De coronacrisis heeft bij veel Rotterdamse sportverenigingen al voor heel wat hoofdbrekens gezorgd. Het actief houden van de (jeugd)leden ondanks alle opgelegde maatregelen was en is geen gemakkelijke opgave. Jeugdschaakvereniging Kralingen, die is aangesloten bij de Schoolsportvereniging, had al snel de gouden oplossing: neem de leden mee naar buiten.

Het is begin april wanneer voorzitter Poulien Knipscheer van JSV Kralingen na een nieuwe persconferentie aan het denken wordt gezet. De schaaklessen die de vereniging op scholen door heel de stad verzorgt, zijn dan al een aantal weken niet doorgegaan. “Ook wij waren natuurlijk totaal overvallen door de hele situatie. De scholen waren dicht, dus geen lessen. Tijdens die persconferentie werd bekend gemaakt dat kinderen tot en met 12 jaar wel samen buiten mochten spelen. Toen was de stap snel gemaakt, want dan kan schaken buiten op een kleedje dus ook…”
      Knipscheer regelt wat picknickkleden en zoekt in de buurt van de schoolgebouwen naar parkjes waar de kinderen in alle rust kunnen schaken. “Op een schoolplein gaat het niet, dan wordt de groep al snel te groot. En in het begin werkten we sowieso nog met aanmelden en kleine groepjes van maximaal zes kinderen, zodat we niet de regels zouden overtreden.”

Maanden geen les

Hoe simpel het idee van de vereniging in eerste instantie ook lijkt, achteraf blijkt het verplaatsen van de schaaklessen een gouden zet. Het mes snijdt namelijk aan twee kanten. Aan de ene kant hebben de schakers in het groen een aanzuigende werking op andere kinderen die ineens ook interesse tonen in de schaaksport. En aan de andere kant is het voor de bestaande leden een ideale mogelijkheid om toch bij de vereniging betrokken te blijven.
     “De reacties waren in eerste instantie soms ook aarzelend. Maar kinderen en ouders zagen al snel dat het een hele laagdrempelige manier is om toch bezig te blijven. Je hebt helemaal geen tafels en stoelen nodig om te schaken. Een kleed en een bord met wat stukken is genoeg. En als we binnen waren gebleven, hadden we maanden geen les kunnen geven.”

Twintig kinderen

Hoewel de scholen inmiddels weer open zijn en de schaaklessen ook weer op de ‘normale’ manier gegeven kunnen worden, zijn de picknickkleden nog niet opgeborgen. Op sommige locaties schaken er per les inmiddels al twintig kinderen tegelijk in een parkje. “Normaal is Koningsdag voor ons het belangrijkste moment van het jaar om nieuwe leden te werven, naast de kennismakingstoernooien op de club. Die mogelijkheden vielen weg, maar toch verwachten we dat ons ledenaantal zeker niet gedaald is. Daar zijn wij heel blij mee.”
     Niet alleen voor de eigen vereniging heeft de tactiek van JSV Kralingen gewerkt. Uit het hele land is er belangstelling voor de ervaringen met buiten schaken. “Het was totaal niet de bedoeling dat wij een soort voorbeeldfunctie zouden krijgen. Maar binnen de schaakwereld is wat wij doen blijkbaar toch iets bijzonders.”

Ga naar buiten

Maar als het aan Knipscheer ligt, blijft het niet alleen bij de schaakverenigingen. Ze hoopt met haar verhaal ook andere verenigingen te inspireren. “Tegen iedereen zeg ik: ga gewoon naar buiten. Zie vooral niet te veel problemen. Je ontdekt vanzelf wat wel en wat niet kan. Ik kan niet veel sporten bedenken die buiten niet kunnen. Het is gewoon een kwestie van willen en gewoon doen. En door buiten te sporten stimuleer je niet alleen je eigen leden, maar ook iedereen die jullie ziet sporten. Dat is alleen maar mooi meegenomen.”

Bekijk hieronder de promotievideo van schaken bij de Schoolsportvereniging:

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Daan Baecke

Daan Baecke

verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk

Cricket- en voetbalvereniging V.O.C. begint aan een unieke missie: De Rotterdamse vereniging wil in de nabije toekomst volledig vrij van wegwerpplastic zijn. Daarmee zou V.O.C. de eerste sportclub in Nederland worden die dit vervuilende materiaal volledig uitbant.

Bron: website V.O.C.

Flesjes sportdrank, zakjes, koffiecupjes, de witte plastic bekertjes in de rust: Op V.O.C. wordt, net als bij andere sportclubs, heel veel wegwerpplastic verbruikt. Het gebruik van dit materiaal is vaak niet duurzaam en heeft nadelige gevolgen voor natuur en milieu. V.O.C neemt nu het voortouw om op dit gebied deel van de oplossing te worden en niet van het probleem.

Wegwerpplastic

Het idee om de club vrij te maken van wegwerpplastic, komt van V.O.C-voetbalvader Coen Koomen. “Toen ik hier kwam, was een van de eerste dingen me opviel: de bekertjes van wegwerpplastic,” zegt Koomen. “De kinderen krijgen tijdens de rust één bekertje limonade, maar er worden ook bekertjes alleen kapot gescheurd en ze gaan zo in de prullenbak. Dat kan gewoon niet, met het plasticprobleem dat we hebben. Het moet helemaal niet ingewikkeld zijn om hier iets aan te verbeteren, bedacht ik me. Zo begon het.”

Maatschappelijke betrokkenheid

Het plan van Koomen is meteen omarmd door het V.O.C.-bestuur en zelfs uitgebreid. Zo is het idee ontstaan om V.O.C. gefaseerd afscheid te laten nemen van al het wegwerpplastic. Aan het einde van dat proces zal het terrein van de club er volledig vrij van zijn. Voorzitter René van Ierschot benadrukt dat V.O.C. hiermee niet alleen een bijdrage wil leveren aan een schonere wereld, maar denkt dat het ook voor de vereniging zelf belangrijk is: “In de 125 jaar van haar bestaan streeft V.O.C. naast sportieve doelstellingen ook maatschappelijke betrokkenheid na. Ook deze actie geeft aan dat V.O.C. meer is dan een club waar alleen maar sport wordt bedreven.”

V.O.C. verwacht dat andere sportclubs hetzelfde pad zullen bewandelen. Het plan van de club zou dan kunnen worden gebruikt als blauwdruk voor andere verenigingen. Van Ierschot: “Zelfs als je alleen maar kijkt naar de kosten van inkoop en afvoer van alle wegwerpplastics, dan levert zo’n actie geld op. En dan kan iedere sportclub zeker in deze tijd goed gebruiken.”

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Anouk Meeter

Anouk Meeter

verenigingsconsulent Feijenoord, Delfshaven en Centrum

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie.

Het traject, ook wel de Routekaart Verduurzaming Sport genoemd, wordt uitgevoerd door professionele adviespartijen en omvat het volgende:

 • Een energiescan voor de vereniging: hierbij bezoekt een bouwkundig expert de vereniging en brengt nauwkeurig in kaart op welke plaatsen binnen de accommodatie energiebesparing en CO2-reductie kan worden gerealiseerd.
 • Plan van aanpak: in een helder rapport wordt, in samenspraak met de vereniging, zorgvuldig op een rij gezet welke investeringen zinvol zijn en wat de gewenste volgorde is. Dit gaat uiteraard gepaard met ruimte voor eigen inbreng en wensen van de vereniging.
 • Begeleiding bij offertetrajecten
 • Uitwerking van de businesscase, inclusief financieel advies.
 • Ondersteuning bij realisatie van de energiebesparende maatregelen.
 • Monitoring van het resultaat.

De Routekaart Verduurzaming Sport komt voort uit het Nationaal Sportakkoord en biedt elke Nederlandse sportvereniging de mogelijkheid om onder professionele begeleiding aan de slag te gaan met verduurzaming en energiebesparing. Het traject wordt door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) gesubsidieerd met € 2.000,- per vereniging. Voor clubs zijn geen extra kosten aan dit traject verbonden.

Er zijn in Nederland vijf partijen die namens NOC*NSF uitvoering geven aan de routekaart. Hiervan opereren drie partijen in de provincie Zuid-Holland. Clubs kiezen zelf met welke adviespartij ze het traject willen doorlopen. Een overzicht:  

SportStroom

SportStroom ondersteunt al 14 jaar sportverenigingen die energieneutraal willen worden. Deze organisatie is landelijk actief en elke sportclub kan met deze Sportstroom aan de slag. Geïnteresseerde verenigingen kunnen dit formulier invullen en dit opsturen naar contact@sportstroom.nl 

De Groene Club

De Groene Club is een sportbreed initiatief van de KNVB om sportaccommodaties te verduurzamen. Hoewel de Groene Club voortkomt uit de KNVB kan elke sportvereniging met deze landelijke partij samenwerken. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich hier aanmelden.  

Team Sportservice

Team Sportservice heeft ruime ervaring in het verduurzamen van sportaccommodaties in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Team Sportservice kent in deze regio’s feilloos de weg en elk type sportclub kan met deze experts aan de slag. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich hier aanmelden.

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse (lokale en landelijke) subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Bekijk hier het overzicht. Voor vragen over het thema duurzaamheid kun je contact opnemen met expertconsulent Pepijn Geldof via p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

projectleider Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging

Wil je als Rotterdamse sportvereniging werkzaamheden laten uitvoeren aan de accommodatie? Dan zijn er diverse lokale en landelijke subsidiemogelijkheden waarvan jouw club gebruik kan maken. Een overzicht.

Landelijke subsidie: BOSA

De subsidieregeling Bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is een regeling waarvan alle organisaties die sport aanbieden – en geen winstoogmerk hebben – gebruik van kunnen maken. Dit zijn de belangrijkste kenmerken:

 • Een subsidie van 20% over alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan de accommodatie én over de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en veiligheidsbeleving komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). 
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Provinciale subsidie: lokale initiatieven energietransitie

Ook de provincie Zuid Holland heeft een subsidie specifiek voor duurzaamheidsmaatregelen. De belangrijkste kenmerken hiervan:

 • Een subsidie van 10% op de totale investeringskosten. Verenigingen kunnen de subsidie aanvragen.
 • De minimale subsidie is €2.500,-. Dat betekent dat de totale investering die de vereniging wil doen minimaal €25.000,- moet zijn. De maximale subsidie is €75.000,-.
 • De subsidieregeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het geld op is.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd. Eén van de aanvraagvereisten is dat sportverenigingen de subsidieaanvraag vooraf bespreken met een beleidsmedewerker van de provincie Zuid-Holland. Hiervoor kan er een mail gestuurd worden naar energie@pzh.nl met vragen en/of een (concept) projectplan.
 • De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Klik hier voor meer informatie over de subsidie.

Gemeentelijke subsidie: 1/3 regeling

De investeringssubsidie breedtesport-, scouting- en speeltuinverenigingen wordt in de volksmond ook wel de 1/3 regeling genoemd. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • Een subsidie van 33% over investeringen in en ten behoeve van sportaccommodaties. Verenigingen en aan verenigingen gelieerde beheerstichtingen kunnen de subsidie aanvragen. Daarnaast kan er een lening verkregen worden van maximaal 33% en moet de vereniging minimaal 33% zelf bijdragen.
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.
 • Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie.

Gemeentelijke subsidie: energiebesparende maatregelen

De gemeente Rotterdam heeft een subsidie specifiek voor energiebesparende maatregelen. Deze subsidie energiebesparende maatregelen sluit aan op de landelijke BOSA-regeling. Daarvan zijn de belangrijkste kenmerken:  

 • Een subsidie van 33% van de kosten van energiebesparende maatregelen.  
 • De subsidie moet altijd voorafgaand aan de investering worden aangevraagd.  
 • Er is in totaal €100.000,- beschikbaar. Voor deze subsidie geldt: op = op. De regeling loopt tot 31 december 2021 of totdat het geld op is. De verwachting is dat sportverenigingen al ruim voor het einde van deze termijn van het subsidiebudget gebruik hebben gemaakt. Op het moment dat dit het geval is, dan kunnen verenigingen de gemeentelijke 1/3 regeling aanvragen. Zie hieronder.  

Klik hier voor de belangrijkste voorwaarden en meer informatie over gemeentelijke subsidie.

Begeleidingstrajecten

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloze en professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Lees hier meer over het begeleidingstraject.

SportStroom

Wil je weten welke energiebesparende maatregelen interessant zijn voor jouw vereniging? Of wat het kost als je bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting wil laten plaatsen? Dan kan SportStroom je wellicht helpen. Zij geven als betrouwbare samenwerkingspartner van Rotterdam Sportsupport advies en brengen offertes uit voor de gewenste energiebesparende maatregelen. Laat je de maatregelen via SportStroom realiseren, dan vragen zij ook bovenstaande subsidies namens jouw vereniging aan.

Daarnaast kunnen ook partijen als Sportverlichting en Groene Club (vanuit de KNVB) energiebesparende maatregelen realiseren.

Rotterdam Sportsupport: Pepijn Geldof: p.geldof@rotterdamsportsupport.nl of 010-2429315. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

René Biemans

René Biemans

verenigingsconsulent Accommodatie

Wat zijn de regels voor het afsteken van vuurwerk? Wanneer mag de veldverlichting aan? Voor sportverenigingen gelden milieuregels om overlast te voorkomen, maar ook om de omgeving veilig te houden. Om overtredingen te voorkomen en de regels meer bekendheid te geven, heeft DCMR Milieudienst een informatiewaaier met relevantie milieu-informatie ontwikkeld.

De waaier bestaat uit losse kaartjes met op ieder kaartje beknopte informatie over één thema. Ook zijn er aparte kaartjes met een checklist om te kijken waar je aan moet denken bij trainingen, feesten en wedstrijden bijvoorbeeld. De DCMR Milieudienst Rijnmond controleert of verenigingen in Rotterdam deze regels naleven. Je kunt de waaier hieronder downloaden.

Waaier DCMR Milieudienst Rijnmond pdf, 161 KB

Wil je een fysiek exemplaar van deze informatie? Of heb je andere vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met DCMR via info@dcmr.nl, vermeld daarbij de naam van je vereniging en ‘sportwaaier’ in het onderwerp.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sonny Noordermeer

Sonny Noordermeer

projectcoördinator Schoolsportvereniging

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden

Elke sportvereniging met een eigen accommodatie produceert afval. Verenigingen kunnen verplicht zijn of besluiten om hun afval te scheiden. Om het restafval op te laten halen betaal je bedrijfsreinigingsrecht aan de gemeente. Je kunt ook een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar. 

Afval scheiden 

Verenigingen kunnen, net als bedrijven, verplicht zijn om hun afval te scheiden. Denk bijvoorbeeld aan het scheiden van papier, plastic, GFT, glas en elektrische apparaten van het restafval. Meer informatie over de verplichting om afval te scheiden vind je hier

Frituurvet kan voor de vereniging geld opleveren in plaats van dat het geld kost. Dit type afval is van waarde omdat het inzetbaar als grondstof voor biodiesel. Hier lees je hoe je een inzamelpunt voor frituurvet kan worden

Verenigingen in Hoogvliet kunnen hun leden aanmoedigen hun gescheiden afval in te leveren bij Afval loont. Voor elke kilogram gescheiden afval spaar je een klein bedrag voor jezelf of een goed doel, bijvoorbeeld je sportvereniging. 

Bedrijfsreinigingsrecht 

Het restafval van een vereniging wordt bedrijfsafval genoemd. Voor het ophalen en verwerken van dit afval betaalt de vereniging jaarlijks bedrijfsreinigingsrecht aan de gemeente. Om de hoogte van de aanslag te bepalen kijkt de gemeente niet naar de hoeveelheid afval, maar naar de branche en grootte van het bedrijf of de vereniging. Sportverenigingen vallen voor het bedrijfsreinigingsrecht onder categorie C. Voor de grootte van de sportvereniging kijkt de gemeente naar de oppervlakte van het gebouw/de gebouwen in m2. Afhankelijk van deze oppervlakte betalen verenigingen tussen de € 435,20 en € 1.305,60 (tarief 2019) per jaar. 

Erkende afvalinzamelaar 

Verenigingen die een contract afsluiten met een erkende afvalinzamelaar hoeven geen bedrijfsreinigingsrecht te betalen. Afvalinzamelaars bepalen hun tarieven onder andere aan de hand van de hoeveelheid afval en de frequentie van het ophalen. Elke vereniging kan dus voor zichzelf de afweging maken of zij hun afval liever op laten halen door de gemeente (en dus bedrijfsreinigingsrecht betalen) of dat zij een contract afsluiten met een erkend afvalinzamelaar. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

Ellen Breedveld

projectmedewerker Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging