16 maart vorig jaar moesten sportverenigingen verplicht hun hekken sluiten. De maanden daarna volgden versoepelingen, aanscherpingen en opnieuw strenge beperkingen elkaar in rap tempo op. Hoe gaat het, bijna een jaar verder en nog steeds met flinke beperkingen, met de Rotterdamse sportverenigingen? Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport, neemt ons mee in de wereld van sportverenigingen. 

Hoe ziet het sporten bij sportverenigingen er op dit moment uit?

In grote lijnen als volgt: Kinderen t/m 17 jaar mogen buiten in teamverband sporten. Binnen sporten is niet toegestaan. Volwassenen mogen buiten alleen of met z’n tweeën sporten op anderhalve meter afstand. Publiek is niet toegestaan en kantines zijn gesloten. En er gelden uitzonderingen voor topsport. Het grootste deel van de verenigingen doet op dit moment dat wat mag binnen de gestelde kaders en boort de nodige creativiteit aan om toch in verbinding te blijven met hun leden en vrijwilligers.  

En dit alles natuurlijk met inachtneming van de avondklok vanaf 21.00 uur. Klik hier voor uitgebreidere informatie over de maatregelen voor sportverenigingen.  

Hoe gaat het met de Rotterdamse sportverenigingen?  

Clubs blijken in iedere fase van het virus bijzonder veerkrachtig. Ze zijn inventief en vrijwilligers leveren ongekende inzet om het sporten veilig en verantwoord mogelijk te maken. Veel verenigingen maken momenteel gebruik van de ruimte die er is om jeugd in beweging te houden. Het aanbod voor volwassenen en specifieke doelgroepen is wisselend, hier zit dan ook onze grootste zorg. 

Er zijn ook verenigingen die het heel moeilijk hebben. Bijvoorbeeld met het online blijven betrekken van leden en vrijwilligers. Of verenigingen die voor hun exploitatie afhankelijk zijn van horeca-inkomsten, sponsoren en evenementeninkomsten. Wij ondersteunen deze clubs intensief en verbinden ze onderling of zorgen voor inspiratie van buitenaf. Er zijn op dit moment gelukkig nog nauwelijks signalen dat verenigingen gaan omvallen in Rotterdam. Dat heeft naast de landelijke steunmaatregelen ook te maken met de steun vanuit Rotterdam. Verenigingen die voor corona vitaal waren, worden – indien nodig – financieel ondersteund vanuit het Steunfonds Vitale Verenigingen van de gemeente Rotterdam.  

Tegelijkertijd is het een enorm uitdagende tijd die veel vragen oproept en naarmate het langer duurt steeds nijpender wordt. In 2020 hebben we als Rotterdam Sportsupport ruim 1000 hulpvragen van clubs beantwoord waaronder ruim 600 vragen over corona. We hebben met 219 van de 350 verenigingen zeer regelmatig contact; uit contactmomenten filteren we de terugkerende thema’s en hier passen we onze ondersteuning en informatievoorziening continu op aan. 

Hoe ervaren verenigingen deze tijd? 

Naast het fysieke bewegen wordt het samenkomen op de club en het verenigen zeer gemist. Deze tijd vraagt veel extra en andere inzet. Zo hebben clubs veelal een coronacoördinator die toeziet op de naleving van het protocol en wordt er hard gewerkt aan alternatieve vormen van in verbinding zijn. De sport is een afspiegeling van Rotterdam dus alle smaken in de samenleving komen ook terug in de sport. Vrijwilligers zijn veelal maatschappelijk bevlogen en zetten zich niet zelden in voor kwetsbare groepen dus daardoor zitten ze er vaak reëel in. Ze willen graag sporten, maar ook alleen als het veilig en verantwoord kan. Verenigingsbestuurders hebben en voelen een enorme verantwoordelijkheid naar hun vrijwilligers en leden.  

Op welke onderdelen binnen de clubs heeft corona de grootste impact? 

Dit verschilt uiteraard sterk per vereniging, er zijn wel twee thema’s die eruit springen: financiën en leden. Het zal niemand verbazen dat de coronacrisis ook voor verenigingen financiële gevolgen heeft; barinkomsten vallen weg, ze lopen contributies mis, voorraden worden niet verkocht en soms haken sponsoren af. Er zijn gelukkig verschillende landelijke steunmaatregelen voor verenigingen en deze voorzien deels in de vaste lasten, desondanks teren veel clubs (flink) in op hun financiële reserves.  

We zijn blij dat de gemeente Rotterdam de waarde van sportverenigingen ziet en al vroeg in de coronacrisis heeft toegezegd dat vitale verenigingen door de coronacrisis niet om mogen vallen. Met dat uitgangspunt hebben we samen met de gemeente een Steunfonds Vitale Verenigingen ingericht. Vanuit Rotterdam Sportsupport helpen we verenigingen op creatieve manieren hun kosten te drukken of hun inkomsten te vergroten. Zo kunnen clubs soms een beroep doen op fondsen, besparingen realiseren of op creatieve wijze meer geld uit de markt halen. Bij 80 procent van de clubs die we financieel scannen volgen allerlei oplossingen waarna uitkering van het steunfonds niet nodig blijkt. We roepen alle clubs op zich financieel te laten scannen voor meer inzicht in hun financiële situatie en om zo optimaal te profiteren van alle beschikbare ondersteuning. Sportbestuurders die hun club financieel willen laten scannen kunnen een e-mail naar: coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.  

Ook over het thema ‘leden’ komen veel vragen binnen. In 2020 was het aantal leden bij sportverenigingen stabiel. Mensen verlengden veelal hun lidmaatschap. Dit jaar lijkt, op basis van een kleine steekproef onder Rotterdamse clubs, het ledenaantal gemiddeld zo’n 5% terug te lopen, waarbij we ons in het bijzonder zorgen maken over afhakende volwassenen en ouderen. Gelukkig zien we ook dat het grootste deel van leden de club juist in deze moeilijke tijd blijft steunen, dat is dan weer de kracht van verenigen. 

Welke risico’s zie je op lange termijn voor de sport?  

Het lukt veel verenigingen het hoofd boven water te houden maar zij teren zoals gezegd flink in op hun reserves. Deze reserves stellen clubs normaliter in staat tegenvallers op te vangen, onderhoud te plegen, (duurzame) investeringen te doen of te vernieuwen. Deze krappe financiële situatie zou bijvoorbeeld ten koste kunnen gaan van sportaanbod dat niet rendabel is. Dit betreft vaak aanbod voor kwetsbare Rotterdammers waar het deelnemersgeld laag is maar wat tegelijkertijd veel inzet van vrijwilligers vraagt. Dit zou in het slechtste scenario kunnen leiden tot een verschraling van het sportaanbod voor bijvoorbeeld sporters met een beperking of volwassenen met een chronische ziekte. Dit is zeer onwenselijk voor Rotterdam. Wij roepen verenigingen die voor dergelijke keuzes staan op om contact met ons op te nemen, dan kunnen we samen zoeken naar alternatieve oplossingen en/of financiering. 

Ook moet de tijd uitwijzen welke impact de coronamaatregelen hebben op de binding die leden met hun vereniging ervaren. Zo zijn er enkele clubs die spreken over zogenaamde ‘spookleden’. Leden die wel betalen maar vervolgens nergens op reageren. Ook ervaren verenigingen dat hun betrokkenheid bij de wijk afneemt en/of andersom dat de wijk minder betrokken is bij de vereniging.  

Daar waar risico’s zijn, zijn vaak ook kansen. Welke kansen zien jullie? 

Een crisis biedt ook kansen om duurzame veranderingen of verbeteringen door te voeren. Zo grepen al veel verenigingen de kans aan om te experimenteren met een digitale Algemene Ledenvergadering; wat naast bittere noodzaak vanwege de sluiting van sportkantines ook interessant is om jongere generaties bij de vereniging te betrekken. Ditzelfde geldt voor het organiseren van esportscompetities en het werken aan nieuwe bestuurs- en organisatievormen. Deze focusacties uit het Actieprogramma Verenigingen namen door de crisis een enorme vlucht in bewustzijn en actiebereidheid van verenigingen. 

Welke acties ondernemen jullie om clubs ook na corona zo goed mogelijk te blijven helpen?  

Laat ik voorop stellen dat clubs erop kunnen rekenen dat Rotterdam Sportsupport zich vol blijft inzetten voor vitale, veilige en toekomstbestendige verenigingen in de stad. In samenwerking met TomorrowLab, partners en sportverenigingen bereiden we ons voor op de verschillende kanten die het na corona op zou kunnen gaan. In het eerste scenario gaan we er vanuit dat we zodra het kan terug gaan naar ‘oude normaal’ en in een scenario 4 gaan we uit van grote en blijvende veranderingen in de samenleving. De scenario’s 2 en 3 zitten daar tussenin. We bekijken per scenario de impact op de sporter, de sportvereniging en de rol die wij Rotterdam Sportsupport kunnen spelen. Het denken in deze scenario’s helpt ons om goed voorbereid te zijn en verenigingen optimaal te kunnen blijven ondersteunen. Vrijwilligers van sportverenigingen die hierover met ons mee willen denken kunnen een e-mail sturen naar coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen en heeft programma’s om kwetsbare Rotterdammers blijvend in beweging te brengen; zo zorgt Rotterdam Sportsupport er samen met verenigingen en partners voor dat iedere Rotterdammer sportief én maatschappelijk mee kan doen. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker

2020 was een bewogen jaar; allereerst natuurlijk door de coronacrisis maar zeker ook door de uitzonderlijke veerkracht waarmee Rotterdamse sportverenigingen bleven verenigen. Om hen ook in deze tijd optimaal te ondersteunen stonden wij in nauw contact met bestuurders en vrijwilligers, zaten we bovenop de maatregelen die de sport raakten en slaagden we erin ook op allerlei andere thema’s en projecten het verschil te maken. Met steun van de gemeente Rotterdam en samen met verenigingen en partners hebben we ook dit jaar onze bijdrage geleverd aan het sportief en maatschappelijk meedoen door vele Rotterdammers en daar zijn we trots op! Onze impact in 2020 bundelden we dit jaar voor het eerst in een volledig online jaarverslag vol beweging.

✅ Ben je benieuwd hoe we verenigingen hielpen in coronatijd?
✅ Hoeveel Rotterdamse aanvoerders zich inzetten voor diversiteit en inclusie?
✅ Op welke manieren clubs toekomstbestendiger werden? 
✅ Of hoeveel Rotterdammers baat hebben bij onze projecten?

Je ontdekt het in de Highlights 2020! (gebruik deze link voor de beste weergave van ons jaarverslag)

Let op: Heb je behoefte aan een prikkelarme variant van ons jaarverslag? Onderaan de jaarverslagpagina kun je het jaarverslag als PDF downloaden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Floor Vierboom

Floor Vierboom

teamcoördinator Communicatie

Rotterdam Sportsupport beantwoordde sinds maart al ruim vijfhonderd hulpvragen die verband houden met corona. Ter vergelijking: in heel 2019 beantwoordde de organisatie in totaal 421 hulpvragen over reguliere thema’s als accommodatie, financiën, leden, organisatie, veilig sportklimaat en vrijwilligers. De vragen over reguliere thema’s komen dus nog bovenop de coronahulpvragen.

“De verenigingsconsulenten hebben in de eerste paar weken na de lockdown bijna tweehonderd clubs telefonisch gesproken. Daarnaast weten verenigingen ons ook te vinden en daar zijn we blij om. De coronamaatregelen vragen veel van sportbestuurders. Door alle ontwikkelingen op de voet te volgen kunnen we verenigingen vaak snel van antwoorden en praktische tips voorzien,” zegt René Biemans die alle coronavragen van verenigingen binnenkrijgt.

Steunfonds

Een deel van de vragen die binnenkomt gaat over de financiële consequenties die corona heeft voor clubs. In totaal zijn 35 verenigingen financieel gescand en hebben 15 verenigingen hebben aanspraak gemaakt op het steunfonds Vitale Verenigingen. Van de 15 hebben er 8 inmiddels een bijdrage ontvangen uit het fonds en 7 andere clubs doorlopen momenteel de analysefase. “Het is ontzettend fijn dat de gemeente in deze lastige tijd klaarstaat voor vitale verenigingen die het door corona moeilijk hebben,” aldus Yusuf Celik, projectmanager bij Rotterdam Sportsupport.

Kijkje in de keuken

Gert-Jan Lammens, directeur bij Rotterdam Sportsupport: “Net als bij sportverenigingen vraagt de coronaperiode ook iets anders van ons als organisatie. Om een inkijkje te geven in onze interne organisatie; we hebben kort na de eerste persconferentie een multidisciplinair corona-overleg gepland waarin alle informatie en signalen samenkomen. Zo proberen we informatie snel en eenduidig intern te delen.”
“Kort erna openden we het speciale mailadres coronavirus@rotterdamsportsupport.nl,” vervolgt Lammens. “Deze vragen worden, apart van reguliere hulpvragen, beantwoord én gemonitord door collega René Biemans. Dit geeft ons goed zicht op de vragen van clubs, waar de grootste knelpunten zitten en het stelt ons in staat om daarover actuele artikelen te schrijven en delen.”

“De verenigingsconsulenten hebben in de eerste paar weken na de lockdown bijna tweehonderd clubs telefonisch gesproken.”

– René Biemans –

Impact

Rotterdam Sportsupport informeert op hoofdlijnen geregeld de sportpartners over wat er speelt bij clubs. De verenigingsconsulenten met expertises op het gebied van accommodatie, financiën, leden, organisatie, veilig sportklimaat en vrijwilligers gingen aan de slag met gerichte tips en kennisartikelen over de impact die corona op deze thema’s heeft.
Lammens: “Dit resulteerde in ruim tachtig artikelen met actuele informatie en tips. Toen clubs weer open mochten ontstond er een nieuw thema ‘de anderhalvemetersamenleving’. Collega Liesbeth van der Meer houdt voor clubs de protocollen en noodverordening nauwlettend in de gaten en beantwoord alle vragen die hierover binnenkomen. Ik ben trots op alle verenigingen en mijn collega’s die samen zorgen dat de breedtesport ook in deze moeilijke tijd van betekenis kan blijven voor Rotterdammers.”

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

Meer dan vijfhonderd coronavragen in ruim een half jaar. Geen mijlpaal om te vieren, maar toch een bijzonder moment voor René Biemans en Liesbeth van der Meer. Het tweetal is het eerste aanspreekpunt voor de Rotterdamse sportverenigingen in deze moeilijke tijd. Een gesprek over hun ervaringen, de vragen die binnenkomen en de golven waar zij mee te maken krijgen.

Hoe zijn jullie ooit in deze rol terechtgekomen?

René: “Halverwege maart, ten tijde van de eerste coronamaatregelen, werd ik op een vrijdagavond gebeld. “René, wil jij vanuit Sportsupport het eerste aanspreekpunt zijn voor clubs die met vragen zitten?” Daar heb ik toen direct ja tegen gezegd. Normaal gesproken ben ik verenigingsconsulent, maar dit leek mij ook wel leuk en boeiend. Nou, dat heb ik geweten. We hebben zo ongelofelijk veel gedaan de afgelopen maanden.”

Liesbeth: “Ik ben ongeveer een maand na René ingestapt. Ik onderhoud vooral het contact met de sportbonden en NOC*NSF. Dat doe ik normaal gesproken ook al, maar nu richt ik mij op alles rondom de anderhalvemetersamenleving. Uitzoeken wat de nieuwe protocollen zijn en overleggen over wat sportclubs wel en niet mogen.”

Kunnen jullie beschrijven hoe een gemiddelde dag er voor jullie uitziet?

René: “Meestal heb ik geen flauw idee wat er op mij afkomt, het is elke dag weer nieuw en anders. Het moment is ook heel bepalend. De dagen na de persconferentie zijn het drukst. Verenigingen hebben dan uiteraard heel veel vragen, maar het lastige is dat wij het de eerste dag ook nog niet precies weten. Dan zijn wij druk met uitzoeken en krijgen wij meestal pas halverwege de dag bericht vanuit het ministerie. Dat soort dagen ben ik dan echt alleen maar aan het bellen en mailen.”

Liesbeth: “Anders dan René ben ik gemiddeld ongeveer tien uur per week met dit soort vraagstukken bezig, maar in die piekweken is dat ook een stuk meer. Clubs willen – heel begrijpelijk – het liefst een minuut na een persconferentie duidelijkheid, maar die is er dan niet. Dat betekent voor mij veel overleggen, extra uitleg vragen wanneer er bepaalde vragen bij verenigingen leven.”

René: “Sommigen hopen dat wij een glazen bol hebben, maar ook wij hebben die helaas niet. Verenigingen weten nu steeds beter wat ze van ons kunnen verwachten.”

Wat doen jullie als er een vraag vanuit een vereniging binnenkomt?

René: “Verenigingen kunnen vragen per mail of telefoon stellen. Vooral dat laatste gebeurt steeds vaker. Sommige vragen kan ik direct met ja of nee beantwoorden, andere vragen moet ik echt uitzoeken en even diep induiken. Dan vraag ik andere collega’s bij Sportsupport om hulp of ik overleg met Liesbeth.”

Liesbeth: “We hebben een contactpersoon bij de gemeente Rotterdam waar we altijd terecht kunnen, dat is heel fijn. Verder hebben we via de gemeente veel contact met de Veiligheidsregio en ook de lijnen met NOC*NSF zijn heel kort. Als we een antwoord (nog) niet weten, zoeken we die op in de protocollen en de FAQ van de sportkoepel. En dat doen René en ik zeker niet alleen, er is een heel team mee bezig.”

Wat voor vragen leven er bij de Rotterdamse verenigingen?

René: “Dat is in de loop van de tijd erg veranderd. In het begin waren de vragen vooral heel algemeen, maar de vragen worden steeds specifieker. Binnen verenigingen groeit de kennis natuurlijk ook. Verenigingen hadden de eerste maanden vaak het idee dat wij de regels bepalen of dat wij verantwoordelijk zijn voor de handhaving. Maar wij kunnen niets anders doen dan adviseren over of een bepaalde vergadering wel toegestaan is en hoe clubs zo min mogelijk risico’s lopen. Wij delen de boetes niet uit.”

Liesbeth: “Je merkt inderdaad nu dat er heel veel specifieke vragen leven binnen verenigingen. ‘Een jeugdlid heeft zich misdragen, mogen wij nu op de locatie van de vereniging een gesprek met de ouders voeren?’ Dat zijn vragen waar wij ook niet direct het antwoord op hebben.”

We zitten inmiddels ruim een halfjaar in deze situatie. Hoe kijken jullie terug op de afgelopen maanden?

Liesbeth: “Ik heb nog meer respect gekregen voor de bestuurders van sportverenigingen. Die hebben zo veel voor de kiezen gekregen en zij hebben echt harde keuzes moeten maken. Maar toch blijven ze positief en werken ze keihard voor de vereniging. Dat is heel mooi om te zien, want het grootste deel van de verenigingen doet echt de stinkende best. De verenigingen die minder hun best doen om zich in te spannen, blijven ook voor ons onzichtbaar.”

René: “Voor onszelf was het hectisch. Het zijn echt golven geweest. Na een persconferentie komt er in een korte tijd heel veel op ons af. De drukte neemt daarna langzaam af, maar je weet ook dat er weer een nieuwe golf aankomt. Soms moet ik echt mijn telefoon aan het einde op niet storen zetten, anders kom ik niet tot rust. Voor de vakantie dachten wij: we kunnen het mailadres en telefoonnummer in september vast opheffen. En nu zitten we er weer middenin, het is heel onvoorspelbaar.”

Verwachten jullie de rol van aanspreekpunt nog lang te zullen vervullen?

René: “Ik hoop uiteraard dat het niet nodig is, maar mocht het nodig zijn, doe ik het heel graag. Het is mooi werk om verenigingen te kunnen helpen in deze tijden. En het is misschien gek om van jezelf te zeggen, maar ik zou als bestuurder van een vereniging echt blij zijn met de hulp vanuit Sportsupport. Een plek hebben waar je altijd met vragen terecht kan.”

Liesbeth: “Ik sluit mij aan bij de woorden van René. In de landelijke overleggen waar ik deel van uitmaak, krijg ik soms ook terug: helaas hebben niet alle verenigingen een Rotterdam Sportsupport waar ze met vragen terecht kunnen. Dat is leuk om te horen en dat is waar wij het met z’n allen ook voor doen: verenigingen zo goed mogelijk ondersteunen.”

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René en Liesbeth via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carmen Barranco

Carmen Barranco

verenigingsconsulent Veilig sportklimaat / clubkadercoach

Vorig weekend gingen veel Rotterdamse sportverenigingen voor het eerst weer volledig open sinds de zomerstop. ‘Rotterdam Sportsupport is trots op verenigingen en de manier waarop zij invulling geven aan de coronamaatregelen. We horen van veel clubs dat het een enorme klus is het sporten op een verantwoorde wijze te organiseren. We drukken clubs op het hart; houd vol! Iedere besmetting in de sport zorgt ervoor dat clubs gedeeltelijk of helemaal dichtgaan. Om te zorgen dat er zoveel mogelijk gesport kan blijven worden hebben alle clubs, bezoekers en spelers een verantwoordelijkheid’ aldus Liesbeth van der Meer, strategisch adviseur bij Rotterdam Sportsupport.

Knelpunten 

In onze gesprekken met sportverenigingen horen we terug dat een aantal coronamaatregelen een grote wissel trekt op de organisatie of moeilijk uit te voeren is. Dit betreft met name:  

  • Het placeren van bezoekers; dit houdt in dat clubs op een buitenaccommodatie bij meer dan 250 bezoekers hun bezoekers een zitplaats moeten toewijzen. Binnen moet dit altijd een zitplaats zijn. Dit leidt tot praktische problemen zoals een tekort aan stoelen. Buiten mogen mensen wel op de grond zitten langs het sportveld maar dan hebben ze vaak geen goed zicht of is het niet veilig genoeg. 
  • Dat clubs, ongeacht grootte van het complex, vanaf 250 personen moeten werken met reserveringen, placeren van bezoekers en het uitvragen van de gezondheidscheck. 

Wat doen we met signalen?  

Liesbeth van der Meer: ‘Knelpunten die via meerdere verenigingen bij ons binnenkomen maak ik bespreekbaar bij de gemeente Rotterdam, NOC*NSF en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De Veiligheidsregio is een bestuurlijk orgaan dat op basis van de landelijke richtlijnen en lokale wetgeving komt tot de regionale noodverordening. We vragen hen dan te kijken of er mogelijkheden zijn om de situatie voor sportverenigingen te verbeteren. Namens verenigingen hebben wij gevraagd of placeren in de sport staand mocht (in plaats van zittend) en of grotere verenigingen hun complex in compartimenten kunnen opdelen waardoor zij vaker 250 bezoekers kunnen toelaten zonder reserveringssysteem en gezondheidscheck.

De Veiligheidsregio geeft aan op beide maatregelen geen uitzonderingen te kunnen maken vanwege landelijk beleid en het strenge beleid van de eigen regio als het gaat over het aantal bezoekers waarboven gereserveerd, geplaceerd en de gezondheidscheck moet worden gedaan. Zij benadrukken dat onder andere ook festivals veel last hebben van dezelfde maatregelen maar vanwege landelijk beleid ook geen versoepelingen krijgen. Compartimenteren kan in onze veiligheidsregio alleen als het gaat om bijvoorbeeld twee verenigingen op één complex met ieder een eigen ingang en waar de bezoekers strikt gescheiden blijven van elkaar. Ondanks dat het bespreekbaar maken nu niet heeft geleid tot versoepelingen blijft Rotterdam Sportsupport hier aandacht voor vragen.

‘Trek je aan andere clubs op’ 

Van der Meer: ‘We raden clubs aan om van elkaar te leren en zich aan elkaar op te trekken. Nu de competitie begonnen is kun je ook zien hoe andere verenigingen het aanpakken. Het lijkt aantrekkelijk om clubs te volgen die het bijvoorbeeld niet zo nauw nemen met reserveren en placeren, maar uiteindelijk ben je als bestuur verantwoordelijk hoe het bij jou op de club geregeld is en draag je ook eventuele consequenties als er besmettingen plaatsvinden. Wij hopen dat juist de clubs die het goed geregeld hebben een voorbeeld zijn voor andere clubs, tenslotte hebben we met z’n allen een gezamenlijk belang om de sport zo lang mogelijk te kunnen laten doorgaan en de gezondheid van onze sporters zo goed mogelijk te waarborgen. Dit kan alleen als iedereen de regels volgt hoe lastig dit in de praktijk ook is. Laten we er met z’n allen een mooi sportseizoen van maken!’

Vragen?

Kom je er niet uit of heb je vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen? Neem dan contact op met René Biemans of Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 23 82 58 15. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janny van Bergeijk

Janny van Bergeijk

verenigingsconsulent Leden

Maar liefst 229 Rotterdamse sportverenigingen vulden dit jaar het vitaliteitsonderzoek in. Dankzij deze historisch hoge respons kan Rotterdam Sportsupport haar verenigingsondersteuning nog beter aanpassen op de wensen en behoeften van 350 Rotterdamse clubs. Om meer inzicht te krijgen in de impact van de coronacrisis is het onderzoek dit jaar uitgebreid met vragen omtrent de verwachtingen en knelpunten gedurende deze periode.

Projectmanager Yusuf Celik reageert verheugd: ‘We zijn blij dat verenigingen in deze drukke periode van de (her)start de moeite namen om het vitaliteitsonderzoek in te vullen. Deze informatie is voor ons essentieel om ondersteuning te blijven verbeteren.’

Coronatijd

‘Hoe ik de hoge respons verklaar? Ten eerste is de Bijdrage Jeugdsport, die clubs na het invullen ontvangen, na de schrale coronamaanden een welkome financiële tegemoetkoming. Maar ook het inkorten en aanscherpen van het onderzoek heeft een positieve invloed. Bovenal is het toch vooral de goede relatie die onze verenigingsconsulenten met verenigingen hebben. Er is, juist ook in coronatijd, heel regelmatig (telefonisch) contact. Bovendien hebben we in de periode tot en met 1 juni al meer dan 500 hulpvragen mogen beantwoorden. Ik ben trots op de collega’s die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Op Prinsjesdag zullen we de belangrijkste uitkomsten publiceren,’ aldus Celik.

Individuele rapportages

Om de verenigingen zelf meer inzicht te verschaffen werken we op dit moment aan individuele rapportages per club. Daarin zijn hun antwoorden afgezet tegen de antwoorden van de andere clubs. De rapportage moet inzicht geven in hoe de club scoort op de zes verschillende onderdelen (Accommodatie, Financiën, Leden, Organisatie, Veilig Sportklimaat, Vrijwilligers) ten opzichte van het Rotterdamse gemiddelde. Op leden wordt bijvoorbeeld gepresenteerd hoe de ledenontwikkeling is en hoe dit zich verhoudt tot andere verenigingen binnen dezelfde sporttak. Deze rapportage is voor bestuurders een interessante tool om gericht bij te sturen en waar nodig ondersteuning te vragen.

Wat is het vitaliteitsonderzoek?

Het vitaliteitsonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat een algemeen beeld geeft van de vitaliteit van verenigingen in Rotterdam. Dit beeld helpt Rotterdam Sportsupport haar dienstverlening en projecten te versterken. Zo sluit deze nog beter aan bij de behoeftes van de verenigingen en kunnen we clubs nog gerichter ondersteunen. Door de vitaliteitsonderzoeken van de laatste jaren naast elkaar te leggen, ontstaat ook een beeld van de ontwikkeling bij de verenigingen. Daarnaast ontvangen clubs die het onderzoek invullen de Bijdrage Jeugdsport, deze bedraagt 10 euro per jeugdlid.

De gebiedsconsulenten van Rotterdam Sportsupport zijn graag bereid om in een persoonlijk gesprek de uitkomsten van het onderzoek te bespreken en zodoende de vitaliteit van Rotterdamse verenigingen te bevorderen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ellen Breedveld

Ellen Breedveld

projectmedewerker Meer volwassen Rotterdammers met een gezondheidsachterstand blijvend in beweging

Verenigingsconsulent Miranda Monster bezoekt deze zomer verschillende Rotterdamse sportverenigingen. Hoe houden clubs zich staande in de coronatijd? Voor welke uitdagingen staan ze? In een blog deelt Miranda haar bevindingen. Deze keer: vv Pernis. Over looproutes, coronakilo’s en verantwoordelijkheidsgevoel.

Ineens lig je als vereniging helemaal stil. De velden, kleedkamers, bestuurskamer, clubhuis en tribune zijn leeg. Je vrienden, sportmaten, de supporters, spelers en vrijwilligers zijn niet meer de mensen met wie je iedere training en wedstrijddag plezier beleeft. Blij en tegelijkertijd spannend is het als er na maanden weer (onder verscherpte maatregelen) gesport mag worden. Elkaar weer even zien en sportief bezig zijn op de plek waar je al jaren met veel plezier komt. En toch voelt dit heel gek. Bij binnenkomst moet je immers meteen richting het sportveld en na afloop direct naar huis.
     Op 1 juli, een maand nadat de horeca weer is geopend, kunnen ook de sportverenigingen bijna volledig open. Er mogen wedstrijden gespeeld worden, er kan gedoucht worden en, niet heel onbelangrijk, de derde helft begint weer! Spelers, leden en supporters zijn er klaar voor. Het liefst willen ze meteen volledig beginnen. Dus deur open, tap aan en de muziek gezellig op 10. Of toch niet?

Ontmoeten

De openstelling is echter niet zonder regels en maakt dat verenigingen maatregelen moeten treffen. Een gezondheidscheck, geen handen schudden, anderhalve meter afstand bewaren en ga zo maar verder. Een hoofdpijndossier voor bestuurders die graag de inkomstenstroom op gang zien komen en de leden weer in het clubhuis willen ontmoeten, maar ook beseffen dat ze als voor een enorme uitdaging staan als vrijwilligersorganisatie.
     Zo ook vv Pernis, een vereniging die zoveel meer is dan alleen een voetbalclub. Het is een dorpshuis waar mensen graag samenkomen. Voorzitter Jaco Hoekman voorziet aanvankelijk veel uitdagingen. Samen met een team vrijwilligers bereidt hij zich daarom goed voor. Als voorzitter is hij verheugd dat er weer gevoetbald kan worden als de minister-president deze toezegging geeft. Maar vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel is hij er nog niet helemaal gerust op.

Als voorzitter is Jaco Hoekman verheugd dat er weer gevoetbald kan worden. Maar vanuit zijn verantwoordelijkheidsgevoel is hij er nog niet helemaal gerust op.

– Miranda Monster –

‘Kartbaan’

Om te kijken of de vertaling van de maatregelen goed zijn ingevuld en daarnaast te sparren over dat verantwoordelijkheidsgevoel, vraagt hij of Rotterdam Sportsupport wil meekijken en -denken. Als verenigingsconsulent Accommodaties en Horeca breng ik samen met collega Fragette Jagt, verenigingsconsulent van het gebied Pernis, een bezoek aan de voetbalvereniging. Hartelijk worden we op anderhalve meter afstand ontvangen in het clubhuis, dat is omgetoverd tot een heuse ‘kartbaan’. Althans, zo lijkt het met de zwart/geel-getapete looplijnen. De tafels staan uitgemeten op de juiste afstand en ook het aantal stoelen is verminderd.
      Een leuk en openhartig gesprek volgt. Met de vereniging gaat het goed. De leden worden gemist en de wens om weer met elkaar te verenigen is groot. Alle opgelegde maatregelen benauwt de club wel enigszins, want politieagent willen de clubvrijwilligers niet spelen. Maar het besef is aanwezig dat het goed naleven van de maatregelen van groot belang is. De voorzitter benoemt heel goed dat je als team ook verantwoordelijkheid draagt. Ieder kaderlid moet de maatregelen omarmen anders wordt het een lastige opgave. Als vereniging is het belangrijk om alle maatregelen zichtbaar te vertalen naar de situatie van de vereniging, zodat voor leden en bezoekers te zien is wat van ze verwacht wordt en het voor vrijwilligers makkelijker is om bezoekers op de regels te wijzen.

Coronarondje

Na een drankje en het goede gesprek op het terras is het tijd voor een zogenaamd ‘coronarondje’ door het clubhuis. We bewandelen dezelfde route als gasten op het complex. Zo is er een aangepaste in- en uitgang gecreëerd en staat er een tafel klaar waar met een desinfectiemiddel en een uitdraai van de gezondheidscheck. Op de grond is zichtbaar gemaakt waar je mag lopen. Ook is er nagedacht over hoe je verantwoord iets kunt bestellen bij de bar. De keuken is nog niet open om zo meer ruimte te creëren in het clubhuis en zodoende de bar met voldoende mensen te kunnen bemannen in de zomer. Tijdens het rondje maken we de vereniging blij door te vertellen dat er toch meer zitplaatsen mogelijk zijn dan er nu zijn opgesteld. Fragette en ik hebben meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kijkje te nemen in de nieuwe bestuurskamer en het kleedkamergebouw. Trots laten de mannen dit zien en vertellen de plannen die nog uitgevoerd gaan worden.

Vertrouwen

Samengevat kan ik zeggen dat de vereniging zich heeft voorbereid. Ons bezoek heeft ertoe geleid dat de clubvrijwilligers extra vertrouwen hebben gekregen om de stap te gaan zetten om weer open te gaan. Eén van de belangrijkste dingen om te blijven benadrukken, is thuis te blijven bij klachten. En waar je ook komt, je hoort iedereen over de ‘coronakilo’s’. Bij vv Pernis kun je hier tijdens de derde helft in ieder geval met alle maatregelen aan blijven werken. Om een drankje te kunnen nuttigen, moet je immers wat meer meters lopen dan voorheen.
     Voor verenigingen is het belangrijk dat het verenigen weer kan en dat ook de clubkas gespekt wordt. Dit kan alleen als leden, bestuurders en vrijwilligers goed samenwerken. Maak het gezellig met elkaar, maar doe dit wel op gepaste afstand en relaxed zittend op een stoel, bank of barkruk. Zo heeft iedereen plezier en kan het seizoen beginnen!

Bekijk hieronder de vlog van het bezoek aan vv Pernis:

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem dan contact op met Miranda Monster via m.monster@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-2429315.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Deters

Marcella Deters

interim projectleider beweegcoach

Het jaarlijkse vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport wordt eind april verstuurd naar alle Rotterdamse sportverenigingen. Clubs die het onderzoek invullen komen in aanmerking voor de Bijdrage Jeugdsport. De vragenlijst is dit jaar uitgebreid met vragen over de gevolgen van het coronavirus voor de vereniging. Gelet op deze situatie zullen wij ons tot het uiterste inspannen om te komen tot een spoedige uitbetaling van de Bijdrage Jeugdsport.

Wat is het vitaliteitsonderzoek?

Het vitaliteitsonderzoek is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat een algemeen beeld geeft van de vitaliteit van verenigingen in Rotterdam. Dit beeld helpt Rotterdam Sportsupport haar dienstverlening en projecten te versterken, zodat deze nog beter aansluiten bij de behoeftes van de verenigingen en we clubs nog gerichter kunnen ondersteunen. Door de vitaliteitsonderzoeken van de laatste jaren naast elkaar te leggen, ontstaat ook een beeld van de ontwikkeling bij de verenigingen. De gebiedsconsulenten van Rotterdam Sportsupport zijn graag bereid om in een persoonlijk gesprek de uitkomsten van het onderzoek te bespreken en zodoende de vitaliteit van Rotterdamse verenigingen te bevorderen.

Bijdrage Jeugdsport

Ook dit jaar komen verenigingen met een jeugdafdeling weer in aanmerking voor de Bijdrage Jeugdsport. Clubs ontvangen 10 euro per jeugdlid, dat tevens lid is van de bond, door het onderzoek van Rotterdam Sportsupport in te vullen. De Bijdrage Jeugdsport heeft als doel om de jeugdafdelingen van sportverenigingen te versterken en te verbeteren. Aandacht besteden aan een veilig sportklimaat is een belangrijke voorwaarde voor een sterke jeugdafdeling. Naast het invullen van het vitaliteitsonderzoek moeten verenigingen dan ook zijn toegelaten tot de regeling gratis VOG om in aanmerking te komen voor de Bijdrage Jeugdsport. Hiervoor moet de club aantonen over preventief beleid/maatregelen te beschikken ten behoeve van een veilig sportklimaat. Lees hier meer over de voorwaarden van de Bijdrage Jeugdsport en uitleg over de regeling gratis VOG.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Salima Bouhtala

Salima Bouhtala

projectcoördinator Schoolsportvereniging

De impact van het coronavirus is ook voor sportverenigingen groot. In deze video vertellen drie bestuurders van Rotterdamse sportverenigingen over de financiële en organisatorische gevolgen van de coronamaatregelen voor hun club.

“Ik verwacht dat we tussen de 40.000 en 60.000 euro mislopen, met als voetnoot dat het tot 1 juli duurt,” zegt Edwin Vermaas. De steunmaatregel van het Rijk, een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro, is een mooi symbolisch bedrag. Maar het gaat geen enkele vereniging uit de penarie helpen of houden,” verwacht de penningmeester van TC Schiebroek.

Marijke Bohnen, voorzitter van Atomium’61, schat dat haar club dit jaar 5.500 en 6.000 euro minder inkomsten heeft. En ook Peter Bak, penningmeester Sportclub Feyenoord maakt zich zorgen. “Als de omzet in één week daalt naar nul, dan kun je wel uitrekenen wat de implicaties zijn.”

Er is meer nodig

“De eerste landelijke steunmaatregelen zijn een belangrijk signaal dat de sport niet vergeten wordt. Het betekent zeker nog geen redding voor alle sportverenigingen, daar zijn meer regelingen voor nodig” aldus Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport.

Lammens vervolgt: “We hopen dat alle organisaties die in de positie verkeren het leed voor sportclubs te kunnen verzachten hierin verantwoordelijkheid nemen. Onze unieke verenigingsstructuur is het waard om in deze uitzonderlijke situatie geholpen te worden. We hebben deze verenigingen straks weer keihard nodig om onze stad weer in beweging te brengen; zowel fysiek als maatschappelijk. Rotterdam Sportsupport staat verenigingen bij met ondersteuning op maat.”

Mocht je als club vragen hebben met betrekking tot het coronavirus en sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Ineke Kalkman

Ineke Kalkman

projectleider Veilige sportverenigingen met sterke jeugdafdelingen

In verband met de maatregelen rondom het nieuwe coronavirus worden diverse (top)sportgerelateerde evenementen afgelast of uitgesteld. Hier een greep uit de afgelaste of uitgestelde sportgerelateerde evenementen:

Bijeenkomsten van Rotterdam Sportsupport die niet doorgaan:

Over de bijeenkomsten van Rotterdam Sportsupport vanaf 1 april wordt op een later moment beslist. We houden daarvoor actuele berichtgeving van RIVM in de gaten. Deelnemers die zich hebben ingeschreven worden per e-mail op de hoogte gehouden.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jolanda de Vries

Jolanda de Vries

Communicatieadviseur