De inkomsten blijven flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorlopen. Door de aangescherpte coronamaatregelen dreigen sportverenigingen nog meer financiële schade op te lopen. Er zijn diverse lokale en landelijke regelingen die jouw club kan treffen. We constateren echter dat nog niet alle opties volledig worden benut en daarom lichten we er in dit artikel twee uit: het steunfonds vitale sportverenigingen en de TASO-regeling.

Bekijk hier het overzicht met alle financiële maatregelen die jouw club kan treffen.

Over steunfonds vitale verenigingen

Wethouder Sven de Langen (o.a. Sport) maakte in mei bekend dat Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen beschikbaar stelt voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Dit budget is afkomstig uit de gelden voor het Actieprogramma Verenigingen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds.
      Het steunfonds is een uiterst redmiddel een hoeft lang niet altijd door alle verenigingen worden gebruikt, benadrukt Paul Baans. “We hebben nu met bijna honderd verenigingen het stappenplan doorlopen en we zien dat ongeveer 2/3 van de financiële schade met lokale en landelijke maatregelen kan worden opgevangen,” aldus de verenigingsconsulent financiën. “Voor die andere 1/3 zoeken we samen met verenigingen naar creatieve oplossingen. Lukt dat niet, kunnen we een beroep doen op het steunfonds. Maar vaak zien we de clubs al geholpen zijn met kansen die zich aandienen halverwege het stappenplan. Daarom roepen we clubs om zich te melden bij Rotterdam Sportsupport wanneer ze in financiële nood dreigen te komen. Samen zoeken we een oplossing.”

Lees hier meer over het stappenplan en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

Over TASO-regeling

Sportverenigingen die schade hebben geleden door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus kunnen een tegemoetkoming ontvangen tussen de 1500 en 3500 euro. De regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die door de coronamaatregelen ten minste 20 procent aan omzetverlies hebben geleden. Eén van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de regeling is dat de organisatie nog geen gebruik heeft gemaakt van de TOGS-regeling (Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19).
     De TASO-regeling is van toepassing op doorlopende lasten (met uitzondering van huurlasten) in de periode 1 maart tot 1 juni van 2020. De regeling kent drie gradaties van tegemoetkomingen:

  • 1500 euro (bij doorlopende lasten van 501 t/m 1500 euro)
  • 2500 euro (bij doorlopende lasten van 1501 t/m 2500 euro)
  • 3500 euro (bij doorlopende lasten van 2501 t/m 3999 euro)

Meer informatie over de TASO-regeling vind je hier.

Heeft jouw club vragen?

Voor vragen met betrekking tot het steunfonds, de TOSA-regeling of het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Wil je de clubfinanciën beter organiseren? Heb je vragen over het opstellen van een begroting? Of wil je weten welke belastingregels van toepassing zijn?

Over deze onderwerpen kun je ons vragen stellen:

  • Alles voor de penningmeesters
  • Subsidies
  • Fondsen
  • Sponsoring
  • Overige inkomstenbronnen

Wij staan voor je klaar!

Janneke van Tienen

Janneke van Tienen

P&O medewerker