In een reeks columns delen vloggers Romy & Steef hun praktijkervaringen als train(st)er. Deze keer: Steef over de soms onmogelijke spagaat tussen theorie en praktijk.

Beluister de column hier:

Of lees de column hier:

“De afgelopen maanden leven we in een vreemde wereld. Onze minister-president spreekt ons met regelmaat toe, het RIVM schrijft richtlijnen voor om veilig te kunnen leven en de sportbonden maken posters om ‘coronaproof’ te kunnen sporten. Dit is veel verschillende informatie en zorgt voor verandering in onze dagelijkse sportwereld. Iedereen dient zich aan de protocollen te houden. En terecht, want het gaat om onze gezamenlijke gezondheid!

Theorie

De praktijk vraagt ook weleens iets anders dan de theorie (of een richtlijn) ons voorschrijft. En dit gebeurt natuurlijk ook in onze rol als trainer. De theorie die we leren, beschrijft soms punten die in de praktijk kunnen voorkomen. De vraag is: moet je hier ook gelijk naar handelen? Het mooie aan sport is dat we werken met mensen die een bepaald gedrag vertonen door de omgeving waarin ze zich begeven.
     Als trainer is het van belang dat we de kinderen en hun gedrag blijven observeren. Is dit het wenselijke gedrag? Soms ontstaat bepaald gedrag door de ruimte waarin de kinderen zich begeven (groot/klein, rustig/druk, veel/weinig kleuren, zacht/hard geluid). Maar het kan ook ontstaan door de gemaakte regels en afspraken.

De theorie die we leren, beschrijft soms punten die in de praktijk kunnen voorkomen. De vraag is: moet je hier ook gelijk naar handelen?

– Stephan Vos –

Eigen stijl

Wanneer moeten we dan aan de protocollen en regels houden? Volgens mij gaat het om het belang dat eraan verbonden zit. Wanneer het om leven en dood gaat, dus gezondheid en veiligheid, zoals nu in de coronaperiode, dienen de regels altijd te worden opgevolgd. In dit soort situaties ben je als trainer onderschikt aan de regels die komen vanuit de verenging, sportbond of overheid.
     Maar in theorieboeken bijvoorbeeld staan ook veel zaken voor ons als trainer beschreven. De kunst is om hiermee zelf aan de slag te gaan en dit te verwerken in jouw eigen stijl. Bijvoorbeeld hoe je de training inricht; de oefenstof en de opbouw hiervan. Je hebt immers te maken met een bepaalde doelgroep (zie column Romy) en met een eigen visie (zie eerdere column Steef).  

Jij hebt elke dag invloed in de sfeer die je wilt creëren. Dus wees je bewust van de theorie, maar blijf oog houden voor de praktijk waarin de kinderen lekker kunnen sporten. Veel succes!”

Stephan Vos is projectmedewerker Veilige Verenigingen met sterke Jeugdafdelingen bij Rotterdam Sportsupport. Al bijna twintig jaar is hij in het (Rotterdamse) voetbal actief als jeugdtrainer. Tegenwoordig coacht hij het vrouwenbeloftenelftal van ADO Den Haag. Heb je vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Stephan via s.vos@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 22 64 02 26. Bekijk hier de eerdere vlogs van Romy & Steef.

Eerder verschenen columns:

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum

Er is geen betere plek om te leren hoe de wereld in elkaar zit, dan op het sportveld. Sporten zorgt naast sportieve ontwikkeling ook voor persoonlijke ontwikkeling. Sporters leren om afspraken na te komen, leiding te accepteren en anderen te respecteren. Sport kan het doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen vergroten. Trainers en coaches spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling en in het spelplezier van de spelers.  

Deze positieve effecten van sport ontstaan alleen wanneer er sprake is van een pedagogisch en veilig sportklimaat, een omgeving waarin spelers zich beschermd voelen, waarin met zorg met elkaar wordt omgegaan en waar heldere afspraken en grenzen geleden. In het creeeren van een pedagogische en veilig sportklimaat spelen de trainers/coaches dus een belangrijke rol. Binnen een veilig sportklimaat worden spelers namelijk op een positieve manier benaderd en staat niet de prestatie maar juist de ontwikkeling en het plezier centraal. 

Opleiden van je trainers/coaches

Maar niet iedere trainer staat met een trainersdiploma op het veld. Uit onderzoek blijkt dat 90% van de trainers niet opgeleid is en zelfs 39% zich niet capabel genoeg voelt. Dat terwijl trainers een belangrijke spil in de vereniging zijn. De kwaliteit van de trainers/coaches en andere vrijwilligers bepaalt namelijk de kwaliteit van de club, het is het waard om hier in te investeren. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen en cursussen via de sportbond of Academie voor Sportkader.

Rotterdam Sportsupport verzorgt ook diverse trainingen, deze kunnen zelfs op maat gemaakt worden voor de verenigingen en trainers/coaches. Zie hieronder het overzicht van de verschillende trainingen. Behoefte aan een onderwerp dat er niet tussen staat? Neem dan contact op met één van de pedagogisch adviseurs. 

4 inzichten over trainerschap 

Structureren, stimuleren, individuele aandacht geven en regie overdragen. Dit zijn de vier belangrijke kernkwaliteiten voor trainers en coaches. Tijdens deze scholing krijgen trainers handvatten om hun sporters effectiever te begeleiden en een inspirerende, veilige sportomgeving te creëren.  

Opleiden assistent-trainers (jeugd)

Het opleiden van assistent-trainers zorgt voor meer individuele aandacht voor de spelers. Zij zijn een paar extra handen en ogen tijdens een training en zorgt voor betere ontwikkeling van de spelers. Tegelijkertijd bind je jeugdleden zo ook op een andere manier aan de club en maken zij vroeg kennis met vrijwilligerswerk en het trainersvak.

Trainersbegeleiding

Een trainersbegeleider op de vereniging kan de kwaliteit van de trainingen bewaken, kennisdeling initiëren en trainers motiveren en inspireren. Dit alles zorgt ervoor dat trainers langer met plezier training blijven geven. Wij leiden trainersbegeleiders op die vervolgens trainers van hun eigen club kunnen begeleiden op pedagogisch en didactisch vlak. 

Ken je doelgroep: leeftijdsspecifieke kenmerken 

Het trainen van een groep zesjarige is anders dan een groep pubers en ook in het trainen van jongens en meisjes zit verschil. Wat zijn nou de (leeftijdsspecifieke)kenmerken van jouw doelgroep, hoe leert jouw doelgroep en wat vinden zij belangrijk? Tijdens deze training leer je hoe je de (leeftijdsspecifieke)kenmerken in kunt zetten om de training nog leuker en beter te maken. 

Omgaan met lastig gedrag 

Binnen een groep kinderen heb je ook te maken met verschillend gedrag van de spelers. Lastig gedrag kan ervoor zorgen dat het training geven minder leuk wordt en dat de sfeer in de groep verandert. Tijdens deze training leer je over gedrag, houding, grenzen aangeven en hoe voor jezelf te zorgen als je je op het veld staat.  

Leren signaleren 

Trainers/coaches zien de kinderen vaak wel drie keer per week. Zij zien soms ook kinderen met wie het niet zo goed gaat of waar zij geen goed gevoel bij hebben. Waar moet je precies op letten en wat kan je ermee, wanneer je denkt dat iets niet helemaal goed gaat? Dat leer je tijdens deze training.  

Gedragsstoornissen 

De pedagogisch adviseurs van Rotterdam Sportsupport organiseren ook trainingen op specifieke gedragsstoornissen, denk bijvoorbeeld aan autisme, AD(H)D en faalangst. Tijdens deze scholing leer je wat de kenmerken zijn, hoe je hier tijdens de training rekening mee kan houden en hoe je de positieve eigenschappen van deze spelers in kan zetten. 

Coaching on the job 

Naast de diverse trainingen kunnen trainers/coaches vaak ook ‘on the job’ geholpen worden. Bijvoorbeeld bij het omgaan van bepaald gedrag.  

Meer aanbod? 

Interesse in één van de trainingen of hebben jouw trainers/coaches behoefte aan scholing op een ander onderwerp? Neem dan contact op met een van de pedagogisch adviseurs van Rotterdam Sportsupport. Dan kijken zij hoe ze de training op maat kunnen maken voor jouw vereniging. 

Bekijk ook de vlogserie Romy & Steef trainers op dreef, zij gaan maandelijks langs bij prominente (Rotterdamse) trainers om praktische tips op te halen en inspiratie op te doen. Maak kennis met de nieuwe vloggers en abonneer je op hun YouTube-kanaal.     

Interesse in een opleiding of training van een externe partij? Rotterdam Sportsupport vergoedt verschillende opleidingen. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een dergelijke subsidie

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum

Door kader op te leiden kan de vereniging investeren in een sterke en vitale organisatie. Heeft jouw club de ambitie om trainers, bestuurders of andere vrijwilligers op te leiden? Dan kun je hiervoor de kosten (deels) vergoed krijgen door Rotterdam Sportsupport via de regeling Bijdrage Kaderopleidingen. Het aanvragen van een bijdrage kan door het invullen van het aanvraagformulier.

Voorwaarden en spelregels: 

 • De bijdrageregeling is voor zowel sporttechnische (trainersopleidingen, jurycursussen etc.) als organisatorische opleidingen (sociale hygiëne, EHBO etc.). Rotterdam Sportsupport bepaalt of een bepaalde opleiding in aanmerking komt. 
 • Alleen bestuursleden mogen een aanvraag indienen. 
 • De maximale vergoeding per kalenderjaar wordt bepaald door het ledenaantal van de vereniging: 
  • 1 – 200 leden: maximale vergoeding van € 500 per kalenderjaar 
  • 201 – 500 leden: maximale vergoeding van € 750 per kalenderjaar 
  • Meer dan 500 leden: maximale vergoeding van € 1.000 per kalenderjaar. 
 • De vereniging kan jaarlijks meerdere aanvragen indienen, aangenomen dat het bovenstaande bedrag niet overschreden wordt. 
 • Er kan niet met terugwerkende kracht beroep gedaan worden op het budget van eerdere jaren. 
 • Nadat de aanvraag is goedgekeurd krijgt de vereniging hierover per mail bericht met verdere informatie over het proces. 
 • Het toegekende bedrag wordt overgemaakt nadat de vereniging een bewijs van inschrijving heeft opgestuurd. 
 • De vereniging moet zich inzetten voor het succesvol afronden van de opleiding door de vrijwilligers. 
 • Na afloop van de opleiding informeert de vereniging vervolgens Rotterdam Sportsupport of de opleiding met de Bijdrage Kaderopleidingen succesvol is afgerond. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen