je denkt dat jouw club het stappenplan zou moeten doorlopen, kun je contact met Frederik of Liesbeth opnemen.

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Alles voor de penningmeesters
  • Subsidies
  • Fondsen
  • Sponsoring
  • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum