Is jouw vereniging getroffen door de coronacrisis en is de omzet daardoor met meer dan 30% gedaald? En heeft jouw club moeite met het betalen van de vaste lasten, zoals huur of verzekeringen? Dan kan jouw vereniging de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen. Deze compensatieregeling is een vervolg op de TOGS-regeling en kan (onder voorwaarden) ook door sportverenigingen worden aangevraagd.   

Hoe werkt de TVL-regeling? 

De TVL-regeling betreft een uitkering over de periode 1 juni t/m 30 september. Er moet meer dan 30% omzetdaling en minimaal €4.000 omzetverlies zijn. Per branche is een percentage vastgesteld voor de daadwerkelijke lasten. Het bedrag wordt gebaseerd op het omzetverlies. De vaste lasten worden bepaald op basis van de gemiddelde vaste lasten in de sector van de sportvereniging volgens het CBS. De maximale vergoeding bij de TVL-regeling is 50.000 euro.  
     Goed nieuws: de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) gaat ook nog na 1 oktober 2020 verder. Je kunt de TVL nog 3 keer aanvragen, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet je een nieuwe aanvraag doen. Het loont dus om het komende jaar de regeling iedere periode opnieuw aan te vragen. De belangrijkste verschillen t.o.v. de huidige TVL: 

 • Uw vaste lasten moeten minimaal € 4.000 zijn in 3 maanden (nu: 4 maanden). 
 • De subsidie bedraagt maximaal € 90.000 (nu: maximaal € 50.000). 
 • Vanaf de tweede periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog. Van 1 oktober tot en met 31 december 2020 geldt nog de huidige grens van minimaal 30% omzetverlies. Deze gaat daarna omhoog naar 40% (januari tot en met maart) en 45% (april tot en met juni) 

Een overzicht van de drie periodes:  

 • 1 oktober tot en met 31 december 2020 
 • 1 januari tot en met 31 maart 2021 
 • 1 april tot en met 30 juni 2021  

TOGS, TASO, TVL: hoe verhouden deze regelingen zich tot elkaar?   

Verenigingen die eerder de TOGS-regeling al hebben aangevraagd, komen niet meer in aanmerking voor de TASO-regeling. Ze kunnen echter nog wel in aanmerking komen voor de TVL-regeling, mits ze aan de voorwaarden voldoen. Let op: als je de TOGS-regeling al eerder hebt aangevraagd, betekent dat niet dat er automatisch al een aanvraag is ingediend voor de TVL-regeling. Je moet dit weer opnieuw doen, gedeeltelijk onder andere voorwaarden.  
Verenigingen die eerder alleen de TASO-regeling hebben aangevraagd, komen niet in aanmerking voor de TVL-regeling.   

Aanvragen 

Het aanvragen van de TVL-regeling gaat via de website van RVO. Hier zie je of jouw vereniging onder de regeling valt, check je de voorwaarden en bereken je het bedrag. Dit kan gedaan worden door middel van volgende adviestool. Verenigingen kunnen aanvragen indienen tot en met 30 oktober (voor de eerste periode).

Bekijk hieronder de animatievideo die de Rijksoverheid heeft gemaakt over de TVL-regeling:

Vragen? 

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. Bekijk hier een overzicht van de andere financiële maatregelen die jouw club al kan treffen.  

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

 • Alles voor de penningmeesters
 • Subsidies
 • Fondsen
 • Sponsoring
 • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Marita Verkaik

directeur-bestuurder
Marita Verkaik