Gesloten kantines, stilgelegde competities en afgelaste/aangepaste trainingen. De inkomsten bleven tijdens de coronacrisis flink achter, terwijl veel uitgaven gewoon doorliepen. Er zijn op dit moment nog steeds veel verschillende financiële maatregelen die je als vereniging kunt treffen. In dit artikel hebben we de compensatieregelingen voor jou gebundeld.

Dit artikel is bijgewerkt op 26 april 2022 om 13.14 uur.

Op dit moment zijn er voor sportverenigingen verschillende landelijke compensatieregelingen beschikbaar. Verder heeft NOC*NSF ook bekendgemaakt dat er voor de breedtesport 5 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Later dit jaar wordt meer duidelijk over hoe dit wordt uitgerold over sportverenigingen.

Landelijke regelingen

 • Status: gesloten.

  Regeling in het kort
  Bedrijven, maar bijvoorbeeld ook sportclubs, kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor de loonkosten die zij maken in januari, februari en maart 2022. Voorwaarde daarbij is wel dat zij in deze periode een omzetdaling van tenminste 20% hebben ten opzichte van 2019. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 85% van de loonsom.

  Heeft jouw sportclub:

  • Personeel in dienst
  • In drie aaneengesloten maanden omzetverlies van ten minste 20% (voor de hele organisatie of concern)

   

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier meer.

   

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Regeling in het kort
  Voor sportclubs die in liquiditeitsproblemen komen bestaat er de mogelijkheid om via Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) een borgstelling voor een noodkrediet aan te vragen. Met zo’n noodkrediet kan dan bijvoorbeeld de periode totdat een aangevraagde subsidie wordt uitgekeerd worden overbrugd. Maar het noodkrediet kan ook worden ingezet om de financiële schade veroorzaakt door het coronavirus op te vangen en te spreiden over de komende jaren.

  Heeft jouw sportclub:

  • Financiële schade door de coronacrisis?
  • Zou het helpen om deze schade uit te smeren over een langere periode?

  Dan komt jouw club mogelijk in aanmerking. Lees hier hoe je een borgstelling kunt aanvragen en wat de geldende voorwaarden zijn.

 • Status: gesloten.

  Regeling in het kort
  Sportverenigingen kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30%. Lees hier meer.

 • Status: geopend voor aanvragen uit de vierde periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022). Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 april t/m 30 mei 2022.

  Regeling in het kort

  Deze regeling is bedoeld voor een tegemoetkoming in de vaste lasten van sportclubs die niet in aanmerking komen voor de TVL en/of loonkosten niet via de NOW gecompenseerd hebben gekregen. De TASO-regeling is bedoeld voor amateursport-organisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in de periode van 1 november 2021 t/m 31 januari 2022 en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.000. Bij de bepaling van de tegemoetkoming wordt onder meer gekeken naar de vaste lasten voor de accommodatie in eigen bezit of beheer, bondsafdrachten, niet gecompenseerde personeelslasten en het kantineresultaat. De tegemoetkoming bedraagt maximaal €24.000.

  * De 10% omzetverlies wordt vergeleken met de periode van 1 november 2019 t/m 31 januari 2020.

  Meer informatie is te vinden op de website van DUS-I.

 • Status: geopend voor aanvragen uit de vierde periode (1 november 2021 t/m 31 januari 2022). Aanvragen kunnen worden ingediend van 25 april t/m 30 mei 2022.

  Regeling in het kort
  Deze regeling is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties die (een deel van) de huursom in de periode van 1 november tot 31 januari 2022 hebben kwijtgescholden aan amateursportorganisaties. Dit mag ook met terugwerkende kracht. Voor deze periode kan de volledige huur worden kwijtgescholden.
  De tegemoetkoming wordt aangevraagd door verhuurders, zoals gemeenten, sportbedrijven of particulieren verhuurders.

  Lees hier meer.

Voor de bovenstaande regelingen hebben we gebruikt gemaakt van de informatie van de website de Rijksoverheid.

Lokale regeling

 • Status: geopend, doorlopende regeling.

  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.

  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Andere mogelijkheden

Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen.

 • Indien je als vereniging een lening hebt lopen bij een geldverstrekker, neem dan contact op met de betreffende personen of instanties om afspraken te maken je lasten tijdelijk te verlagen.

 • Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald.

Mochten er nog meer maatregelen bekend worden, verstrekken wij hier uiteraard snel meer informatie over. Houd onze website, nieuwsbrief en social media-kanalen in de gaten. Meer weten over financiën? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Paul Baans via p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie

Door het wegevallen van de coronamaatregelen hoeven sportverenigingen ook niet meer te controleren op het coronatoegangsbewijs. Om verenigingen te ontlasten in dit uitdagende werk, stelde de gemeente Rotterdam van 6 november tot en met 20 februari mobiele scanteams beschikbaar waar clubs een beroep op konden doen. In deze periode werden op drukke sportlocaties in de stad bij 25 buitensportverenigingen 21.249 polsbandjes uitgedeeld.

De controle op het coronatoegangsbewijs was de primaire verantwoordelijkheid van de verenigingen, maar de polsbandjes namen wat druk weg bij de vrijwilligers die de controle uitvoeren. Zo hoefden lubvrijwilligers minder zelfstandige controles uit te voeren en ontstonden er minder discussies. Rotterdam Sportsupport verzorgde de coördinatie en communicatie met de sportverenigingen, Sportbedrijf Rotterdam was verantwoordelijk voor de coördinatie bij binnensportlocaties. De gemeente Rotterdam zorgde voor de planning en organisatie van de scanteams.  

“Op basis van eerdere ervaringen hadden wij ook meer informatie over hoe we het beste de scanteams gerichter konden inzetten. Zo konden we de verenigingen beter ondersteunen en richting de gemeente konden we beter aangeven op welke clubs en sportlocaties we moesten focussen.”

Percy Isenia (Rotterdam Sportsupport)

Hoe werkten de scanteams?

Voor de herkenbaarheid en opslag van de materialen maakte het scanteam gebruik van witte bakfietsen en jassen. Het team scande de QR-codes, controleerde de legitimatie, nam de verplichte gezondheidscheck af en reikte vervolgens polsbandjes uit in combinatie met een stempel. De bandjes waren voorzien van een datum en per dag was er een andere kleur. Met deze polsbandjes konden publiek en sporters vanaf 18 jaar de binnenruimtes op het sportcomplex (toilet, kleedruimtes of bestuurskamer) en het buitenterras betreden. Mensen met een polsbandje hoefden dan niet meer te worden gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. De polsbandjes waren ook geldig voor het betreden van horecagelegenheden in de stad.

Een enthousiaste bezoeker krijgt een polsbandje van het mobiele scanteam. Foto: Gemeente Rotterdam.

“In de eerste fase konden alleen Rotterdamse sportverenigingen, die gelegen waren op drukke sportlocaties in de stad, een beroep doen op de mobiele scanteams,” aldus Percy Isenia van Rotterdam Sportsupport. “Denk hierbij aan drukke locaties als de Oldegaarde, de Hazelaarweg of het Toepad. Later is de mogelijkheid voor sportverenigingen gekomen om de inzet per individuele club in te zetten. Hierbij hanteerden we de criteria dat er minimaal 200 CTB-plichtige personen zich die dag op de sportaccommodatie moesten bewegen. In deze fase hadden de sportverenigingen ook meer vrijheid in het bepalen van de beste locatie voor de mobiele scanteams. En wij hadden op basis van eerdere ervaringen ook meer informatie over hoe we het beste de scanteams gerichter konden inzetten. Zo konden we de verenigingen beter ondersteunen en richting de gemeente konden we beter aangeven op welke clubs en sportlocaties we moesten focussen.”

Format klaar

Door het wegevallen van de coronamaatregelen hoeven sportverenigingen niet meer te controleren op het coronatoegangsbewijs. Na ruim drie maanden werken hoeven de mobiele scanteams (voorlopig) niet meer worden ingezet. Isenia: “Laten we hopen dat corona ook na de zomer wegblijft. Maar mocht het virus terugkomen, dan ligt het format klaar om deze scanteams direct weer succesvol in te zetten bij Rotterdamse sportverenigingen.”   

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot de scanteams, kun je rechtstreeks contact opnemen met Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Lennert van Driel

Lennert van Driel

contentspecialist

Het kabinet versoepelt per vrijdag 18 februari de coronamaatregelen. Zo mogen kantines langer open blijven en is het coronatoegangsbewijs (CTB) niet meer verplicht om buitensportaccommodaties te betreden. In dit artikel een overzicht met de wijzigingen ten opzichte van de eerder geldende maatregelen.

Sport

Voor sportbeoefening gold geen beperking qua opening en dat blijft ook zo na vrijdag 18 februari. Verder:

 • De sportkantine mag open tot 1 uur ’s nachts, mits dat binnen reguliere exploitatievergunning is toegestaan.
 • Toeschouwers zijn tot 1 uur ‘s nachts toegestaan op de sportaccommodatie.
 • Binnensport, zwembaden, sportkantines zijn CTB-locaties. Zolang daar minder dan 500 personen per zelfstandige ruimte zijn vervalt daar de 1,5 meter, is een vaste zitplek niet meer verplicht en hoeft er geen mondkapje meer gedragen te worden (zoals nu verplicht bij verplaatsing). Indien er meer dan 500 personen/bezoekers zijn dan is een vaste zitplek en mondkapje bij verplaatsing wel verplicht, maar geldt de 1,5 meter regel niet meer.
 • Buitensportcomplexen zijn geen CTB-locaties meer. Buiten geldt echter nog steeds de placeringsplicht en dat er 1,5 meter afstand moeten worden gehouden. Voor de binnenruimte van een buitensportaccommodaties (zoals kantine en kleedkamers) is het CTB verplicht en gelden ook de regels voor de binnensport.

Scouting

Voor scoutinggroepen gelden de coronaregels zoals deze zijn gecommuniceerd door Scouting Nederland.

Het CTB blijft nog tot 25 februari gelden op alle locaties waar die nu al getoond moet worden. Daarna wordt afscheid genomen van het CTB op locaties waar minder dan 500 mensen binnen zijn, de verplichte 1,5 meter afstand, het dragen van een mondkapje bij verplaatsing in de kantine en een vaste zitplaats in bijvoorbeeld zwembaden of kantines.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen Liesbeth van der Meer en Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.

Sinds vorige week zijn de amateursportcompetities weer hervat en is – onder voorwaarden – publiek weer welkom. De versoepelende maatregelen betekenen ook dat sportverenigingen de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) weer moeten uitvoeren. Om verenigingen (deels) te ontlasten in dit werk, stelt de gemeente Rotterdam scanteams beschikbaar waar clubs een beroep op kunnen doen. De scanteams werden eerder ook al succesvol ingezet op drukke sportlocaties in de stad.

De controle op het coronatoegangsbewijs is nog steeds de primaire verantwoordelijkheid van verenigingen, maar de polsbandjes kunnen wat druk wegnemen bij de vrijwilligers die de controle uitvoeren. Rotterdamse sportverenigingen kunnen in ieder geval tot en met het weekend van zaterdag 26 en zondag 27 maart en beroep doen op de scanteams. Een voorwaarde is dat er bij verenigingen minimaal 200 CTB-plichtige personen aanwezig zijn op de sportaccommodatie gedurende de dag. Een polsbandje geeft ook toegang tot de horecagelegenheden in Rotterdam.

Een enthousiaste bezoeker krijgt een polsbandje van het scanteam. Foto: Gemeente Rotterdam.

Hoe werkt het?

Voor de herkenbaarheid en opslag van de materialen maakt het scanteam gebruik van witte bakfietsen en jassen. Het team zal de QR-codes scannen, legitimatie checken, de verplichte gezondheidscheck afnemen en vervolgens polsbandjes in combinatie met een stempel uitreiken. De bandjes zijn voorzien van een datum en per dag een andere kleur. Met deze polsbandjes kunnen publiek en sporters vanaf 18 jaar de binnenruimtes op het sportcomplex (toilet, kleedruimtes of bestuurskamer) en het buitenterras betreden. Mensen met een polsbandje hoeven dan niet meer te worden gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Let op! De polsbandjes zijn een extra dienst en geen verplichting. Ook zonder QR-code of polsbandje is iedereen welkom op het sportpark. De binnenruimtes, zoals kantines, zijn ook toegankelijk zonder polsbandje, mits je het coronatoegangsbewijs kunt voorleggen. 

Aanmelden

Wil jouw vereniging gebruik maken van een scanteam? Meld je dan voor uiterlijk vrijdag 11 februari 12.00 uur aan via deze link. Geef hierbij ook duidelijk aan welke speelweekenden je graag een scanteam zou willen ontvangen. Zodra Rotterdam Sportsupport je gegevens heeft ontvangen, nemen we  zo spoedig mogelijk contact op. Hierbij zullen we ook checken of jouw vereniging aan de minimaal 200 aanwezige CTB-plichtige personen voldoet.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot de scanteams, kun je rechtstreeks contact opnemen met Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Paul Baans

Paul Baans

verenigingsconsulent Financiën

Vanaf woensdag 26 januari mogen de amateursportcompetities (zowel binnen- als buitensport) worden hervat. Ook is publiek onder voorwaarden weer welkom bij sportwedstrijden. Dat maakte het kabinet bekend in de laatste persconferentie.

Vanaf woensdag 26 januari gelden de volgende coronamaatregelen voor sportverenigingen en scoutinggroepen:

Sport

Algemeen

 • Sportbeoefening individueel en in groepen is toegestaan. Zowel binnen als buiten (dus ook zwemmen binnen) en voor zowel jeugd als volwassenen.
 • Er zijn geen beperking qua tijden voor sportbeoefening. Er kan dus ook in de avond gesport worden.
 • Voor buiten- en binnensport is de 1,5 meter capaciteit van toepassing. Dat betekent dat zorg moet worden gedragen dat de 1,5 meter kan worden aangehouden op en in een sportcomplex. Het mag dus niet dusdanig druk zijn dat dit op plekken niet mogelijk is. 1,5 meter capaciteit komt in de praktijk veelal neer op 1/3 van de reguliere capaciteit.
 • Voor binnensportaccommodaties geldt naast de 1,5 meter capaciteitsnorm een maximumcapaciteit van 1250 personen per zelfstandige ruimte.
 • De 1,5 meter blijft gelden ook tijdens de sportbeoefening als dit kan. Indien noodzakelijk voor de sportbeoefening, bijvoorbeeld bij judo of tijdens voetbalwedstrijden mag de 1,5 meter afstand losgelaten worden. Bij bijvoorbeeld een groepsles geldt de 1,5 meter wel.
 • Kleedkamers en douches mogen open wel geldt hiervoor een CTB (coronatoegangsbewijs)-controle voor mensen van 18 jaar en ouder.

Toeschouwers

 • Publiek bij sport (amateur en professioneel) is toegestaan. Ook bij zwemlessen.
 • Bij amateursport geldt het CTB voor toeschouwers alleen voor binnensportlocaties en vanaf 18 jaar.
 • Toeschouwers/bezoekers dienen geplaceerd te worden. Of dit alleen gaat om een een vaste zitplaats of dat ook staplaatsen zijn toegestaan, wordt later bekend.

Coronatoegangsbewijs (CTB)

 • Bij binnensportlocaties geldt een CTB-plicht vanaf 18 jaar voor alle bezoekers en sporters e.d.)
 • Vrijwilligers en beroepsmatig aanwezige personen zijn uitgezonderd van de CTB-plicht.
 • De CTB-plicht geldt ook voor ouders die kinderen helpen omkleden bij zwemmen.
 • Personen die noodzakelijke begeleiding bieden bij het sporten van kinderen tot en met zeventien jaar met een beperking hoeven geen CTB te tonen.
 • Op buitensportcomplexen geldt voor de buitenruimte geen CTB.
 • Om binnenruimtes op een buitensportcomplex te betreden geldt wel een CTB-plicht. Om toegang tot kleedkamers, douches, vergaderruimte, sportkantine of andere binnenruimtes te verkrijgen is vanaf 18 jaar een CTB-verplicht.

Horeca

 • De horeca mag open tussen 05.00 en 22.00 uur. Bij sportkantines geldt hiervoor een CTB-plicht vanaf 18 jaar. De CTB-plicht geldt ook voor het terras.
 • In de horeca is een vaste zitplaats verplicht.
 • Een mondkapje is verplicht vanaf 13 jaar, ook bij verplaatsingen. Alleen op de vaste zitplaats mag het mondkapje af.
 • Afhaal bij een sportkantine is toegestaan zonder CTB, mits dit afgescheiden is van de rest van de kantine en consumpties niet in de binnenruimte of op het terras worden genuttigd. Het creëren of laten ontstaan van een alternatief terras elders op het complex is niet toegestaan.

Mondkapjes

 • Mondkapjes binnen zijn vanaf 13 jaar verplicht behalve tijdens de daadwerkelijke sportbeoefening. Dit geldt voor binnensportlocaties en voor binnenruimtes op een buitensportcomplex (kleedkamer, toilet, kantine etc).
 • Publiek mag alleen op de vaste zitplaats het mondkapje af doen.
 • Buiten geldt het advies om op sportcomplexen waar het druk is een mondkapje te dragen. Behalve tijdens de daadwerkelijke sportbeoefening.

Scouting

 • Het beoefenen van scouting zowel binnen als buiten voor alle leeftijden is toegestaan tussen 05.00 en 22.00 uur.
 • Voor de binnenruimte geldt vanaf 18 jaar een CTB-plicht.
 • Voor binnenlocaties is het dragen van een mondkapje vanaf 13 jaar verplicht bij verplaatsing in het gebouw.
 • Zowel op het buiten- als binnenterrein van de scouting is de 1,5 meter capaciteit van toepassing. Dat betekent dat zorg moet worden gedragen dat de 1,5 meter kan worden aangehouden.
 • De horeca van scoutinglocaties mag open. Daarbij geldt een CTB plicht vanaf 13 jaar. In de horeca is een vaste zitplaats verplicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen Liesbeth van der Meer en Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Liana Landman

Liana Landman

projectleider Vitale sportverenigingen / verenigingsconsulent Accommodatie en Organisatie

Voor sportverenigingen is per zaterdag 15 januari onder voorwaarden meer mogelijk. Binnen- en buitensportlocaties zijn geopend en wedstrijden en trainingen onderling op de eigen club zijn toegestaan. Verder blijft het dragen van een mondkapje en het gebruik van het coronatoegangsbewijs (in sommige situaties) nog verplicht. 

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op 14 januari om 20.11 uur. Bron: Rijksoverheid.

Regels voor de sport

Iedereen mag binnen en buiten sporten. De volgende regels gelden:

 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen. 
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld in de kleedkamers of toiletten. Er zijn uitzonderingen.
 • Alleen onderlinge wedstrijden en trainingen met teams van de eigen club zijn toegestaan. Topsporters en topsportcompetities zijn uitgezonderd.
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek aanwezig. Dit geldt voor amateursport. En voor de professionele sport.
 • Sportkantines zijn alleen open voor afhaal.
 • Kleedkamers, toiletten en douches zijn open.
 • Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen als dat door de aard van de sport niet mogelijk is.

Coronatoegangsbewijzen

Een coronatoegangsbewijs is verplicht voor sporters van 18 jaar en ouder:

 • op binnensportlocaties zoals: sportscholen, sportzalen en zwembaden. Bij lessen, trainingen, recreatief sporten en bij wedstrijden.
 • die gebruikmaken van faciliteiten binnen op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en toiletten.

Een coronatoegangsbewijs is niet verplicht voor:

 • vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. Dit betekent dat zowel betaalde als vrijwilligers geen coronatoegangsbewijs hoeven te laten zien op het moment dat zij een functie voor de sport vervullen in een binnensportlocatie. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.
 • professionele sporters. Dit geldt bijvoorbeeld voor voetballers in de ere- en eerste divisie en voor sporters in topcompetities.
 • afhaal bij sportkantines. Zonder coronatoegangsbewijs kan gebruik gemaakt worden van de afhaalfunctie in sportkantines.

Mondkapjes

Mondkapjes zijn verplicht voor sporters vanaf 13 jaar op:

 • binnensportlocaties, behalve tijdens het sporten.
 • binnenfaciliteiten op buitensportlocaties, zoals kleedkamers en de sportkantine.

Zwemles

 • Kinderen tot 18 jaar hebben geen coronatoegangsbewijs nodig.Ouders mogen hun kinderen helpen met omkleden. Zij moeten een coronatoegangsbewijs laten zien. 
 • Er zijn geen ouders en begeleiders als publiek aanwezig.

Ook bij het zwemmen gelden de basisregels.

Publiek bij sporten binnen en buiten

 • Wedstrijden binnen en buiten worden gespeeld zonder publiek. Ook bij trainingen en andere activiteiten is geen publiek. Dit geldt voor amateurs en voor professionals. 
 • Sportlocaties zijn alleen toegankelijk voor vrijwilligers of personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten op de sportlocatie. 

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen Liesbeth van der Meer en Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bellen naar 06 13 64 29 22. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.   

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marco van de Geer

Marco van de Geer

pedagogisch adviseur

De ruimte voor de jeugd om buiten te sporten wordt verruimd. Het demissionaire kabinet heeft besloten dat jongeren tot en met 17 jaar vanaf 11 januari tot 20.00 uur op de velden actief mogen zijn. De binnensportlocaties blijven nog steeds gesloten.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 4 januari 2022 om 15.55 uur.

Algemene richtlijnen

 • Alle binnensportsportaccommodaties zijn gesloten; 
 • Sporten op buitensportlocaties is mogelijk voor alle leeftijden tussen 05.00 en 17.00 uur.
  – Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is dit tijdstip verruimd naar 20.00 uur. Zij kunnen buiten sporten en onderlinge wedstrijden spelen op de eigen club; zij hoeven daarbij geen 1,5 meter afstand te houden.
  – Voor volwassenen vanaf 18 jaar is buiten sporten tot 17.00 uur toegestaan met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand, exclusief instructeur;
  – De toiletruimten zijn toegankelijk; de kleedkamers en de sportkantine niet.
 • Georganiseerd buiten in de openbare ruimte sporten is ook na 17.00 uur toegestaan. Dat mag met maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand exclusief instructeur. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om samen te fietsen, hardlopen, bootcampen of fitnessen in het park. Meerdere kleine groepjes worden gezien als een groot georganiseerd verband en is niet toegestaan;
 • Houd 1,5 meter afstand van elkaar:
  – iedereen van 18 jaar en ouder houdt 1,5 meter afstand tot volwassenen en jongeren vanaf 13 jaar;
  – kinderen tot en met 12 jaar hoeven tot elkaar en tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden;
  – jongeren van 13 tot en met 17 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar; de 1,5 meter afstand is niet verplicht tijdens het toegestane sporten indien dat nodig is voor de sportbeoefening;
  – in ruimten waar een coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht is, is het dragen van een mondkapje verplicht wanneer men zich gaat verplaatsen.
 • Voor een afhaalpunt binnen is het CTB niet verplicht op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden, zodat de CTB-plichtigen zich niet mengen met mensen die afhalen;
 • Voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn (zowel betaald als vrijwillig) geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen als ze voor het uitoefenen van hun functie aanwezig moeten zijn. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers;
 • Sporters die klaar zijn met hun sportactiviteit worden daarna bezoekers en moeten vanuit die hoedanigheid de sportvelden, tribunes en ruimten op de sportaccommodatie verlaten.

Horeca en sport

De sportkantines vallen onder de regelgeving voor de horeca en zijn derhalve gesloten. Het afhalen van eten en drinken bij een afhaalpunt is wel mogelijk zonder coronatoegangsbewijs. Bij afhalen binnen geldt dan wel een mondkapjesplicht.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen Liesbeth van der Meer en Percy Isenia via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bellen naar 06 13 64 29 22. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.    

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.   

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Saskia Grootens

Saskia Grootens

verenigingsconsulent Overschie en Hillegersberg-Schiebroek.

Om het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen heeft het kabinet strengere maatregelen genomen. Per zondag 28 november zijn binnen- en buitensportlocaties gesloten tussen 17.00 en 5.00 uur. Op veel plekken is een coronatoegangsbewijs (CTB) nog steeds verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. In dit artikel een overzicht met de belangrijkste coronamaatregelen voor sportverenigingen.

Dit artikel is voor het laatst gewijzigd op maandag 29 november om 10.53 uur.

 • Alle sportlocaties (binnensport en buitensport) zijn tussen 17:00 en 5:00 uur gesloten.
 • Op binnensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Er zijn uitzonderingen (zie hiervoor de tekst in dit artikel bij veelgestelde vragen).  
 • Op buitensportlocaties is een coronatoegangsbewijs verplicht bij gebruik van voorzieningen binnen. Bijvoorbeeld de kleedkamers of de sportkantine. Er zijn uitzonderingen (zie hiervoor de tekst in dit artikel bij veelgestelde vragen).
 • Bij binnen en buiten sporten is geen publiek toegestaan. Dit geldt voor de amateursport en voor de professionele sport.
 • Georganiseerd buiten sporten na 17:00 uur is toegestaan met maximaal 4 personen (exclusief instructeur) op 1,5 meter afstand. Hierbij kan gedacht worden aan fitness, bootcamp een georganiseerde training van een sportvereniging buiten het normale complex.
 • Ook voor georganiseerde jeugdactiviteiten in de buitenruimte, zoals scouting of welzijnsactiviteiten, geldt dat deze na 17.00 uur buiten alleen zijn toegestaan met maximaal vier personen. Ook hier zijn begeleiders uitgezonderd van het maximaal aantal personen.
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht bij wedstrijden en trainingen.
 • Net als voor de horeca geldt ook voor sportkantines (en buitenterrassen) een placeringsplicht. Placeren betekent het toewijzen van een vaste zitplaats. Placeren dient plaats te vinden op 1,5 meter tenzij het bewoners van één adres betreft of kinderen tot en met 12 jaar of 13 t/m 17 jaar indien er geen volwassenen aan tafel zitten. Bij verplaatsing binnen de horeca geldt een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar). Zodra men aan tafel zit mag het mondkapje af.
 • Voor binnensport geldt dat een locatie voor 100% bezet mag zijn zolang de 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
 • In alle binnenruimtes van sportlocaties geldt een mondkapjesplicht (vanaf 13 jaar) en het houden van 1,5 meter afstand (kinderen van 13 t/m 17 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden), behalve tijdens de daadwerkelijk sportbeoefening. Dus wel bij overige verplaatsing in de sportschool, de gymzaal, in de kleedkamer etc. Dit geldt ook voor personeel en vrijwilligers, tenzij dit de veilige uitoefening werkzaamheden niet mogelijk maakt en tenzij personeel geplaceerd is.

Veelgestelde vragen

Zijn kleedkamers en douchegelegenheden toegankelijk?
Ja, deze zijn toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Dit geldt zowel voor binnen- als buitensportlocaties. Uiteraard nog wel met inachtneming van de basismaatregelen.

Wanneer is een coronatoegangsbewijs (CTB) noodzakelijk?
Sporters vanaf 18 jaar moeten bij het betreden van een binnensportlocatie gecontroleerd worden op een CTB. Sporters bij buitensportlocaties worden buiten niet gecontroleerd, maar moeten bij het betreden van een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) wel een CTB tonen.  De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.

Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?
Nee, personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten zijn generiek uitgezonderd van de CTB verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage, alle vrijwilligers.

Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd?
In zijn algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken voor zover dat mogelijk is met inachtneming van de 1,5 meter afstandsregel.
Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (bijv. bij schaatsaccommodaties) zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen en mogen langs de lijn of op de tribune plaatsnemen en/of (na vertoon van CTB) ook in de sportkantine.

Is de sportkantine en het terras toegankelijk?
Ja, de sportkantine en het terras zijn toegankelijk op vertoon van het coronatoegangsbewijs. In de sportkantine en op het terras gelden vaste zitplaatsen. De openingstijden zijn van 05.00 uur tot 17.00 uur.

Wat zijn de regels over een afhaalpunt binnen en/of buiten?
Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs.
Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden zijn zodat de CTB-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen.

Mogen andere activiteiten dan sport in sportaccommodaties plaatsvinden (o.a. vergaderen, opleiden en andere bijeenkomsten)?
Voor andere activiteiten dan sport in sportaccommodaties (o.a. vergaderen, opleiden en andere bijeenkomsten) gelden andere rijksoverheidsmaatregelen dan die van sport. Bijvoorbeeld over thuiswerken, sociaal ontmoeten etc. Hierbij is leidend: Gebruik je gezond verstand, verminder sociale contacten, voorkom reisbewegingen en werk thuis indien mogelijk.
Dus doe vergaderingen (ALV, bestuur en commissie) en theorie-opleidingen zoveel mogelijk online. Praktijkopleidingen binnen de sportmaatregelen kunnen wel live.

Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?
Momenteel zijn er geen specifieke landelijke steunmaatregelen voor de sport. We zijn in afwachting of de Rijksoverheid een nieuw steunpakket gaat invoeren als de impact van nieuwe maatregelen voor de sport daar aanleiding toe geeft. Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben jouw vereniging wel degelijk iets te bieden, namelijk:

 1. Gratis financiële APK voor sportverenigingen
  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.
 1. Steunfonds vitale verenigingen
  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Een totaaloverzicht van alle maatregelen lees je in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Klik hier om de veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden te lezen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker

Artikel laatst gewijzigd op zondag 14 november om 10.30 uur

De komende drie weken zijn bij amateursportwedstrijden geen toeschouwers toegestaan en wordt het coronatoegangsbewijs (CTB) op meer plekken gevraagd. De aangescherpte maatregelen gingen zaterdag 13 november om 18.00 uur in en duren in elk geval tot zaterdag 4 december. Het is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds gisteren 18.00 uur zijn het ‘Protocol Verantwoord Sporten’ en de FAQ van NOC*NSF bijgewerkt. Op basis van de vragen die wij afgelopen dagen kregen hierbij een greep uit het actuele Sportprotocol:  

 • Is publiek toegestaan op sportaccommodaties?
  Publiek is niet toegestaan bij trainingen en wedstrijden in de amateursport en de professionele sport. Spelers wordt gevraagd zo spoedig mogelijk na hun training of wedstrijd het complex weer te verlaten.
 • Is de 1,5 meter afstand een verplichting?
  Houd voor en na het sporten 1,5 meter afstand; en doe dat ook op plekken waar geen coronatoegangsbewijs verplicht is.
 • Geldt de CTB-plicht ook voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn?
  Nee, personen die als vrijwilliger werkzaamheden verrichten zijn uitgezonderd van de CTB-verplichting. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, arbitrage en alle andere vrijwilligers.

  Ook rij-ouders vallen hieronder als zij door de afstand tussen sportlocatie en huis niet de mogelijkheid hebben tussendoor naar huis te gaan. De oproep is om het aantal ouders tot een minimum te beperken.

  Let op: Bij sporthallen waar de verhuurder de CTB-controle doet is het goed om hier vooraf afspraken over te maken.
 • Wat zijn de regels over een afhaalpunt binnen en/of buiten?
  Buiten de sportkantine kan een afhaalpunt worden ingezet en dan hoeft er ook geen check gedaan te worden op het coronatoegangsbewijs. Dit afhaalpunt mag ook na de verplichte kantinesluitingstijd van 20.00 uur nog open zijn.

  Voor een afhaalpunt binnen geldt ook een uitzondering op de CTB-plicht: op voorwaarde dat gebruik van een mondkapje verplicht is en het afhaalpunt goed is afgescheiden zodat de ctb-plichtigen niet mengen met mensen die afhalen.
 • Zijn mondkapjes verplicht wanneer er vanwege sportactiviteiten personen uit meerdere huishoudens in dezelfde auto zitten?
  Er is hiervoor geen landelijke regel, stem gezamenlijk af over het dragen van een mondkapje.
 • Zijn er specifieke steunmaatregelen voor de sport?
  Momenteel zijn er geen specifieke landelijke steunmaatregelen voor de sport. We zijn in afwachting of de Rijksoverheid een nieuw steunpakket gaat invoeren als de impact van nieuwe maatregelen voor de sport daar aanleiding toe geeft. Gemeente Rotterdam en Rotterdam Sportsupport hebben jouw vereniging wel degelijk iets te bieden, namelijk:
 1. Gratis financiële APK voor sportverenigingen
  Heeft jouw vereniging voldoende zicht op hoe het tijdens de coronacrisis financieel gaat, zowel op korte als op lange termijn? Wil je als bestuur kunnen sturen in deze moeilijke periode en weten van welke compensatiemaatregelen, fondsen en subsidies je mogelijk gebruik kunt maken? Vraag dan nu de (gratis) financiële APK voor verenigingen aan!

  Verenigingsconsulent financiën Paul Baans van Rotterdam bekijkt de financiële situatie van jouw club. Het doel van de scan is om jouw bestuur te spiegelen, dan wel te voorzien van inzichten waarmee je nog beter een koers kunt kiezen om de crisis door of uit te komen. De verenigingsconsulent financiën van kijkt samen met de penningmeester de begroting en exploitatie bekijken. Als uit de scan blijkt dat jouw vereniging door bijvoorbeeld fondsen en subsidiemogelijkheden per direct de financiële uitgangspositie kan verbeteren, dan helpen we daar graag mee. Interesse? Stuur dan een mailtje naar p.baans@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010-24 29 315.
 2. Steunfonds vitale verenigingen
  Daarnaast is in Rotterdam een steunfonds vitale verenigingen van ruim €260.000 beschikbaar gesteld voor verenigingen die door de coronacrisis dreigen om te vallen. Rotterdam Sportsupport heeft een stappenplan ontwikkeld om te bepalen of de financiële situatie van een sportvereniging daadwerkelijk acuut is en de club in aanmerking komt voor het steunfonds. Wanneer er voor de coronacrisis sprake was van een gezonde financiële huishouding en indien andere tegemoetkomingen, kwijtscheldingen en creatieve oplossingen niet voldoende zijn, kan een vereniging aanspraak maken op het fonds. Lees hier meer.

Een totaaloverzicht van alle maatregelen lees je in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF. Klik hier om de veelgestelde vragen (FAQ) en antwoorden te lezen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse

De komende drie weken zijn bij amateursportwedstrijden geen toeschouwers toegestaan. De aangescherpte maatregelen gaan zaterdag 13 november om 18.00 uur in en duren in elk geval tot zaterdag 4 december. Het is een van de maatregelen die het demissionaire kabinet heeft genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Artikel laatst gewijzigd op vrijdag 12 november om 19.51 uur

Zodra we meer informatie hebben over de verdere uitwerkingen van de nieuwe coronamaatregelen verwerken we dat op onze website.

Vragen

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op binnensportlocaties? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

Het kabinet heeft extra maatregelen genomen om de snelle verspreiding van het virus af te remmen. Vanaf zaterdag 6 november geldt het coronatoegangsbewijs (CTB) op meerdere plekken in de samenleving. Ook sportverenigingen moeten intensiever controleren op het coronatoegangsbewijs. Een overzicht met het laatste nieuws over corona en sport in Rotterdam. 

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 4 november om 16:30 uur.  

Let op! In tegenstelling tot eerdere berichtgeving trekt het demissionair kabinet het plan deels in om het coronatoegangsbewijs in te voeren in de amateursport. Zo hoeven sporters en publiek op buitensportaccommodaties, als zij buiten blijven, niet te worden gecontroleerd op het coronatoegangsbewijs. Het toegangsbewijs is vanaf zaterdag 6 november wel verplicht voor: 

 • Publiek en sporters vanaf 18 jaar op binnensportlocaties, inclusief sportkantines. 
 • Publiek en sporters vanaf 18 jaar op buitensportlocaties die binnenruimtes op het sportcomplex betreden (toilet, kleedruimtes of bestuurskamer) en op het buitenterras.

Overige aandachtspunten

 • In Rotterdam verzorgt Sportbedrijf Rotterdam, de exploitant van bemande binnensportlocaties (sporthallen), de controle van coronatoegangsbewijzen aan de deur. Aangezien de controleurs geen kennis hebben van eventuele vrijwilligersfuncties van bezoekers kiest het Sportbedrijf ervoor om ALLE bezoekers van 18 en jaar en ouder te controleren. Als je als vereniging wel gebruik wil maken van de uitzonderingsregel, neem dan contact op met de locatiemanager om hier afspraken over te maken.  
 • Eten en drinken afhalen bij de sportkantines op buitensportcomplexen mag wel zonder CTB-check zolang het afhaalpunt buiten is en niet binnen en het afgehaalde eten en drinken niet op het terras wordt genuttigd.  
 • Het gebruik van een mondkapje is niet verplicht op plaatsen waar er een CTB-controle plaatsvindt zoals de sportkantines, kleedkamers en de binnensportaccommodaties. 
 • Er zullen vanuit de gemeente controles gaan plaatsvinden op het naleven van de CTB-check maar hierbij zal ook gelijk worden gekeken naar andere zaken zoals het op orde hebben van de horecavergunning en het schenken van alcohol aan alleen meerderjarigen. Wees hier dus extra scherp op.  
 • Checkbij de verhuurder van jouw accommodatie wie verantwoordelijk is voor de CTB-controle en maak hier duidelijke afspraken over met elkaar.

Wat kan Rotterdam Sportsupport voor jouw vereniging betekenen?

Graag helpen we ook jouw vereniging bij dit vraagstuk. De verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport doen dit door gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing en desgevraagd met advies en/of praktische tips te komen. We brengen verenigingen eventueel ook graag in contact met andere verenigingen die voor bepaalde oplossingen hebben gekozen. Verder: 

 • Kunnen we de huidige regels omtrent coronamaatregelen uitleggen en waar nodig verduidelijken, toegepast op de situatie bij de vereniging. 
 • Kunnen we bij jouw vereniging langskomen om te kijken hoe de controle op het CTB het beste kan worden uitgevoerd. We denken graag mee in oplossingen op jouw locatie. 
 • Kunnen we meehelpen in het werven van vrijwilligers voor de functie van controleur op het CTB. 
 • Kunnen we de persoon die verantwoordelijk is voor de controle op het CTB, indien nodig, helpen/trainen in het aanspreken van mensen.  
 • Kunnen we bij veel hulpvragen een centrale (digitale) bijeenkomst organiseren waarbij zowel expertconsulenten van Rotterdam Sportsupport als andere clubs jouw club op weg kunnen helpen. 
 • Kunnen we meedenken bij de organisatie van grote evenementen/bijeenkomsten op de club. Wanneer toegangscontrole daar leidt tot organisatorische knelpunten kan in overleg bekeken worden of er met corona polsbandjes gewerkt kan worden, zoals dat door de gemeente bij andere horeca en evenementen wordt gefaciliteerd.

Vragen

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen. 

Heb je als sportvereniging een specifieke vraag over de sportaccommodatie en/of de uitvoering van de controles op een binnensportlocatie? Neem dan contact op met Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 08 80.  

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde

Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen van 13 jaar en ouder een coronatoegangsbewijs nodig voor het betreden van (een gedeelte van) de sportkantine. Naar aanleiding van de berichtgeving in de landelijk media over achterblijvende controles door o.a. sportverenigingen en de toenemende besmettingscijfers, wil de Rijksoverheid dat gemeenten strikter gaan handhaven. De komende weken worden ook in Rotterdam controles door handhavers verwacht bij sportverenigingen. Voor sommige verenigingen is de controle op het coronatoegangsbewijs een (organisatorische) uitdaging. Rotterdam Sportsupport kan jouw vereniging ondersteunen bij dit vraagstuk. 

Wij zijn trots op de veerkracht die verenigingen tonen en op de creatieve manieren van verenigen die we in onze stad al ruim 1,5 jaar lang zien ontstaan. We begrijpen dat de coronamaatregelen al lange tijd groot effect hebben op verschillende onderdelen van jouw vereniging. Het controleren op coronatoegangsbewijzen is een nieuwe, in een reeks van vele uitdagingen waarmee verenigingen worden geconfronteerd. Rotterdam Sportsupport spant zich maximaal in om jouw club zo goed mogelijk hierbij te helpen.

Het coronatoegangsbewijs: hoe zat het ook alweer? 

Het coronatoegangsbewijs toont aan dat je bent gevaccineerd, de afgelopen 24 uur negatief bent getest of hersteld bent van corona. Vanaf 13 jaar en ouder moet het gebruik van het coronatoegangsbewijs worden gecontroleerd bij betreding van (een gedeelte van) de sportkantine. Testen blijft gratis voor iemand die geen herstel- of vaccinatiebewijs heeft. Met de CoronaCheck-app kan je het coronatoegangsbewijs ophalen en met de CoronaCheck Scanner controleer je de geldigheid van het CTB.
      De uitbater/beheerder van de sportkantine is verantwoordelijk voor de controle. In veel gevallen is dat het bestuur van een sportvereniging. Lees hier de regels en aandachtspunten. Op dit moment zien we dat een gedeelte van de verenigingen ervoor kiest om te werken met afhaalroutes en/of een apart horecagedeelte. Het komt echter ook voor dat er niet of nauwelijks controle door de club wordt uitgevoerd bij sportkantines. Met de omslag naar slechter weer voorzien we dat bezoekers van het afhaalgedeelte zich mogelijk langer ophouden in de ruimte dan strikt noodzakelijk en toegestaan. We willen benadrukken dat het voor verenigingen die de mogelijkheden tot het consumeren in de kantine aanbieden belangrijk is om de controle te blijven uitvoeren.

Wat kan Rotterdam Sportsupport voor jouw vereniging betekenen?

Graag helpen we ook jouw vereniging bij dit vraagstuk. We faciliteren afstemmingsoverleggen voor verenigingen met vragen en we vragen bij een steekproef van verenigingen uit waar de knelpunten en behoeften liggen. De verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport doen dit door gezamenlijk te zoeken naar een passende oplossing en desgevraagd met advies en/of praktische tips te komen. We brengen verenigingen eventueel ook graag in contact met andere verenigingen die voor bepaalde oplossingen hebben gekozen. Verder:

 • Kunnen we de huidige regels omtrent coronamaatregelen uitleggen en waar nodig verduidelijken, toegepast op de situatie bij de vereniging.
 • Kunnen we bij jouw vereniging langskomen om te kijken hoe de controle op het CTB het beste kan worden uitgevoerd. We denken graag mee in oplossingen op jouw locatie.
 • Kunnen we meehelpen in het werven van vrijwilligers voor de functie van controleur op het CTB.
 • Kunnen we de persoon die verantwoordelijk is voor de controle op het CTB, indien nodig, helpen/trainen in het aanspreken van mensen. 
 • Kunnen we bij veel hulpvragen een centrale (digitale) bijeenkomst organiseren waarbij zowel expertconsulenten van Rotterdam Sportsupport als andere clubs jouw club op weg kunnen helpen.
 • Kunnen we meedenken bij de organisatie van grote evenementen/bijeenkomsten op de club. Wanneer toegangscontrole daar leidt tot organisatorische knelpunten kan in overleg bekeken worden of er met corona polsbandjes gewerkt kan worden, zoals dat door de gemeente bij andere horeca en evenementen wordt gefaciliteerd.

Heeft jouw vereniging behoefte aan ondersteuning? Neem dan contact met het coronameldpunt van Rotterdam Sportsupport via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 40 89 29 85.

Wat kun je als vereniging doen?

 • Maak als bestuurder goede afspraken met de uitbater/beheerder van de kantine, de coronacommissie en/of barcommissie over het uitvoeren van de controle op het CTB.
 • Wijs een ‘corona verantwoordelijke’ aan die de controle op het CTB kan verzorgen.
 • Informeer de eigen leden en bezoekers van andere verenigingen, vooraf zo goed mogelijk over de maatregelen die gelden in het clubhuis, de kantine en/of op het terras en over het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Dit kan via de website, sociale media of WhatsApp. Bekijk dit voorbeeld van CWO uit Vlaardingen.
 • Voorkom bij de toegangscontrole zoveel mogelijk de discussie rondom het CTB. De regels zijn bepaald door de Rijksoverheid en hier heb je als vereniging of vrijwilliger op dat moment geen invloed op. Het niet naleven van de regelgeving kan consequenties hebben voor de club. Vertrek daarom altijd vanuit respect voor elkaars opvattingen, posities en verschillen. Mocht je tips hierover willen? Neem dan contact op met het coronameldpunt van Rotterdam Sportsupport via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 06 40 89 29 85.

In dit artikel lees een totaaloverzicht met praktische tips die je als vereniging kan helpen bij het bepalen en uitvoeren van het beleid.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Antoine Schijf

Antoine Schijf

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

Bij bezoek aan plekken waar het drukker wordt, zoals de sportkantine, heb je een vanaf zaterdag 25 september een coronatoegangsbewijs (CTB) nodig. Het werken met coronatoegangsbewijzen kan voor sportverenigingen leiden tot (organisatorische) uitdagingen. In dit artikel hebben we praktische tips gebundeld en lees je hoe Rotterdam Sportsupport jouw vereniging kan ondersteunen op dit vraagstuk.

Veel sportcompetities zijn eindelijk weer begonnen. Het afgelopen weekenden hebben veel sportverenigingen voor het eerst gewerkt met het CTB. Iedere vereniging geeft hier op zijn eigen manier invulling aan. Op dit moment voeren we proactief gesprekken met sportverenigingen om in kaart te krijgen waar de knelpunten en behoeften liggen. De uitkomsten van deze gesprekken gebruiken we om onze dienstverlenining richting clubs te verbeteren. Wil jouw vereniging ook hierover persoonlijk met ons in gesprek? Neem dan contact op met jouw verenigingsconsulent. We helpen je graag verder!   

Hierbij een overzicht met praktische tips die je als vereniging kan helpen bij het bepalen en uitvoeren van het beleid:

 • Probeer in de eerste plaats de leden vooraf zo goed mogelijk te informeren over de maatregelen die gelden in het clubhuis, de kantine en/of op het terras en over het gebruik van het coronatoegangsbewijs. Informeer je leden via de website, sociale media of WhatsApp. Bekijk dit voorbeeld van CWO uit Vlaardingen.
 • Probeer bij toegangscontrole de discussie rondom het CTB zoveel mogelijk te voorkomen. De regels zijn bepaald door de Rijksoverheid en hier heb je als vereniging of vrijwilliger op dat moment geen invloed op. Het niet naleven van de regelgeving kan consequenties hebben voor de club. Vertrek daarom altijd vanuit respect voor elkaars opvattingen, posities en verschillen.
 • Wijs een ‘corona verantwoordelijke’ aan die de controle op het CTB kan verzorgen.
 • Zorg dat het scannen op een logische plek gebeurt en dat het in één opslag duidelijk is waar er gescand moet worden. Denk daarbij aan looproute en het gebruiken van een aparte in- en uitgang om het scannen zo efficiënt mogelijk te kunnen doen. Ingangen vormen vaak een knelpunt met alle oponthoud en irritatie van dien.
 • Kijk of het mogelijk is om een deel van de sportkantine/horeca af te scheiden van de rest van de ruimte, zodat de sportkantine of het clubhuis ook zonder CTB gebruikt kan blijven worden voor bijvoorbeeld toegang tot kleedkamers, toiletten, bestuurskamer of alleen het afhalen van eten/drinken. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak. Of gebruik een zij- of achteringang om de bezoekers te scheiden.
 • Kijk of het mogelijk is om een tent of overkapping te plaatsen op het terras. Als deze aan minimaal drie zijden ‘open’ is, geldt het als terras en is geen CTB nodig. Dit kan tevens handig zijn in geval van slecht weer in het najaar.
 • Probeer in de in- en uitloop van de kantine zoveel mogelijk te beperken. Maak bijvoorbeeld buiten een punt waar leden hun vuile vaat kunnen zetten of plaats de prijslijsten buiten de kantine zodat de tijd aan de bar verminderd wordt.
 • Werk eventueel al bij binnenkomst op de sportaccommodatie met armbandjes/stempel zodat je bij de kantine geen controle meer hoeft uit te voeren.
 • Voor verenigingen die meerdere ingangen hebben: probeer te werken met één ingang. Dit zorgt voor een overzichtelijkere situatie en je hoeft als vereniging met minder controleurs te werken.
 • Verenigingen kunnen er ook voor kiezen om de kantine te sluiten of alleen te werken met het afhalen van eten/drinken zolang het CTB van toepassing is.
 • Lees hier overige tips die je kunnen helpen bij het handhaven van de coronamaatregelen.

Dit overzicht is mede tot stand gekomen op basis van informatie van de KNLTB

Wat kan Rotterdam Sportsupport voor jouw vereniging betekenen?

Het werken met coronatoegangsbewijzen kan leiden tot (organisatorische) uitdagingen. Graag helpen we jouw vereniging bij dit vraagstuk:

 • De verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport kunnen met jouw vereniging persoonlijk in gesprek. We kijken gezamenlijk in deze gesprekken naar een passende oplossing en kunnen desgevraagd met advies en/of praktische tips komen. Heeft jouw vereniging behoefte aan zo’n persoonlijk gesprek? Neem dan contact met de verenigingsconsulent uit jouw gebied.
 • Op woensdag 6 oktober (19.30 tot 21.00 uur) organiseren we een digitale sessie voor sportverenigingen. Deze sessie is bedoeld voor bestuurders, coronacoördinatoren en overige clubvrijwilligers van Rotterdamse sportverenigingen die betrokken zijn bij de handhaving van het CTB. In deze door Rotterdam Sportsupport begeleide sessie delen verenigingen ervaringen en uitdagingen met elkaar. Heeft jouw vereniging moeite om de coronamaatregelen te handhaven? Of gaat het juist heel goed en wil je deze ervaringen delen met andere clubs? We horen en bespreken het graag met elkaar!  

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Frederik Netten en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 40 89 29 85. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Wim Wisse

Wim Wisse

verenigingsconsulent Charlois en IJsselmonde

Dit jaar is er voor Rotterdamse sportverenigingen een eenmalige aanvullende financiële bijdrage beschikbaar van € 5 per lid van 18 jaar en ouder. Deze financiële ondersteuning voor sportverenigingen in coronatijd is uitsluitend voor verenigingen in Rotterdam die het vitaliteitsonderzoek hebben ingevuld. De eerste uitbetalingen beginnen in de derde week van september. Naar verwachting hebben alle sportverenigingen het geld in de eerste helft van oktober op de rekening.

De coronatijd is voor veel sportverenigingen een enorm uitdagende periode. Onder meer op het thema financiën zien we knelpunten dan wel maken verenigingen zich zorgen. Rotterdam Sportsupport deelt die zorgen en ondersteunt hierin de clubs met deze aanvullende financiële bijdrage die nog bovenop een eventuele Bijdrage Jeugdsport komt. Heb je als vereniging zwaardere financiële knelpunten of moet je interen op reserves waardoor je op langere termijn in de problemen kan komen? Neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent. We helpen je graag verder!

Vragen?

Neem dan contact op met Bryan Bastiaanse via b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Maurits Morsink

Maurits Morsink

verenigingsconsulent organisatie

Per 10 juli zijn vanwege de toenemende besmettingen nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. In dit artikel een overzicht met de belangrijkste maatregelen voor sportverenigingen. Deze maatregelen gelden vooralsnog tot ten minste 13 augustus.

 • Voor sportkantines gelden op dit moment dezelfde plannen als voor de horeca. Dit houdt in dat de kantines om uiterlijk 00.00 uur moeten sluiten en dat voor alle bezoekers een vaste zitplek verplicht is, afhalen mag dus bediening is niet noodzakelijk;
 • In alle eet-en drinkgelegenheden mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Dit geldt binnen en buiten;
 • Entertainment is niet toegestaan. Optredens en beeldschermen niet toegestaan en mag geen harde muziek gedraaid worden.

Een totaaloverzicht van alle maatregelen lees je in het Protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Hier vind je een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Yasemin Cansoy

Yasemin Cansoy

secretaresse

Ook in de zomermaanden is het niet stil in Rotterdam. Er verschillende evenementen en initiatieven in de stad om Rotterdammers in beweging te brengen. Van ZomerTalent010 en Jeugdvakantieland tot de Summer Games en multi-sportplatform Inviplay. Dé kans voor sportverenigingen om zichzelf te presenteren aan de stad en mogelijk nieuwe leden te werven. Een overzicht.

Inviplay

Inviplay is een online multi-sportplatform dat goed aansluit bij de huidige wensen en behoeften van sportverenigingen. Al meerdere Rotterdamse clubs zijn aangesloten op de website. Rotterdam Sportsupport gelooft in de meerwaarde van Inviplay voor sportverenigingen om nieuw sportaanbod op te starten, leden te behouden en nieuwe leden te werven (ook binnen de huidige coronamaatregelen). Ook is het een kans extra inkomsten te genereren van betalende sporters die normaal niet of nauwelijks bij jullie op de vereniging komen. Lees hier meer.

 • Doelgroep: Alle leeftijdscategorieën.
  Wanneer: Doorlopend.
  Wat kun je als vereniging doen: Sportverenigingen kunnen hun aanbod gratis uploaden. Dit kunnen lessen zijn die passen binnen het reguliere aanbod, zoals korfbaltrainingen bij een korfbalvereniging of zwemlessen bij een zwemvereniging, maar het kunnen ook alternatieve sportactiviteiten zijn. Denk bijvoorbeeld aan bootcampoefeningen voor wijkbewoners, een potje voetbal voor dertigers (betaal per keer) of een hardloopclub voor ouders van jeugdleden. Heb je interesse of vragen over het platform? Neem dan contact op met verenigingsconsulent Frederik Netten via f.netten@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder!

De Summer Games

De Summer Games hebben als doel om met extra sport- en spelactiviteiten jongeren in beweging te brengen. Het evenement richt zich voornamelijk op activiteiten voor jongeren van 13 tot 27 jaar en in de periode van de meivakantie tot en met de herfstvakantie. De organisatie werkt met verschillende inschrijfrondes zodat alle geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om een aanvraag in te dienen. Naast financiële ondersteuning kunnen organisaties ook een beroep doen op de kennis en het netwerk van Sociaal Werk Nederland, de Johan Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation. Lees hier meer.

 • Doelgroep: Jongeren van 13 t/m 27 jaar
  Wanneer: Meivakantie t/m herfstvakantie
  Wat kun je als vereniging doen: Verenigingen die interesse hebben om extra sport- en spelactiviteiten te organiseren, kunnen contact opnemen met verenigingsconsulent Percy Isenia via p.isenia@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder en kan ook adviseren over hoe deze kinderen kunnen doorstromen naar een lidmaatschap bij jouw sportvereniging.

Kinderen springen in de lucht op het sportveld
In Rotterdam zijn deze zomer diverse evenementen en initiatieven. Sluit jouw vereniging ook aan?

Zomertalent010

Met ZomerTalent010 gaan kinderen twee weken lang aan de slag met taal, muziek, kunst, sport, wetenschap, techniek, weerbaarheid & beroepsoriëntatie. ZomerTalent010 wordt georganiseerd op locaties in de wijk. De activiteiten vinden plaats in kleine groepjes met een vaste docent en mentor. Kinderen krijgen daardoor persoonlijke aandacht en heeft altijd een vast aanspreekpunt. Lees hier meer.

 • Doelgroep: Basisscholieren groep 6, 7 en 8.
  Wanneer: 26 juli t/m 6 augustus.
  Wat kun je als vereniging doen: Verenigingen die interesse hebben om kinderen bij dit evenement te enthousiasmeren voor een proefles bij hun sport(vereniging), kunnen contact opnemen met verenigingsconsulent Percy Isenia via p.isenia@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder en kan ook adviseren over hoe deze kinderen kunnen doorstromen naar een lidmaatschap bij jouw sportvereniging.

Jeugdvakantieland

Rotterdam Ahoy is ook dit jaar weer omgetoverd tot het grootste speelplein van de stad. Tijdens dit evenement kunnen kinderen kennismaken met spectaculaire en vooral leuke (sport)activiteiten. Een mooi moment, ook voor sportverenigingen, om jezelf te presenteren aan de stad! Lees hier meer.

 • Doelgroep: Kinderen (2 t/m 12 jaar)
  Wanneer: 16 t/m 27 augustus
  Wat kun je als vereniging doen: Rotterdam Sportsupport is dit jaar niet vertegenwoordigd, maar dat betekent niet dat verenigingen zich niet kunnen presenteren. Verenigingen die interesse hebben om kinderen bij dit evenement te enthousiasmeren voor een proefles bij hun sport(vereniging), kunnen contact opnemen met verenigingsconsulent Percy Isenia via p.isenia@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder en kan ook adviseren over hoe deze kinderen kunnen doorstromen naar een lidmaatschap bij een sportvereniging.

Jeugdfonds Sport & Cultuur Zomerstrippenkaart

Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC) biedt kinderen en jongeren de kans om deze zomervakantie een sport- of cultuurprogramma te volgen. Bij de sportclub om voetbalskills te trainen, om te ontdekken hoe leuk dansen is, of om erachter te komen hoeveel theatertalent je hebt. Voor jouw vereniging ook een mooie manier om kinderen kennis te laten maken met jouw vereniging! Lees hier meer over het JFSC.

 • Doelgroep: Alle kinderen die binnen de doelgroep vallen van het JFSC en (nog) geen reguliere lessen volgen in de zomervakantie.
  Wanneer: Maandag 19 juli – vrijdag 27 augustus (6 weken, met een activiteit per week)
  Wat kun je als vereniging doen: Sportverenigingen kunnen een eigen zomerprogramma aanbieden op of in de eigen locatie (of in de buitenlucht) waar kinderen wekelijks kunnen sporten. Verenigingen en intermediairs verzorgen zelf de werving van deelnemers voor de activiteiten. De aanbieder ontvangt hiervoor een vergoeding (40 euro) per kind vanuit het Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam, via een aanvraag die door een intermediair wordt ingediend. Interesse? Neem dan contact op met Erik Spijker, coördinator sport Jeugdfonds Sport & Cultuur Rotterdam: Erik.rotterdam@jeugdfondssportencultuur.nl

Zomerland Hoogvliet

Zomerland Hoogvliet wordt georganiseerd door handbalvereniging ETC. In de zomervakantie van 2021 is de Botreep 10 weer het toneel van het grootste kinderfeest van Hoogvliet. Op Zomerland Hoogvliet kunnen kinderen uit Hoogvliet en omgeving dagelijks van 13.00 tot 16.00 uur verschillende sport-, spel- en funactiviteiten doen. Lees hier meer.

 • Doelgroep: Basisschoolkinderen
  Wanneer: Van 17 t/m 21 augustus en van 23 t/m 28 augustus
  Wat kun je als vereniging doen: Verenigingen die interesse hebben om extra sport- en spelactiviteiten te organiseren, kunnen contact opnemen met verenigingsconsulent Percy Isenia via p.isenia@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder en kan ook adviseren over hoe deze kinderen kunnen doorstromen naar een lidmaatschap bij een sportvereniging.

Vragen?

Neem dan contact op met verenigingsconsulenten Percy Isenia of Kim Santbulte via p.isenia@rotterdamsportsupport.nl of k.santbulte@rotterdamsportsupport.nl. We helpen je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra van Zevenhuijzen

Sandra van Zevenhuijzen

teamcoördinator P&O en Financiën

In 2021 is voor sportverenigingen een aanvullende financiële bijdrage beschikbaar van € 5 per lid van 18 jaar en ouder. Om aanspraak te maken dient de vereniging wel het vitaliteitsonderzoek van Rotterdam Sportsupport in te vullen.

De coronatijd is voor veel sportverenigingen een enorm uitdagende periode. Onder meer op het thema Financiën zien we knelpunten dan wel maken verenigingen zich zorgen. Rotterdam Sportsupport deelt die zorgen en ondersteunt hierin de clubs. Als extra ondersteuning verbinden we in 2021 een aanvullende financiële bijdrage aan deelname aan het vitaliteitsonderzoek. Dit is een eenmalige bijdrage van € 5 per lid van 18 jaar en ouder. Na 2021 komt deze extra bijdrage te vervallen. Deze bijdrage komt bovenop een eventuele Bijdrage Jeugdsport en is een extra steun in de rug voor alle verenigingen in deze tijd. Wanneer er zwaardere financiële knelpunten zijn voor de vereniging of de vereniging inteert op reserves waardoor zij op langere termijn in de problemen kan komen, neem dan contact op met jouw gebiedsconsulent.

Hoe kan de vereniging deze éénmalige bijdrage aanvragen?

Door mee te doen aan het vitaliteitsonderzoek vraagt de vereniging automatisch deze bijdrage aan. Er is geen apart aanvraagproces. De uitnodiging voor het onderzoek is eind april naar de verenigingen gestuurd. Heeft jouw vereniging geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. Het invullen van het onderzoek kan tot en met half juni 2021.

Zijn er nog andere voorwaarden?

Deze bijdrage is uitsluitend voor Rotterdamse sportverenigingen. Stichtingen, scoutinggroepen en commerciële aanbieders komen niet in aanmerking. Bij verenigingen die in een grijzer gebied opereren bepaalt Rotterdam Sportsupport welke in aanmerking komen voor deze bijdrage en wat de hoogte van de bijdrage is.

Hoe wordt de hoogte van het bedrag bepaald?

In het vitaliteitsonderzoek wordt gevraagd naar het aantal leden van 18 jaar en ouder. In tegenstelling tot de Bijdrage Jeugdsport worden ook leden meegeteld die niet zijn aangemeld bij de sportbond. Het ingevulde aantal wordt wel gecontroleerd. Wanneer aanvullende informatie nodig is voor deze controle wordt er contact met de vereniging opgenomen.

Wanneer krijgen we de bijdrage uitgekeerd?

Het moment waarop de bijdrage wordt uitgekeerd is afhankelijk van wanneer de vereniging het onderzoek invult. Zodra het onderzoek is ingevuld gaan we aan de slag met de controle. Naar verwachting kunnen de eerste verenigingen hun bijdrage in juni verwachten, maar als aanvullende informatie vereist is, kan dit betekenen dat de bijdrage pas in het derde kwartaal van 2021 wordt uitgekeerd.

Vragen?

Neem dan contact op met Bryan Bastiaanse via b.bastiaanse@rotterdamsportsupport.nl. Hij helpt je graag verder!

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Jans van Meerten

Jans van Meerten

financieel medewerker

Op woensdag 19 mei ging stap 2 van het openingsplan in. Dit houdt in dat onder voorwaarden ook volwassenen mogen buitensporten en binnensportlocaties en terrassen bij kantines weer open kunnen. In dit artikel een toelichting op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de eerder geldende maatregelen.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 20 mei om 9:40 uur.

Buiten sporten in groepen

Buiten sporten in groepsverband kan weer, maar er zijn wel voorwaarden. Dit mag met maximaal 30 personen en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Jongeren tot en met 26 jaar mochten eerder al meer op het gebied van buiten sporten. Zij mogen buiten gezamenlijk sporten zonder 1,5 meter afstand te houden. 

Binnen sporten

Binnensportlocaties, zoals sporthallen en zwembaden, gaan weer open onder voorwaarden. Er is een maximum van 30 personen per ruimte – mits de ruimte van de verhuurder dit toelaat, anders kan hiervan worden afgeweken – en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Verder:

 • Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een trainer op 1,5 meter afstand gesport.
 • Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.
 • Wedstrijden en publiek zijn ook niet toegestaan. Kleedkamers zijn gesloten, behalve in zwembaden.
 • Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet iemand een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.
 • Alle binnenruimtes die in gebruik zijn moeten goed geventileerd worden. Natuurlijke ventilatie (ramen/deuren open) is voldoende. Een ventilatie-installatie kan ook gebruikt worden.
 • Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel. Groepslessen voor meer dan twee personen vanaf 18 jaar en ouder zijn niet toegestaan.
 • Het is wel toegestaan dat meerdere groepjes van maximaal 2 personen van achttien jaar en ouder in dezelfde ruimte sporten. Zij dienen altijd anderhalve meter afstand van elkaar en de instructeurs te houden. Dit mag met een maximum van 30 personen per ruimte. Dit is exclusief instructeurs.
 • Een instructeur mag niet meerdere groepjes van 2 mensen tegelijkertijd lesgeven. De instructeur mag wel tussen de groepjes rondlopen en dient daarbij altijd anderhalve meter afstand te houden.
 • Let op! Heropening Rotterdamse binnensportaccommodaties is deels uitgesteld naar 25 mei.

Terrassen bij sportkantines

De terrassen bij kantines op sportlocaties mogen vanaf 19 mei ook weer open, tussen 06.00 en 20.00 uur. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen, zoals maximaal vijftig personen per terras, maximaal twee personen aan tafel op anderhalve meter afstand, tenzij het om mensen uit hetzelfde huishouden gaat. Ook de afhaalfunctie is toegestaan. Let op: Terrassen bij sportverenigingen zijn slechts bedoeld voor de sporter of vrijwilliger om direct na afloop kort een consumptie te kunnen nuttigen. De terrastijd van 10 minuten vanuit het sportprotocol van NOC*NSF is een richtlijn om te benadrukken dat het niet de bedoeling is dat sporters of vrijwilligers lang op het terras blijven hangen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten

Het is voor Rotterdamse sportverenigingen met een kantine toegestaan om op hun accommodatie to-go-producten zoals koffie, thee of sportdranken te verkopen. Belangrijke voorwaarde hierbij is dat de kantines nog steeds gesloten blijven en dat het nuttigen van deze producten buiten het sportcomplex gebeurt. Voor personen die zich bezighouden met sportactiviteiten geldt op dat laatste punt een uitzondering.

Een overzicht met de belangrijkste uitgangspunten voor de verkoop van to-go-producten:

 • Iedereen moet zich bij het afhalen houden aan de basisregels. Verenigingen zijn ervoor verantwoordelijk dat deze basisregels, zoals het respecteren van de 1,5 meter afstand, worden nageleefd.
 • Het is niet toegestaan om na afloop van een training of wedstrijd iets te consumeren op de accommodatie. Wel kun je als sporter voorafgaand of tijdens de training/wedstrijd iets kopen en meenemen naar het sportveld.  
 • De kantines blijven gesloten, alleen in de buitenlucht kan een uitgiftepunt/loket worden opgezet.
 • Alle producten die doorgaans vanuit de kantine worden afgenomen, kunnen worden afgehaald en buiten het complex worden genuttigd, ook alcoholische drankjes. Dit laatste geldt alleen niet voor plekken waar het gebruik van drank op straat is verboden vanwege een verordening. Bekijk hier voor welke gebieden in Rotterdam zo’n alcoholverbod geldt.
 • Tijdens de periode van de avondklok is het niet toegestaan om na 21.45 uur nog iets af te halen.

Bekijk hier het overzicht van de op dit moment geldende maatregelen.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fleur Lindenburg

Fleur Lindenburg

receptie-, secretariaats- en communicatiemedewerker

Voor veel sportverenigingen was het al één van de grootste uitdagingen: het binden en behouden van leden. Maar juist nu is dit een extra grote uitdaging geworden voor veel sportverenigingen. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over ledenbinding- en behoud. Van inspirerende voorbeelden en toepasbare trainingsschema’s tot persoonlijke ondersteuning van verenigingsconsulenten van Rotterdam Sportsupport.

Welke initiatieven zien we nu en/of welke kansen liggen er voor verenigingen?

 • PAC Rotterdam zette onlangs een enquête uit onder haar eigen leden. De atletiekvereniging legde een aantal stellingen voor en gebruikt de uitkomsten van de enquête om meer inzicht te verschaffen in de behoeften bij de leden en gebruikt de uitkomsten als onderlegger voor het ontwikkelen van nieuw clubbeleid. Lijkt dit ook iets voor jouw vereniging? Verenigingsconsulent Percy Isenia helpt je graag verder. Hij is bereikbaar via p.isenia@rotterdamsportsupport.nl of bel naar 010 24 29 315.

 • Dit is hét Esports-evenement waar de wereld van gaming en het verenigingsleven samenkomt. De Rotterdam Gate Games voedt het verenigingsleven binnen Rotterdam met inspiratie, herkent esports enthousiastelingen en activeert deze ook samen met de jeugd. Op de website van de Rotterdam Gate Games kunnen leden meedoen aan diverse online challenges. Lees hier meer.

 • Zomerkampen
  Veel sportverenigingen zijn op zoek naar richtlijnen om, naast het reguliere sportaanbod, ook met de voorbereidingen van de organisatie van activiteiten tijdens de zomervakantie aan de slag te gaan. Op deze manier kun je (jeugd)leden extra activiteiten bieden in de zomermaanden. Let daarbij wel op de volgende aandachtspunten voor het organiseren van een veilig kamp:

  1) Zorg dat begeleiders een geldig VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) kunnen overleggen.
  2) Neem samen met de begeleiders deze gedragscode door en laat het ondertekenen.
  3) Maak afspraken met jullie VCP (Vertrouwenscontactpersoon) over bereikbaarheid/aanwezigheid.

  Let op: In de huidige omstandigheden is het nog niet mogelijk om kampen te organiseren zowel met jeugd als volwassenen. Download hier het laatste protocol Samen op Kamp. 

 • Wat kun je als sportvereniging je volwassen leden (vanaf 27 jaar) bieden, ondanks de geldende maatregelen? Hockeyvereniging Victoria en Beachclub Rotterdam ontwikkelden een alternatieve training die ook (deels) toepasbaar is voor andere sporttakken.

  Klik hier om het trainingsschema van hv Victoria te downloaden.
  Klik hier om het trainingsschema van Beachclub Rotterdam te downloaden.

 • Denk na over compensatie voor je leden. Het is verstandig om de contributie nu gewoon door te laten lopen. Wel kun je nadenken over mogelijkheden om de leden te compenseren. Dit kunnen bijvoorbeeld extra lessen zijn, een gedeeltelijke teruggave van de contributie, tegoedbonnen voor de kantine, clubpassen of een korting op het volgende seizoen. Neem dit besluit met de ALV als de gevolgen van de coronacrisis voor de vereniging duidelijk zijn. Communiceer nu al wel naar je leden dat jullie nadenken over een mogelijke tegemoetkoming.

 • Nu sportactiviteiten nog steeds grotendeels stilliggen door de coronamaatregelen staan leden en sportverenigingen voor een dilemma: het wel of niet laten doorlopen van lidmaatschappen en contributie-inning. Heldere, transparante en eerlijke communicatie naar je leden is daarom belangrijk. Veel leden weten niet dat de vereniging wel gewoon kosten maakt, ook al gaan (een gedeelte van) de trainingen niet door. In veel gevallen lopen huurkosten, abonnementen, bondsafdrachten, trainerskosten (als zij in dienst zijn van de vereniging) en kosten voor nutsvoorzieningen gewoon door. Leg dit uit aan de leden zodat ze er begrip voor hebben dat de inning van de contributie gewoon doorgaat. Download hier een voorbeeldbrief die je als bestuur naar je leden kunt sturen met een uitleg over de contributie-inning.

Digitale sessies over ledenbinding- en behoud

Rotterdam Sportsupport organiseert digitale rondetafelgesprekken voor en met Rotterdamse sportverenigingen over ledenbinding- en behoud in coronatijd. Hoe bind jij jouw leden aan de club in deze bijzondere tijd? Tegen welke uitdagingen loop je aan? En waar zie jij juist kansen? De meest actuele onderwerpen worden besproken. Verenigingen wisselen ervaringen uit met elkaar en delen praktische tips om elkaar te inspireren. Op 20 april organiseren we een nieuwe digitale sessie over ledenbinding- en behoud in coronatijd. Ben jij erbij? Lees hier meer en schrijf je in! 

Contactpersonen Rotterdam Sportsupport


De gebiedsconsulenten van Rotterdam Sportsupport staan in nauw contact met de verenigingen. Heb je een brandende vraag of kom je er niet uit? Voor iedere sportvereniging hebben wij een direct aanspreekpunt. Weet je niet wie? Selecteer dan hier jouw vereniging.
       Daarnaast hebben we verenigingsconsulenten die maatwerk leveren op gebied van ledenbinding- en behoud. Een overzicht:

Heeft jouw club vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus en Rotterdamse sportverenigingen, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Kim Santbulte

Kim Santbulte

projectleider Rotterdam Sport op Maat

Voor de Rotterdamse sportverenigingen is het afgelopen jaar hectisch en onzeker geweest. Maar ondanks alle maatregelen hebben bestuurders, vrijwilligers en sporters vooral veerkracht laten zien. In de serie ‘Rotterdam. Sterker door verenigen’ vertellen verenigingen hoe ze in deze tijd juist met sport het verschil kunnen maken. In aflevering 4: Norbert Burleson en Eva Filipiak van LTC Aeolus-Oledo.

Een ledenbestand dat groeit van 680 naar een kleine 1000 leden. Voor veel verenigingen is dat een droom in deze coronaperiode, voor het bestuur van tennisvereniging Aeolus-Oledo de realiteit. “Wij zijn als tennisvereniging relatief veel open geweest”, vertelt Norbert Burleson, in het bestuur van Aeolus verantwoordelijk voor de evenementen en de recreatieve tennisser. “Natuurlijk is er bij ons ook veel veranderd. Met vier op een baan, dan weer alleen singelen. Maar omdat er veel getennist kon worden, hebben veel andere sporters voor ons gekozen.”

Sociaal en laagdrempelig

Goed nieuws uiteraard, maar ook een verantwoordelijkheid voor de vereniging, zegt Burleson. “Ongeveer anderhalf jaar geleden, zijn wij als bestuur om de tafel gegaan. Door corona is dit traject in een stroomversnelling geraakt. We hebben elkaar een aantal vragen gesteld. Wat maakt onze vereniging aantrekkelijk? Wat is onze doelgroep?” Al snel kwamen een aantal dingen naar voren. De eerste conclusie was dat leden van Aeolus het sociale, laagdrempelige karakter van de vereniging waarderen.

Ook in de wintermaanden kunnen (niet-)leden een baan huren om te tennissen bij Aeolus Oledo.

Tegelijkertijd tennist er een grote populatie zonder enorm sociaal netwerk in Rotterdam-Blijdorp. Studenten, vrijgezellen of expats (tijdelijk) in Rotterdam wonen. “Door de coronaperiode ontstond er een tegenstelling. Steeds meer oude en nieuwe leden wilden graag met elkaar tennissen of waren op zoek naar nieuwe contacten, maar er mocht steeds minder terwijl je wel graag betrokkenheid wil in deze nare periode. Daar moesten we als bestuur zeker wat mee.”

Interactie

De oplossing van Burleson en zijn medebestuurders: een enorme appgroep met ruim 200 leden. Doel van deze groep is dat zowel nieuwe als bestaande leden elk moment van de dag de kans hebben een afspraak te maken om een balletje te slaan. “Er mocht de afgelopen maanden niet heel veel, maar tennissen kon vaak wel. Sport verbroedert en het platform is een van de manieren om elkaar binnen de regels te leren kennen.”

Het verbinden van de leden was al een speerpunt van het bestuur, maar is de laatste tijd alleen maar belangrijker geworden. “Corona is erg ingrijpend, dus daar hebben we heel sterk op gefocust en dat blijven we doen. Belangrijk is dat we de komende maanden creatief en inventief blijven om de interactie tussen de leden te blijven behouden.”

“We willen overal op in kunnen spelen, dus we bedenken meerdere scenario’s. Het is moeilijk om nu al goede antwoorden te vinden, maar hopelijk kunnen we als er meer mogelijk is dan zo snel mogelijk aan de slag.”

Eva Filipiak

Creatief

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de activiteiten- en evenementencommissie. Zij hebben de taak de aankomende periode binnen de regels die op dat moment gelden nieuwe energie binnen de vereniging te brengen. “Dat is lastig, want je weet natuurlijk niet hoe alles gaat uitpakken”, legt Eva Filipiak uit. Als lid van de commissie heeft zij met haar collega’s gedurende de coronaperiode hard nagedacht over wat er mogelijk was. “Wij hebben er bijvoorbeeld niet voor gekozen om veel digitaal te doen, omdat we hoopten dat er fysiek wat mogelijk zou zijn. Nu dat uitblijft, gaan we toch kijken wat we digitaal kunnen.”

De komende maanden staan vooral in het teken van voorbereiden. Filipiak benadrukt net als Burleson het belang van creativiteit in combinatie met een gevoel van verantwoordelijkheid. “We willen overal op in kunnen spelen, dus we bedenken meerdere scenario’s. Het is moeilijk om nu al goede antwoorden te vinden, maar hopelijk kunnen we als er meer mogelijk is dan zo snel mogelijk aan de slag.”

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janneke van Tienen

Janneke van Tienen

P&O medewerker

Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. De Rijksoverheid heeft daarom 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor verenigingen om de huur kwijt te schelden over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. Maar hoe werkt deze regeling precies in Rotterdam? En moet je als vereniging nou wel of geen actie ondernemen?

Hoe wordt het bedrag verdeeld?

In de eerste plaats wordt een bedrag van € 30 miljoen uitgekeerd aan de verhuurders ter compensatie van de gederfde huuropbrengsten. Alle verhuurders die sportaccommodaties verhuren aan amateursport kunnen een aanvraag indienen bij het Rijk via de regeling ‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19’. De € 30 miljoen wordt naar rato verdeeld indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt. Deze TVS-regeling is bedoeld om de huur van een sportaccommodatie kwijt te schelden als deze accommodatie vanwege de coronamaatregelen niet door amateursportorganisaties gebruikt kon worden in het vierde kwartaal van 2020.

Waarover gaat de regeling?

Via deze regeling stelt het Rijk extra geld beschikbaar om de huren aan amateursportorganisaties over de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020 (gedeeltelijk) kwijt te schelden. Op basis van de SBI-code wordt bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Lees hier welke SBI-codes gelden voor amateursportorganisaties.

Hoe is de situatie in Rotterdam?

Het grootste gedeelte van de Rotterdamse sportverenigingen huurt de accommodatie direct van Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum of de gemeentelijke dienst SO Vastgoed. De gemeente Rotterdam dient voor deze partijen gezamenlijk een aanvraag in bij de Rijksoverheid, dan wel loopt dit via de genoemde organisaties.
      Een belangrijke voorwaarde voor verhuurders om van de regeling gebruik te maken is dat zij aan hun huurders hebben laten weten dat (een gedeelte van) de huur over de maanden oktober, november en december is kwijtgescholden. De aanvragen kunnen door de verhuurders vanaf heden tot en met 3 mei worden ingediend.

Wat als je bij een andere verhuurder zit?

Als je huurder bent bij een andere verhuurder dan Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum of SO Vastgoed dan moet die verhuurder zelf een aanvraag indienen en jouw vereniging de huur kwijtschelden. De verhuurder kan de tegemoetkoming aanvragen voor 4 mei en moet daaraan voorafgaand een bericht van (gedeeltelijke) kwijtschelding over de maanden oktober november en december naar de vereniging hebben gestuurd. Als je hierover nog niets hebt vernomen: neem zo spoedig mogelijk contact op met je verhuurder en stimuleer hem/haar, indien nodig, om de tegemoetkoming aan te vragen. Heb je hierbij ondersteuning nodig? Neem dan via gegevens onderaan de pagina contact op met Rotterdam Sportsupport. 

Twee soorten huur

Gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die verschuldigd is per uur of dagdeel dat de accommodatie wordt gebruikt. In dit geval mag 100% van de kwijtgescholden huursom worden aangevraagd door de verhuurder.

Niet-gebruiksgebonden huur: de huur van een sportaccommodatie die periodiek verschuldigd is, ongeacht of de accommodatie daadwerkelijk gebruikt wordt. In dit geval wordt maximaal 45% van de door de amateursportorganisatie verschuldigde huursom in het vierde kwartaal van 2020 tegemoetgekomen aan de verhuurder. In deze gevallen wordt namelijk deels wel en deels niet gesport, maar is het niet duidelijk aan te wijzen hoeveel uur de accommodatie wel of niet wordt gebruikt.

Wat als we onze accommodatie onderhuren?

De regeling heeft betrekking op het kwijtschelden van de hoofdhuur, dus de huur die direct betaald wordt aan Sportbedrijf Rotterdam, Optisport Rotterdam, Sportfondsen Rotterdam, Topsportcentrum, SO Vastgoed of een andere verhuurder. Als een vereniging onderhuurt aan andere verenigingen, valt dit niet direct onder de regeling. Maar die vereniging wordt, als zij huurkwijtschelding krijgt, wel geacht op zijn beurt de onderhuur kwijt te schelden. Alle info over de regeling en het aanvraagformulier lees je hier.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martijn Blok

Martijn Blok

strategisch adviseur / projectmanager Regio

In deze bijzondere periode wil NOC*NSF sportverenigingen extra ondersteunen. Op basis van de opgehaalde behoefte de sportkoepel webinars ontwikkeld op thema’s als communicatie en een gezonde sportomgeving.

Tijdens deze webinars wordt jouw sportvereniging, in groepsverband, concreet op weg geholpen aan de hand van een breed scala aan thema’s. De webinars bevatten vele praktijkgerichte handvatten en voldoende ruimte voor vragen, zodat je na jouw deelname meteen aan de slag kunt gaan. Bestuurders en/of andere clubvrijwilligers die interesse hebben in een webinar kunnen via het onderstaande overzicht een geschikte dag kiezen en zich inschrijven. Let op: vol = vol. Wees er dus snel bij!

 • Onder leiding van Martin van Berkel
  Aanvang: 19.30 uur
  Data:
  – 22 maart: Klik hier om aan te melden.
  – 1 april: Klik hier om aan te melden

  Communicatie is belangrijk voor iedere sportorganisatie. Maar hoe houd je jouw leden nou op een juiste manier op de hoogte en in welke frequentie? Tijdens dit webinar wordt jouw sportorganisatie concreet op weg geholpen om communicatie optimaal in te zetten in tijden van corona. Dit webinar bevat vele praktijkgerichte handvatten en voldoende ruimte voor vragen, zodat je na jouw deelname meteen aan de slag kunt gaan.

  Tijdens dit webinar:

  • Geven we je tips over communicatie in tijden van crisis;
  • Kijken we naar de beste communicatiemiddelen die je nu kunt gebruiken, zoals social media en online tools;
  • Doe je concrete inspiratie op voor creatieve mogelijkheden om zowel leden, vrijwilligers, partners en de buurt te blijven betrekken.

 • Onder leiding van Lutger R. Brenninkmeijer en Ine Kloster
  Aanvang: 19.30 uur
  Data:
  – 23 maart: Klik hier om aan te melden
  – 31 maart: Klik hier om aan te melden

  Hoe ziet jouw club er over tien jaar uit? Wat zijn de valkuilen en waar liggen de kansen? Welke ambities heb je voor jouw sportorganisatie en hoe realiseer je deze? We dromen graag over de toekomst – maar het liefst maken we van die dromen werkelijkheid.

  Tijdens dit webinar:
  • Gaan we in gesprek over de actualiteiten die spelen binnen jouw club en hoe je hier juist op kunt participeren;
  • Bespreken we mogelijke valkuilen en kansen van jouw sportorganisatie;
  • Leer je hoe je continuïteit van de club kunt waarborgen en daarmee een gezonde toekomst creëert.

 • Onder leiding van Irene Walk
  Aanvang: 19.30 uur
  Data:
  – 24 maart: Klik hier om aan te melden
  – 29 maart: Klik hier om aan te melden

  Is het eigenlijk niet logisch om je als club in te zetten voor een gezonde sportomgeving? Dat jullie sportclub voelt als een prettige gezonde plek waar je lekker en gezond kunt eten en drinken. En waar jongeren geen ongezond gedrag aanleren, zoals roken of problematisch alcohol drinken, tot ernstige problemen aan toe. Het webinar geeft je inzichten waarom dit voor een sportorganisatie relevant is en hoe je dat kunt realiseren.

  Tijdens dit webinar:
  • Gaan we in op jouw vragen om voor jouw club te werken aan een gezonde sportomgeving;
  • Krijg je concrete tips om dit aan te pakken (welke invloed?) en vol te houden (borging);
  • Krijg je een aanbod tot (gratis) persoonlijke begeleiding van de club op maat.

Aanmelden

Aanmelden kan tot maximaal één dag voor de webinar. Na aanmelding ontvang je een bevestiging van de inschrijving en één dag (24 uur) voor de betreffende webinar ontvang je een e-mail voor deelname. Deze mail bevat een hyperlink en bijbehorende uitleg zodat je kunt deelnemen aan de webinar. Om de webinars zo succesvol mogelijk te laten verlopen en de deelnemers zo goed mogelijk te kunnen voorzien van advies, is een goedwerkende internetverbinding noodzakelijk en een laptop/tablet met goede camera en microfoon wenselijk.

Vragen

Heb je vragen over deze webinars of heeft jouw vereniging behoefte aan verdere ondersteuning? Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten

Vanaf dinsdag 16 maart mogen maximaal vier mensen van 27 jaar en ouder buiten sporten. Daarbij moeten de sporters onderling wel 1,5 meter afstand houden en het sporten moet nog steeds plaatsvinden op een sportaccommodatie. Voor de rest blijven de al eerder geldende coronamaatregelen nog steeds van toepassing. Dit houdt in dat jongeren en jongvolwassenen tot en met 26 jaar in teamverband kunnen buiten sporten en onderling wedstrijden spelen tegen teams van de eigen club op een buitensportaccommodatie.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 9 maart om 17.18 uur.

Belangrijkste uitgangspunten

 • De sportactiviteiten moeten plaatsvinden op een buitensportaccommodatie.
 • Er wordt geen competitie gespeeld.
 • De sporters tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter te bewaren. Dit geldt echter wel voor sporters vanaf 27 jaar.
 • Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.
 • De uitzondering voor de leeftijdscategorie 18 t/m 26 jaar geldt alleen voor sport en dus niet voor scouting.
 • Er is geen maximaal aantal viertallen vastgesteld. Wel doen we een beroep op sportverenigingen om het aantal binnen de perken te houden zodat de drukte op het sportcomplex beperkt blijft.

De eerder geldende maatregelen blijven vanaf 16 maart als volgt van toepassing:

 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten voor volwassenen vanaf 27 jaar mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden (uitgezonderd onderlinge wedstrijden binnen de eigen club) zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen van 27 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Het protocol ‘Verantwoord sporten’ van sportkoepel NOC*NSF zal naar verwachting in de loop van woensdag 10 maart worden aangepast naar de verruiming per 16 maart.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met Laurens Verbaan en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Bryan Bastiaanse

Bryan Bastiaanse

coördinator monitoring en verantwoording projecten

Voor de Rotterdamse sportverenigingen is het afgelopen jaar hectisch en onzeker geweest. Maar ondanks alle maatregelen hebben bestuurders, vrijwilligers en sporters vooral veerkracht laten zien. In de serie ‘Rotterdam. Sterker door verenigen’ vertellen verenigingen hoe ze in deze tijd juist met sport het verschil kunnen maken. In aflevering 3: Ageeth Dirks van Golfclub Kralingen.

Het was voor Dirks en haar collega’s van de activiteitencommissie een spannend moment toen de inschrijving voor het eerste ‘evenement’ van het nieuwe jaar op Golfclub Kralingen openging. “Het is uiteraard allemaal volgens de regels. We gaan in tweetallen de baan op, houden genoeg afstand. Maar toch is het afwachten. Zitten mensen in deze tijd wel te wachten op zoiets?” Het antwoord kwam al na een paar uur. “Toen zaten we al vol. Er is zo’n behoefte aan iets leuks, dat gevoel leeft heel sterk.”

Stof

Net als voor alle andere Rotterdamse sporters waren het ook voor de golfers in Kralingen lastige tijden. Wel de baan op, niet de baan op, clubhuis dicht, clubhuis open voor alleen afhalen. “Maar wij zijn in vergelijking met veel andere sporten natuurlijk relatief veel open geweest”, vertelt Dirks. Dat er op de greens meer mocht dan bijvoorbeeld in de sporthal, was dan ook goed te merken. “Wij hebben heel veel nieuwe leden erbij gekregen, het is echt drukker geworden.”

“Het is uiteraard allemaal volgens de regels. We gaan in tweetallen de baan op, houden genoeg afstand. Maar toch is het afwachten. Zitten mensen in deze tijd wel te wachten op zoiets?”

De nieuwe aanwas bestaat volgens Dirks uit twee verschillende groepen. Mensen die voor het eerst een golfbaan opstappen en mensen die de sport herontdekken omdat alle andere sporten wegvallen. Zij hebben in het verleden ooit een golfvaardigheidsbewijs (GVB) gehaald, nodig om een rondje te kunnen lopen op de baan, maar zijn daarna vaak al jaren niet meer met de sport bezig geweest. “Ik merk het ook in mijn omgeving. Mijn overburen zijn in de coronacrisis begonnen met golf. En mijn drie kinderen, die vroeger ooit hun GVB hebben gehaald, zijn hun spullen onder het stof vandaan gaan halen en weer begonnen.”

Bij Golfclub Kralingen gaan de (sport)activiteiten ook tijdens de coronacrisis door. “Zet de club niet op slot.” Fotocredit: Edwin Hazekamp.

Zoom en Kahoot

Ondanks het feit dat er op de golfbaan in vergelijking met andere sporten meer mogelijk was, benadrukt Dirks dat het zonder de veerkracht van de vereniging een ander verhaal was geweest. “Iedereen binnen de club heeft altijd naar nieuwe mogelijkheden gezocht en heel snel geschakeld. Zo konden wij toch blijven spelen en konden nieuwe leden ondanks alle beperkingen toch hun GVB halen. En we hebben elkaar proberen te helpen. Zo is het clubhuis nog steeds dicht, maar hebben we een aantal keer eten op de baan tijdens het lopen van een ronde geserveerd. Zo steunen we ook de uitbater van het clubhuis.”

“Ga als vereniging door waar je anders ook mee bezig zou zijn. Zet de club niet op slot. Ook al is het een hele lastige tijd, blijf organiseren en zoek als het moet naar alternatieven.”

Ook naast de golfbaan hebben Dirks en haar collega’s geprobeerd de verbondenheid binnen de vereniging te behouden. “Deze winter hebben we een quiz georganiseerd en zijn we voorafgaand hieraan bij de leden borrelhappen langs gaan brengen. Dat was heel geslaagd. Ook een lid van ruim in de tachtig deed mee. Tuurlijk was dat digitale even lastig, maar het is allemaal gelukt. Ja, via Zoom en Kahoot, heel erg leuk.”

Positieve flow

Het advies van Dirks aan andere Rotterdamse verenigingen is dan ook: kijk wat wél mogelijk is. “Ga als vereniging door waar je anders ook mee bezig zou zijn. Zet de club niet op slot. Ook al is het een hele lastige tijd, blijf organiseren en zoek als het moet naar alternatieven. En natuurlijk, misschien is dat voor onze vereniging makkelijker gezegd omdat bij ons relatief veel kan. Maar ook wij zijn tegen lastige dingen aangelopen. Zorg dat je in de positieve flow komt, dan merk je dat er ook heel veel nog wel mogelijk is.”

Eerder verschenen verhalen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Sandra Sonneveld

Sandra Sonneveld

P&O medewerker

De Rijksoverheid heeft de bestaande leeftijdsgrens voor sporten op buitensportlocaties – op minder dan 1,5 meter afstand en in groepsverband -verhoogd tot en met 26 jaar. Deze verruiming betreft sporten in teamverband waarbij wedstrijden onderling met teams van de eigen vereniging zonder publiek zijn toegestaan. Regionale competities zijn hierbij niet mogelijk. In dit artikel lees je alles wat jouw vereniging over de verruiming van deze maatregel moet weten.

Per woensdag 3 maart 2021 gaat deze verruiming in. De Rijksoverheid doet verder een oproep aan sportverenigingen om bij het faciliteren en organiseren van sportactiviteiten zoveel mogelijk jongvolwassenen de kans te geven om mee te doen, dus ook de niet-leden van een vereniging. Hiermee wordt een stap gezet om het sociaal en mentaal welzijn van jongeren te vergroten te verbeteren tijdens de coronacrisis.

Overzicht met de belangrijkste informatie

 • Over de sportuitzondering voor 18 t/m 26 jarigen geldt de strakke lijn dat deze alleen van toepassing is op sportaccommodaties die een publieke plaats zijn en beheerd worden door een sportvereniging. Cruyff courts vallen hier dus niet onder, georganiseerde activiteiten van welzijnswerk moeten plaatsvinden op sportaccommodaties.
 • Jongeren/jongvolwassenen tot en met 26 jaar, die sport beoefenen op een buitensportaccommodatie, hoeven tijdens de sportbeoefening geen 1,5 meter afstand te houden. Voor deze groep geldt verder geen vastgestelde norm voor groepsvorming.

Meest gestelde vragen

Wat is de definitie van een buitensportaccommodatie?
Het moet een gecontroleerd en een door een sportvereniging beheerde accommodatie zijn. De Cruyff Courts vallen hier dus niet onder, georganiseerde activiteiten van welzijnspartijen moeten plaatsvinden op een buitensportaccommodaties.

Is er een max. aan het aantal tweetallen dat ouder is dan 27 jaar bij sportactiviteiten op een buitensportaccommodaties?

Nee, die is er niet. Wel doen we een beroep om het aantal tweetallen te beperken tot slechts vier à vijf. De tweetallen moeten apart instructies ontvangen van de trainer(s).

Is er een max. aan het aantal deelnemende sporters onder de 27 jaar bij sportactiviteiten op een buitensportaccommodatie?
Nee, er is geen maximaal aantal sportende deelnemers vastgesteld. De uitzondering op groepsvorming en de 1,5 meterregel geldt enkel voor jongeren en jongvolwassenen t/m 26 jaar die sporten op een buitensportaccommodaties. Een bootcamples voor 18 t/m 26 jarigen kan dus wel op een buitensportaccommodatie, maar niet in het gewone park. Voor jongeren onder de 18 jaar is een groepsles wel toegestaan op een niet-sportaccommodatie (parken, courts, schoolpleinen, etc).

Blijft de leeftijdsgrens voor georganiseerde jeugdactiviteiten in de buitenlucht, die niet worden georganiseerd op een sportaccommodatie, nog steeds tot en met 17 jaar?
Ja, dat klopt.

Mogen overkapping en tentconstructies wel of niet met drie zijden open?
Ja, dat mag. Het naar buiten verplaatsen van de inrichting is echter niet toegestaan. Ook mag de tent niet ’s nachts blijven staan.

Geldt de uitzondering voor groepsvorming 27 jaar ook voor de scoutingsactiviteiten?
Nee, dit wordt niet gelijkgetrokken. De verruiming geldt enkel voor sport. Scouting valt dus onder georganiseerde jeugdactiviteiten.

Kunnen wij als binnensportvereniging naar een buitensportaccommodatie?
Wil je als binnensportvereniging je activiteiten naar buiten toe verplaatsen en ook profiteren van de versoepeling in de leeftijdsgrenzen? Dan dien je een (deel van) een buitensportaccommodatie te reserveren voor je sportactiviteiten.  Neem hiervoor contact op met het Sportbedrijf Rotterdam via info@sportbedrijfrotterdam.nl of bel naar 010 808 0880.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Daan Baecke

Daan Baecke

verenigingsconsulent Noord en Kralingen-Crooswijk

Voor de Rotterdamse sportverenigingen zijn de afgelopen maanden heel hectisch en onzeker geweest. Maar ondanks alle maatregelen hebben bestuurders, vrijwilligers en sporters vooral veerkracht laten zien. In de serie ‘Rotterdam. Sterker door verenigen vertellen verenigingen hoe ze in deze tijd juist het verschil kunnen maken met sport. In aflevering 2: Monique Wacker, hoofdtrainster en voorzitter van GVL (Gymnastiekvereniging Lombardijen).

De woonkamer van Wacker wordt drie keer per week omgetoverd tot een veredelde turnvloer. Een radslag hier, een pirouetje daar. Waar de Rotterdamse voorheen twaalf uur per week in de gymzaal stond, geeft ze nu haar trainingslessen in haar woonkamer voor een televisiescherm. Ze geeft tips, complimenteert, corrigeert en doet af en toe turnoefeningen voor. Iedere les wordt standaard afgesloten met een praatje. “In de periode dat de turnsters niet naar school konden, is een praatje minstens zo belangrijk als de turnoefeningen,” zegt Wacker. “Het gaat niet alleen om harde trainingen, ook het sociale component moet je in deze tijd niet uit het oog verliezen. Júist niet, zou ik zeggen. Een digitaal potje ganzenbord kan net zo nuttig zijn.” 

Contributie versus vrijwillige bijdrage  

Net als bijna iedere sportvereniging erkent ook de gymnastiekvereniging uit Lombardijen dat het een uitdaging is om de turnsters en trainsters gemotiveerd te houden. Om blessures te voorkomen en doordat het juiste sportmateriaal niet voor handen is, kiest GVL er bewust voor om niet buiten te trainen. Maar ondanks alle beperkingen verwelkomde de club uit Rotterdam-Zuid sinds september twintig nieuwe leden. In totaal heeft GVL nu ongeveer tachtig leden (alleen jeugd).

“We zijn een echte familieclub en dan merk je, zeker in crisistijd, dat je net een stapje harder loopt voor elkaar. We laten elkaar niet zomaar vallen.”

Ledengroei dus in coronatijd, ondanks de beperkingen. Wacker: “We vinden plezier veel belangrijker dan presteren of winnen. Dat is altijd ons motto geweest, ook al voor de coronacrisis. Bij de eerste lockdown zijn bijvoorbeeld alle trainsters thuis langs de deur gegaan om alle turnsters een hart onder de riem te steken. We zijn een echte familieclub en dan merk je, zeker in crisistijd, dat je net een stapje harder loopt voor elkaar. We laten elkaar niet zomaar vallen.”

Over de financiële situatie maakt GVL zich geen zorgen. Het bestuur bekijkt per maand of de contributie met een automatische incasso wordt geïnd of dat leden kunnen kiezen voor een vrijwillige bijdrage. “In het laatste geval is het aan de leden zelf wat ze kunnen missen,” stelt de voorzitter. “Sommigen kiezen ervoor om het volledige contributiebedrag te betalen, anderen kiezen voor een bedrag dat ze op dat moment kunnen missen. Die keuze laten we helemaal bij de ouders. We doen er in ieder geval alles aan om iedereen tegemoet te kunnen komen. Zulke gebaren worden heel erg gewaardeerd.”  

De jonge turnsters van GVL volgen via Zoom hun trainingen.

Regie overdragen

Wacker denkt dat er voor sportverenigingen nog veel meer mogelijk is dan er op dit moment wordt gedaan. “Laat niet alle acties bij één persoon liggen, maar probeer zoveel mogelijk werk te spreiden. Wees creatief, en kijk ook eens bij andere clubs om de hoek hoe zij omgaan met bepaalde situaties. In deze tijd lopen we allemaal tegen dezelfde problemen aan. Juist daardoor kunnen we van elkaar leren.”

“Ik zou andere verenigingen adviseren om de regie ook eens over te dragen aan de sporters zelf. De één vindt het misschien helemaal niet leuk om krachttraining te doen, maar haalt er wel energie en voldoening uit om een rondje te skeeleren buiten. Pak die kans dan ook.”

“Verder zou ik andere verenigingen adviseren om de regie ook eens over te dragen aan de sporters zelf,” vervolgt ze. “De één vindt het misschien helemaal niet leuk om krachttraining te doen, maar haalt er wel energie en voldoening uit om een rondje te skeeleren buiten. Pak die kans dan ook, want er zijn ongetwijfeld meer leden die graag met je meedoen. Zo houd je ook de motivatie hoog.”

De gymnastiekvereniging wil liever vandaag dan morgen weer terug naar de oude situatie. Volgens Wacker staan alle stoplichten op groen om straks, als de maatregelen het toelaten, weer terug te gaan naar de gymzaal aan de Molièreweg. “De plannen liggen nog in de kast, we zijn er helemaal klaar voor. We zijn financieel gezond, hebben nieuwe en betrokken leden. Ja, we komen sterker uit de coronacrisis.”

Eerder verschenen verhalen

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Emily Valks

Emily Valks

pedagogisch adviseur

Op dit moment geldt er een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen in teamverband buiten sporten en onderling wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Vanaf 3 maart zorgt een verruiming van deze uitzondering ervoor dat ook jongeren van 18 tot en met 26 jaar onder dezelfde voorwaarden mogen sporten bij buitensportaccommodaties.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 24 februari om 8.43 uur.

Belangrijkste uitgangspunten

 • De sportactiviteiten moeten plaatsvinden op een buitensportaccommodatie.
 • Er wordt geen competitie gespeeld.
 • De sporters hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter te bewaren.
 • Mensen met klachten die kunnen wijzen op corona blijven thuis.
 • De uitzondering voor de leeftijdscategorie 18 t/m 26 jaar geldt alleen voor sport en dus niet voor scouting.

De eerdere maatregelen voor de sport blijven vanaf 16 maart als volgt van toepassing:

 • In binnenruimtes sporten mag niet.
 • Groepslessen buiten voor volwassenen vanaf 27 jaar mogen niet.
 • Sportscholen zijn dicht.
 • Wedstrijden (uitgezonderd onderlinge wedstrijden binnen de eigen club) zijn verboden.
 • Topsporters en sporters in topcompetities mogen trainen en wedstrijden spelen.
 • Sporten voor iedereen van 27 jaar en ouder mag alleen als onderling 1,5 meter afstand te houden is.
 • Kinderen en jongvolwassenen tot en met 26 jaar mogen buiten wel in grotere teams sporten. Of buiten wedstrijden spelen met teams van hun eigen club.
 • Publiek bij sport is niet toegestaan.
 • Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht.

Het protocol ‘Verantwoord sporten’ van sportkoepel NOC*NSF zal naar verwachting in de loop van woensdag 24 februari worden aangepast naar de verruimingen per 3 maart.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Martine Willemse

Martine Willemse

verenigingsconsulent Toekomstbestendige sportverenigingen

Voor de Rotterdamse sportverenigingen zijn de afgelopen maanden heel hectisch en onzeker geweest. Maar ondanks alle maatregelen hebben bestuurders, vrijwilligers en sporters vooral veerkracht laten zien. In de serie ‘Rotterdam. Sterker door verenigen vertellen verenigingen hoe ze in deze tijd juist met sport het verschil kunnen maken. In aflevering 1: Robin van der Aa, voorzitter van volleybalvereniging Fusion Rotterdam.

Een coureur op een bochtig racecircuit. Met hoge snelheid rijdt hij af op de verschillende uitdagingen die te wachten staan, maar tegelijkertijd heeft hij geen idee wat er precies gaat komen. Zo omschrijft Van der Aa zijn afgelopen jaar als voorzitter van de Rotterdamse volleybalvereniging Fusion Rotterdam. Wel trainen, in kleine groepjes trainen, niet binnen trainen, alleen de jeugd in kleine groepjes buiten trainen. De veranderingen bleven zich maar opstapelen.

“Het waren bijzondere maanden en dat is een understatement,” blikt Van der Aa terug. “Als bestuur weet je dat er veel werk verricht moet worden in een jaar, maar je bent voorbereid op wat er komen gaat. Dat was nu compleet anders.” Maar het laatste wat hij wil, is klagen over de veranderingen of wijzen op de tekortkomingen die zijn ontstaan.

“Wat ik vooral heb gemerkt is hoe iedereen de sportvereniging gemist heeft en hoe wij van meerwaarde kunnen zijn. Je ontdekt juist in deze tijd hoe belangrijk onze maatschappelijke rol is en hoe belangrijk sport voor mensen is. Zij kiezen specifiek voor een teamsport en dat teamaspect is de afgelopen periode volledig weggevallen. Je merkt dat mensen dat missen.”

“Volleyballen is natuurlijk wat lastiger, maar daar gaat het ook niet om. In beweging blijven en het sociale aspect, dat is belangrijk.”

-Robin van der Aa-

Supersamenwerking

In de aanloop naar het nieuwe volleybalseizoen merkt Van der Aa al dat de leden niets liever willen dan beginnen. “Het enthousiasme wanneer er weer iets mocht was groot, heel mooi om te zien.” Dus toen in december de lockdown werd aangekondigd, wist hij dat er iets voor de jeugdleden moest gebeuren. “Alleen mochten we natuurlijk niets binnen doen, dus dat was lastig voor een vereniging die binnensport aanbiedt.”

Uiteindelijk biedt de supersamenwerking tussen vijf Rotterdamse volleybalclubs uitkomst. Zo is een professional aangesteld die overstijgende zaken aan kan pakken. Via deze professional kon een groep van 40 kinderen aan de slag op een kunstgrasveld in de buurt van de hal, in de buitenlucht en volledig binnen de regels. Fusion Rotterdam maakt bijvoorbeeld gebruik van de sportvelden van WION.

“Dat was zonder deze samenwerking en de inzet van onze trainers nooit gelukt. In de kerstvakantie zijn we al begonnen en we hebben de trainingen nu ook op een duurzame, structurele manier kunnen inrichten. Volleyballen is natuurlijk wat lastiger, maar daar gaat het ook niet om. In beweging blijven en het sociale aspect, dat is belangrijk.”

Niet vanzelfsprekend

Ook de senioren zijn niet vergeten door Van der Aa en zijn collega-bestuurders. Met zowel een pubquiz binnen de vereniging als een editie met de verenigingen uit de samenwerkingen werden ook die banden aangehaald. En sinds afgelopen week is er elke woensdagavond om 20.00 de online Fusion at Home Workout. “Langzaam fit worden met z’n allen en toch ook een stip op de horizon creëren. Dat is de rol die je als vereniging kan vervullen nu, ook al biedt jouw sport niet veel perspectief.”

“Hoe gek het ook klinkt, maar er zit ook iets positiefs in. Ik noem het een verenigingsreset. Normaal gesproken moet er zoveel in een seizoen, maar nu is er ook ruimte om de dingen aan te pakken waar vaak geen tijd voor is.”

– Robin van der Aa –

Want dat realiseert hij zich maar al te goed: een volle sporthal zit er voorlopig nog niet in. “Hoe gek het ook klinkt, maar er zit ook iets positiefs in. Ik noem het een verenigingsreset. Normaal gesproken moet er zoveel in een seizoen, maar nu is er ook ruimte om de dingen aan te pakken waar vaak geen tijd voor is. En de vereniging wordt weer geactiveerd. Iedereen ontdekt nu dat een goedlopende vereniging met vrijwilligers geen vanzelfsprekendheid is. Leden gaan dat meer waarderen en melden zich nu ook als vrijwilliger. Het traject clubkadercoach, waar wij begin dit jaar mee begonnen zijn, helpt hier zeker ook bij.”

Voor andere verenigingen heeft Van der Aa een aantal adviezen. “Blijf het verenigingsgevoel benadrukken, ook al is het online. Blijf je leden betrekken. Doe online wat je online kan doen, dan is de stap dadelijk als we weer iets mogen veel kleiner. En zoek de samenwerking met andere verenigingen. Iedereen zit in dezelfde situatie en door te praten, hou je elkaar scherp.”

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Fieke de Goede

Fieke de Goede

interim projectleider Rotterdam Sport op Maat

Hoewel de huidige omstandigheden verre van ideaal zijn en er zorgen zijn over volwassenen en ouderen die afhaken bij sportverenigingen en aanbod voor kwetsbare Rotterdammers, lukt het toch steeds meer sportverenigingen om op creatieve, verantwoorde en veerkrachtige wijze (sport)activiteiten te organiseren. Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan de fysieke en mentale gezondheid van Rotterdammers. In dit artikel schetsen we het perspectief voor sportverenigingen; wat is er nog wél mogelijk?

Buiten sporten door volwassenen in (meerdere) tweetallen is toegestaan, op gepaste afstand

Groepslessen zijn niet toegestaan, maar als trainer mag je wel aan meerdere tweetallen persoonlijk instructies geven. In dit geval gaat de trainer van tweetal naar tweetal. Klassikale instructies of werken met briefjes is niet toegestaan. Tussen de trainer en het tweetal maar ook binnen het tweetal dient anderhalvemeter afstand te worden gehouden.

De Veiligheidsregio én de gemeente Rotterdam verzoeken dringend om het aantal tweetallen te beperken tot maximaal vier per trainer en er in ieder geval voor te zorgen dat drukte op het complex wordt vermeden zodat er in alle gevallen ruim voldoende afstand gehouden kan worden. Wij adviseren om de trainingen of oefeningen per team of bestaande groep te organiseren.

Welke sportactiviteiten zijn dan nog mogelijk in tweetallen?

Een greep uit wat voorbeelden die we op dit moment zien in Rotterdam om het sportaanbod voor volwassenen vernieuwend en variërend te houden. Let op: het moet nog steeds een persoonlijke training blijven en dus geen groepsles:

 • Bootcampen en andere vormen van conditietrainingen
 • In tweetallen op een goal, korf of basket schieten
 • Balvaardigheidsoefeningen (bv passwedstrijd of dribbelcircuit)

Mocht je twijfelen of het sportaanbod past binnen de huidige coronamaatregelen of heb je zelf nog leuke ideeën? Neem dan contact op met René Biemans via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Hij is het eerste aanspreekpunt voor clubs met vragen over het coronavirus en helpt je graag verder!

Wat kun je als binnensportvereniging doen?

Binnensportlocaties zijn nog gesloten, maar je kunt als binnensportvereniging wel uitwijken naar een buitensportlocatie om hier sportactiviteiten te organiseren. Wil je als binnensportvereniging gebruikmaken van een buitensportlocatie? Neem contact op met de verenigingsconsulent van jouw gebied. Wij verkennen graag samen met jou de mogelijkheden.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 83 95 91 06. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Marcella Somers

Marcella Somers

officemanager

16 maart vorig jaar moesten sportverenigingen verplicht hun hekken sluiten. De maanden daarna volgden versoepelingen, aanscherpingen en opnieuw strenge beperkingen elkaar in rap tempo op. Hoe gaat het, bijna een jaar verder en nog steeds met flinke beperkingen, met de Rotterdamse sportverenigingen? Gert-Jan Lammens, directeur van Rotterdam Sportsupport, neemt ons mee in de wereld van sportverenigingen. 

Hoe ziet het sporten bij sportverenigingen er op dit moment uit?

In grote lijnen als volgt: Kinderen t/m 17 jaar mogen buiten in teamverband sporten. Binnen sporten is niet toegestaan. Volwassenen mogen buiten alleen of met z’n tweeën sporten op anderhalve meter afstand. Publiek is niet toegestaan en kantines zijn gesloten. En er gelden uitzonderingen voor topsport. Het grootste deel van de verenigingen doet op dit moment dat wat mag binnen de gestelde kaders en boort de nodige creativiteit aan om toch in verbinding te blijven met hun leden en vrijwilligers.  

En dit alles natuurlijk met inachtneming van de avondklok vanaf 21.00 uur. Klik hier voor uitgebreidere informatie over de maatregelen voor sportverenigingen.  

Hoe gaat het met de Rotterdamse sportverenigingen?  

Clubs blijken in iedere fase van het virus bijzonder veerkrachtig. Ze zijn inventief en vrijwilligers leveren ongekende inzet om het sporten veilig en verantwoord mogelijk te maken. Veel verenigingen maken momenteel gebruik van de ruimte die er is om jeugd in beweging te houden. Het aanbod voor volwassenen en specifieke doelgroepen is wisselend, hier zit dan ook onze grootste zorg. 

Er zijn ook verenigingen die het heel moeilijk hebben. Bijvoorbeeld met het online blijven betrekken van leden en vrijwilligers. Of verenigingen die voor hun exploitatie afhankelijk zijn van horeca-inkomsten, sponsoren en evenementeninkomsten. Wij ondersteunen deze clubs intensief en verbinden ze onderling of zorgen voor inspiratie van buitenaf. Er zijn op dit moment gelukkig nog nauwelijks signalen dat verenigingen gaan omvallen in Rotterdam. Dat heeft naast de landelijke steunmaatregelen ook te maken met de steun vanuit Rotterdam. Verenigingen die voor corona vitaal waren, worden – indien nodig – financieel ondersteund vanuit het Steunfonds Vitale Verenigingen van de gemeente Rotterdam.  

Tegelijkertijd is het een enorm uitdagende tijd die veel vragen oproept en naarmate het langer duurt steeds nijpender wordt. In 2020 hebben we als Rotterdam Sportsupport ruim 1000 hulpvragen van clubs beantwoord waaronder ruim 600 vragen over corona. We hebben met 219 van de 350 verenigingen zeer regelmatig contact; uit contactmomenten filteren we de terugkerende thema’s en hier passen we onze ondersteuning en informatievoorziening continu op aan. 

Hoe ervaren verenigingen deze tijd? 

Naast het fysieke bewegen wordt het samenkomen op de club en het verenigen zeer gemist. Deze tijd vraagt veel extra en andere inzet. Zo hebben clubs veelal een coronacoördinator die toeziet op de naleving van het protocol en wordt er hard gewerkt aan alternatieve vormen van in verbinding zijn. De sport is een afspiegeling van Rotterdam dus alle smaken in de samenleving komen ook terug in de sport. Vrijwilligers zijn veelal maatschappelijk bevlogen en zetten zich niet zelden in voor kwetsbare groepen dus daardoor zitten ze er vaak reëel in. Ze willen graag sporten, maar ook alleen als het veilig en verantwoord kan. Verenigingsbestuurders hebben en voelen een enorme verantwoordelijkheid naar hun vrijwilligers en leden.  

Op welke onderdelen binnen de clubs heeft corona de grootste impact? 

Dit verschilt uiteraard sterk per vereniging, er zijn wel twee thema’s die eruit springen: financiën en leden. Het zal niemand verbazen dat de coronacrisis ook voor verenigingen financiële gevolgen heeft; barinkomsten vallen weg, ze lopen contributies mis, voorraden worden niet verkocht en soms haken sponsoren af. Er zijn gelukkig verschillende landelijke steunmaatregelen voor verenigingen en deze voorzien deels in de vaste lasten, desondanks teren veel clubs (flink) in op hun financiële reserves.  

We zijn blij dat de gemeente Rotterdam de waarde van sportverenigingen ziet en al vroeg in de coronacrisis heeft toegezegd dat vitale verenigingen door de coronacrisis niet om mogen vallen. Met dat uitgangspunt hebben we samen met de gemeente een Steunfonds Vitale Verenigingen ingericht. Vanuit Rotterdam Sportsupport helpen we verenigingen op creatieve manieren hun kosten te drukken of hun inkomsten te vergroten. Zo kunnen clubs soms een beroep doen op fondsen, besparingen realiseren of op creatieve wijze meer geld uit de markt halen. Bij 80 procent van de clubs die we financieel scannen volgen allerlei oplossingen waarna uitkering van het steunfonds niet nodig blijkt. We roepen alle clubs op zich financieel te laten scannen voor meer inzicht in hun financiële situatie en om zo optimaal te profiteren van alle beschikbare ondersteuning. Sportbestuurders die hun club financieel willen laten scannen kunnen een e-mail naar: coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.  

Ook over het thema ‘leden’ komen veel vragen binnen. In 2020 was het aantal leden bij sportverenigingen stabiel. Mensen verlengden veelal hun lidmaatschap. Dit jaar lijkt, op basis van een kleine steekproef onder Rotterdamse clubs, het ledenaantal gemiddeld zo’n 5% terug te lopen, waarbij we ons in het bijzonder zorgen maken over afhakende volwassenen en ouderen. Gelukkig zien we ook dat het grootste deel van leden de club juist in deze moeilijke tijd blijft steunen, dat is dan weer de kracht van verenigen. 

Welke risico’s zie je op lange termijn voor de sport?  

Het lukt veel verenigingen het hoofd boven water te houden maar zij teren zoals gezegd flink in op hun reserves. Deze reserves stellen clubs normaliter in staat tegenvallers op te vangen, onderhoud te plegen, (duurzame) investeringen te doen of te vernieuwen. Deze krappe financiële situatie zou bijvoorbeeld ten koste kunnen gaan van sportaanbod dat niet rendabel is. Dit betreft vaak aanbod voor kwetsbare Rotterdammers waar het deelnemersgeld laag is maar wat tegelijkertijd veel inzet van vrijwilligers vraagt. Dit zou in het slechtste scenario kunnen leiden tot een verschraling van het sportaanbod voor bijvoorbeeld sporters met een beperking of volwassenen met een chronische ziekte. Dit is zeer onwenselijk voor Rotterdam. Wij roepen verenigingen die voor dergelijke keuzes staan op om contact met ons op te nemen, dan kunnen we samen zoeken naar alternatieve oplossingen en/of financiering. 

Ook moet de tijd uitwijzen welke impact de coronamaatregelen hebben op de binding die leden met hun vereniging ervaren. Zo zijn er enkele clubs die spreken over zogenaamde ‘spookleden’. Leden die wel betalen maar vervolgens nergens op reageren. Ook ervaren verenigingen dat hun betrokkenheid bij de wijk afneemt en/of andersom dat de wijk minder betrokken is bij de vereniging.  

Daar waar risico’s zijn, zijn vaak ook kansen. Welke kansen zien jullie? 

Een crisis biedt ook kansen om duurzame veranderingen of verbeteringen door te voeren. Zo grepen al veel verenigingen de kans aan om te experimenteren met een digitale Algemene Ledenvergadering; wat naast bittere noodzaak vanwege de sluiting van sportkantines ook interessant is om jongere generaties bij de vereniging te betrekken. Ditzelfde geldt voor het organiseren van esportscompetities en het werken aan nieuwe bestuurs- en organisatievormen. Deze focusacties uit het Actieprogramma Verenigingen namen door de crisis een enorme vlucht in bewustzijn en actiebereidheid van verenigingen. 

Welke acties ondernemen jullie om clubs ook na corona zo goed mogelijk te blijven helpen?  

Laat ik voorop stellen dat clubs erop kunnen rekenen dat Rotterdam Sportsupport zich vol blijft inzetten voor vitale, veilige en toekomstbestendige verenigingen in de stad. In samenwerking met TomorrowLab, partners en sportverenigingen bereiden we ons voor op de verschillende kanten die het na corona op zou kunnen gaan. In het eerste scenario gaan we er vanuit dat we zodra het kan terug gaan naar ‘oude normaal’ en in een scenario 4 gaan we uit van grote en blijvende veranderingen in de samenleving. De scenario’s 2 en 3 zitten daar tussenin. We bekijken per scenario de impact op de sporter, de sportvereniging en de rol die wij Rotterdam Sportsupport kunnen spelen. Het denken in deze scenario’s helpt ons om goed voorbereid te zijn en verenigingen optimaal te kunnen blijven ondersteunen. Vrijwilligers van sportverenigingen die hierover met ons mee willen denken kunnen een e-mail sturen naar coronavirus@rotterdamsportsupport.nl.

Rotterdam Sportsupport ondersteunt verenigingen en heeft programma’s om kwetsbare Rotterdammers blijvend in beweging te brengen; zo zorgt Rotterdam Sportsupport er samen met verenigingen en partners voor dat iedere Rotterdammer sportief én maatschappelijk mee kan doen. 

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Carola Nagy

Carola Nagy

projectmanager Sport als middel / strategisch adviseur

In heel Nederland geldt een avondklok. Van 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends moet iedereen binnen zijn. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn. De instelling van de avondklok geldt tot ten minste woensdag 10 februari. Voor sportverenigingen verandert er weinig aan de huidige situatie.

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt op 22 januari om 14.19 uur.

Dit houdt in dat eerdere coronamaatregelen nog steeds van toepassing zijn. Wel doen we een dringend beroep op sportverenigingen om, in verband met reistijd, tijdig te stoppen met de sportactiviteiten om zodoende voor 21.00 uur binnen te zijn. Hierbij nog een overzicht van de belangrijkste maatregelen die op dit moment gelden:

 • Binnensporten is niet toegestaan voor zowel volwassenen als jeugd niet. Sporthallen, gymzalen, sportscholen, zwembaden zijn gesloten.
 • Groepslessen zijn verboden.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten.
 • Trainen met maximaal twee personen en één instructeur/trainer is wel toegestaan (mits op 1,5 meter afstand).
 • Op een buitensportlocatie mogen wel meerdere groepen van twee personen sporten met ruime afstand tussen elkaar. Deze meerdere groepen van twee mogen echter niet van samenstelling veranderen.
 • Kinderen tot en met 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten. Ze hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden
 • Publiek bij sport is niet toegestaan. Ook niet bij trainingen, onderlinge wedstrijden en (les)zwemmen.
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven.

Klik hier voor het protocol ‘Verantwoord sporten’ van sportkoepel NOC*NSF voor meer informatie over de richtlijnen. Houd deze pagina in de gaten voor de laatste informatie. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, lees je dat direct op onze website.

Vragen?

Voor specifieke vragen met betrekking tot het coronavirus, kun je rechtstreeks contact opnemen met René Biemans en Liesbeth van der Meer via coronavirus@rotterdamsportsupport.nl of door te bellen naar 06 23 82 58 15. Ook als je vragen hebt over coronamaatregelen in relatie tot projecten van Rotterdam Sportsupport kun je bij hen terecht. Klik hier voor een overzicht van alle artikelen over coronamaatregelen & sportverenigingen.

Meer weten?

Via de thema’s vind je hoe we jouw club kunnen helpen. De thema’s in combinatie met de veelgestelde vragen zorgen ervoor dat je snel antwoord krijgt op jouw vraag. Neem bij interesse en andere hulpvragen contact op met de gebiedsconsulent van jouw vereniging. De gebiedsconsulent of expertconsulent lost samen met jou de hulpvraag op.

Wij staan voor je klaar!

Janneke van Tienen

Janneke van Tienen

P&O medewerker